głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
Świetny wpis :  teksty legalove dodał komentarz: Świetny wpis :) do wpisu 7 luty 2013
Nie wiedząc o tym za­kochi­wała... teksty

legalove dodano: 7 luty 2013

Nie wiedząc o tym za­kochi­wała się w nim uważając ciągle że to tyl­ko tyl­ko przy­jaźń, aż odszedł z in­ną i wte­dy zro­zumiała, że nie pot­ra­fi bez niego żyć.

Jeżeli ktoś od­chodzi nie mów mu... teksty

legalove dodano: 7 luty 2013

Jeżeli ktoś od­chodzi nie mów mu bez przer­wy: zos­tań, zos­tań, zos­tań. Nie próbuj go ciągle zat­rzy­mywać. Często sa­mo odejście jest już wys­tar­czająco bo­les­ne, a ta­kie prośby o zos­ta­nie tyl­ko do­dają bólu.

Może nie jes­tem czyimś... teksty

legalove dodano: 7 luty 2013

Może nie jes­tem czyimś pier­wszym wy­borem, ale jes­tem dob­rym wyborem. Może nie jes­tem bo­gata, ale jes­tem cenna. Nie pre­ten­duję do by­cia kimś kim nie jes­tem, po­nieważ jes­tem dob­ra w by­ciu sobą. Nie jes­tem dum­na z rzeczy które ro­biłam w przeszłości, ale jes­tem dum­na z te­go kim jes­tem dzi­siaj. Nie jes­tem ideal­na, ale nie muszę być. Zaak­ceptuj to lub odejdź.

u mnie było odwrotnie  ale pogodziłam się z tym :   teksty legalove dodał komentarz: u mnie było odwrotnie, ale pogodziłam się z tym : > do wpisu 7 luty 2013
Przep­raszam Cię...  Za to   że... teksty

legalove dodano: 7 luty 2013

Przep­raszam Cię... Za to , że jes­tem ta­ka na­mol­na , Za to , że mu­sisz zno­sić mo­je fochy i dąsy , Za to , że za bar­dzo się sta­ram... Lecz naj­bar­dziej przep­raszam Cię za to , Że mi na To­bie za­leży, za to , ze Cię kocham i wciąż nie mogę przestać..

Jak bar­dzo ko­bieta mu­si kochać... teksty

legalove dodano: 7 luty 2013

Jak bar­dzo ko­bieta mu­si kochać by przep­raszać za krzywdę mężczyznę który ją po­pełnił. Jak bar­dzo mężczyz­na mu­si być obojętny by na­wet za ta­kie poświece­nie nie wybaczyć.

dokładnie tak.. teksty legalove dodał komentarz: dokładnie tak.. do wpisu 6 luty 2013
Na­wet nie wiesz   że zwykłe... teksty

legalove dodano: 6 luty 2013

Na­wet nie wiesz , że zwykłe wy­gięcie Twoich warg w uśmie­chu, al­bo cho­ciaż głupie i ba­nal­ne 'cześć' po­wie­dziane przez Ciebie może spra­wić ,że człowiek jest nie w siódmym, a w ósmym niebie. Nie wiem jak Ty to ro­bisz, ale wys­tar­czy , że na mnie po­pat­rzysz, a ja jes­tem naj­szczęśliw­szą is­totą w tym brud­nym świecie.

  Miałaby Pani ochotę zatańczyć?... teksty

legalove dodano: 6 luty 2013

- Miałaby Pani ochotę zatańczyć? - Miałabym. Ale nie z Panem. - Boi się Pani zatańczyć ze mną? - Nie. Ja już się niczego nie boję. / dzisiejszy genialny odc. na dobre i na złe. ♥

Jes­tem dla niego zła  zim­na i... teksty

legalove dodano: 6 luty 2013

Jes­tem dla niego zła, zim­na i os­chła i w moich oczach płonie moją wściekłością, myślałam że jak po­każe mu ja­ka pot­ra­fie być wred­na i rozwście­czo­na to będzie mi le­piej, ale nie jest. W za­mian jest mi cho­ler­nie głupio za to że jes­tem tak podła dla mo­jej je­dynej miłości, dla mo­jego je­dyne­go niesa­mowi­tego przy­jaciela. Czuję sie pod­le i nie wiem jak to nap­ra­wić, bo kocham go mi­mo że przez os­tatnie dni ra­ni mnie tak jak­by ktoś wrzu­cił mnie do wrzącej wo­dy. Ale kocham go i nic in­ne­go się nie liczy, ten ból jest nieważny.. Kocham go - to się liczy. Miłość wszys­tko wy­bacza.

Wyob­rażam so­bie jak... teksty

legalove dodano: 6 luty 2013

Wyob­rażam so­bie jak przy­jeżdżam do niego, wy­siadam z po­ciągu i widzę go na pe­ronie. Zaczy­nam iść w je­go stronę, a on w moją. Twarz mi pro­mienieje, a ser­ce bi­je z zaw­rotną prędkością. Przyśpie­szam bar­dziej im bliżej niego jes­tem, aż zaczy­nam biec. Wreszcie puszczam torbę i wpa­damy so­bie w ra­miona. Przy­tulam go moc­no, jak­bym miała go do­tykać os­tatni raz. Za­pamiętuję tą chwilę, je­go ręce, sil­ne ra­miona, za­pach, je­go całego.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV