głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
♥ teksty legalove dodał komentarz: do wpisu 21 luty 2013
Zastanawia mnie co czuje gdy mija... teksty

legalove dodano: 21 luty 2013

Zastanawia mnie co czuje gdy mija mnie na ulicy, gdy nasze oczy spotykają się na te kilka krótkich sekund. Zastanawia mnie czy czasem o mnie myśli, jak i czy w ogóle wypowiada się na mój temat. Zastanawia mnie czy żałuje że to wszystko miało miejsce czy może wręcz przeciwnie, żałuje że to się skończyło. Zastanawia mnie jaki ma do mnie stosunek i kim tak właściwie dla niego byłam.

grunt  że jes­teś szczęśli­wy.... teksty

legalove dodano: 21 luty 2013

grunt, że jes­teś szczęśli­wy. naj­ważniej­sze, że mogę pat­rzeć na Twój niebiański uśmiech bez wyrzutów sumienia. nie ważne, że dzielisz się tym szczęściem z kimś in­nym, kimś kto jest je­go po­wodem. naj­ważniej­sze, że czu­jesz jak bar­dzo kochasz. nie ważne, że nie mnie. to ko­muś in­ne­mu co dzień pow­tarzasz jak kochasz. jak szczęśli­wie. bo dla mnie Two­je szczęście jest is­totniej­sze od włas­ne­go. kocham Cię.

... i tak zaczęłam biegać.... teksty

legalove dodano: 21 luty 2013

... i tak zaczęłam biegać. Wkrótce zro­zumiałam, że im więcej tre­nuję, tym jes­tem od­porniej­sza na zmęcze­nie. Więc tre­nowałam. Dzień i noc. Aż uświado­miłam so­bie, że staję się co­raz lep­sza, że nie mam ba­rier. Mogę biegać ki­lometr, dwa, pięć, dziesięć, sto. I nig­dy nie będzie tej gra­nicy, gdy po­wiem so­bie dość. ... i tak zaczęłam Cię kochać. Wkrótce zro­zumiałam, że im więcej tre­nuje ser­ce, tym jes­tem od­porniej­sza na Two­je nieod­po­wied­nie zag­ra­nia. Więc Cię kochałam. Dzień i noc. Aż uświado­miłam so­bie, że staję się w tym lep­sza, że nie mam ba­rier. Mogę kochać Cię rok, dwa, pięć, dziesięć, sto. I nig­dy nie będzie gra­nicy, gdy po­wiem so­bie dość.

dokładnie. takich rzeczy się nie powinno żałować. :  teksty legalove dodał komentarz: dokładnie. takich rzeczy się nie powinno żałować. :) do wpisu 21 luty 2013
mmm  21.02.13.   3 ♥ .    . teksty

legalove dodano: 21 luty 2013

mmm, 21.02.13. < 3 ♥ . ;* .

I w końcu przychodzi ta­ki czas... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

I w końcu przychodzi ta­ki czas, że zda­jesz so­bie sprawę, iż może mu­siałeś przeżyć te wszys­tkie trud­ne sy­tuac­je bez wyjścia, aby zna­leźć się tu i te­raz by wyjść na prostą, wierząc że właśnie te­raz będzie dob­rze i zaczniesz żyć naprawdę.

http:  www.youtube.com watch?v=UPo1... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

Wiesz co? Już się nie boję.... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

Wiesz co? Już się nie boję. Pierwszy raz w życiu, mam gdzieś to, co pomyślą o mnie inni. Nie boję się nieznanego, bo wiem, że życie polega na wyborach.

cudowne.  D heh  p Czasami i tak jest. teksty legalove dodał komentarz: cudowne. ;D heh ;p Czasami i tak jest. do wpisu 20 luty 2013
Spoj­rzał w jej smut­ne oczy ale... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

Spoj­rzał w jej smut­ne oczy ale zwiesił głowę i udał, że jej nie zna. Ale tak nap­rawdę je­go ser­ce zadrżało, tak bar­dzo ją kochał mi­mo wszys­tko, po­myślał jeszcze raz o niej aż nag­le coś go wyr­wało z myśli. Prze­raźli­wy pisk opon!!! " Tyl­ko nie ona" - po­myślał. "Prze­baczę jej i wszys­tko będzie już dob­rze, zadzwo­nię dziś i po­wiem, że nie mogę bez Ciebie żyć kocha­nie". Od­wrócił głowę aby do­wieść so­bie że to tyl­ko ta­ka zła myśl. Nies­te­ty, nie zdążyła już przejść na drugą stronę uli­cy... Pi­jany kierow­ca! Zro­zumiał te­raz, że ludziom zwłaszcza tak blis­kim jak ona na­leży prze­baczać kiedy jest na to czas... Nie trzy­maj­my się tak twar­do swych za­sad, które są sprzeczne z naszym uczu­ciem. [cz2]

Do­wie­dział się kiedyś  że go... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

Do­wie­dział się kiedyś, że go okłamała. Po­wie­dział jej to a ona z płaczem pro­siła go o prze­bacze­nie, kochała go wciąż, on ją też, ale nie dał jej szan­sy. Codzien­nie płakał gdy myślał o niej dłużej. Kiedy dzwo­niła, nie od­bierał. I tak mi­jały miesiące, emoc­je mu opadły ale on wciąż był nieugięty. Chciał ją uka­rać, ale ka­rał też i siebie. Pew­ne­go dnia po tak długim cza­sie, gdy dos­trzegł ją z da­leka w tłumie, chciał uciec, ser­ce mu wa­liło jak młot, a no­gi zmiękły. Ona też go dos­trzegła, w jej oczach od ra­zu po­jawiły się łzy, chciała coś po­wie­dzieć lecz on uni­kał jej wzro­ku. [cz1]

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV