głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove Jes­tem o 20cm za nis­ka o 2 la­ta za młoda trochę za głupia trochę za brzyd­ka i za bar­dzo w To­bie za­kocha­na aby choć na chwilę poczuć się Twoją dziewczyną

legalove

legalove.moblo.pl
Jes­tem o 20cm za nis­ka o 2 la­ta za młoda trochę za głupia trochę za brzyd­ka i za bar­dzo w To­bie za­kocha­na aby choć na chwilę poczuć się Twoją dziewczyną..
Jes­tem o 20cm za nis­ka  o 2... teksty

legalove dodano: 6 luty 2013

Jes­tem o 20cm za nis­ka, o 2 la­ta za młoda, trochę za głupia, trochę za brzyd­ka i za bar­dzo w To­bie za­kocha­na, aby choć na chwilę poczuć się Twoją dziewczyną..

Od dłuższe­go cza­su... teksty

legalove dodano: 6 luty 2013

Od dłuższe­go cza­su prześla­duje mnie jed­no py­tanie. Czy jeśli wierzę w coś, co się nig­dy nie spełni, to oz­nacza że jes­tem głupia czy naiwna?

I mam taką nadzieję  że kiedyś... teksty

legalove dodano: 6 luty 2013

I mam taką nadzieję, że kiedyś przy­pad­kiem bądź nie, zaj­rzysz w mo­je myśli, przeczy­tasz tą, pi­saną pod wpływem nag­ro­madzo­nych emoc­ji, prze­pełnioną bólem, tęsknotą za czymś cze­go nie było, lecz is­tniało w moich marze­niach, że jeszcze się odez­wiesz, i uświado­misz so­bie że tyl­ko To­bie pot­ra­fiłam zaufać, tyl­ko To­bie dałam taką szansę, lecz te­go nie zauważyłeś. A może nie chciałeś zauważyć? A ja głupia i naiw­na ciągle wierzę w to, że się po­jawisz na no­wo w moim życiu. Błagam Cię, po­wiedz że mnie niena­widzisz, że jes­tem ni­kim, że nic dla Ciebie nie znaczę... będzie mi chy­ba lżej niż te­raz, gdy zni­kasz bez słowa i na­wet nie wiem czy mogę mieć nadzieję że jeszcze będziesz.

To jest cudowne. I w dodatku prawdziwe. teksty legalove dodał komentarz: To jest cudowne. I w dodatku prawdziwe. do wpisu 6 luty 2013
JUTRO IMPREZOWE SZALEŃSTWO. ejj... teksty

legalove dodano: 6 luty 2013

JUTRO IMPREZOWE SZALEŃSTWO. ejj, kocham to ! ♥

Każda daw­ka szczęścia po­siada... teksty

legalove dodano: 5 luty 2013

Każda daw­ka szczęścia po­siada in­ny sku­tek uboczny , ludzie płaczą z je­go nad­miaru , uśmie­chają się. Pa­miętaj, by nig­dy nie przes­tać oka­zywać jak bar­dzo jes­teś szczęśli­wy , bo może właśnie wte­dy spra­wiasz ra­dość innym.

Pat­rzą na twarz nie myśląc o tej... teksty

legalove dodano: 5 luty 2013

Pat­rzą na twarz nie myśląc o tej, która jest pod skórą. Podzi­wiają oczy nie zważyw­szy na to, że od środ­ka płaczą krwa­wymi łza­mi. Za­kochują się w uśmie­chu i nieważne jest to, że dusza wy­je z bólu. Czczą ciało, cha­rak­ter sta­wiając w dru­gim rzędzie. Nie od­rzu­caj pochop­nie ko­goś, dla ko­go wygląd będzie je­dynie przyp­rawą do główne­go dania.

I znów się za­wiodłam  nie wiem... teksty

legalove dodano: 5 luty 2013

I znów się za­wiodłam, nie wiem który to już raz. Mo­je ser­ce jest już od­porniej­sze, umysł wo­li przyj­mo­wać to na chłod­no. Nie krzyczę jak opęta­na, nie płaczę. Po pros­tu przyj­muję do wiado­mości i odchodzę. Wy­daję się być opa­nowa­na, ale gdzieś głębo­ko we mnie włas­nie toczy się woj­na sprzecznych myśli. Za każdym ra­zem bo­li jak nigdy.

MIKOŁAJ ROZNERSKI JEST NAJLEPSZY ! ♥ teksty

legalove dodano: 5 luty 2013

MIKOŁAJ ROZNERSKI JEST NAJLEPSZY ! ♥

   Dlacze­go płaczesz ?     Nie... teksty

legalove dodano: 5 luty 2013

- Dlacze­go płaczesz ? - Nie płaczę. wy­daje ci się. - Wy­daje mi się że masz pod­krążone oczy , wil­gotne rzęsy i roz­ma­zany tusz. wy­daje mi się że go kochasz i płakałaś ko­lejną noc.

Jed­nak miłość nie da­je i... teksty

legalove dodano: 5 luty 2013

Jed­nak miłość nie da­je i nig­dy nie da­wała szczęścia. Wręcz prze­ciw­nie, zaw­sze jest niepo­kojem, po­lem bit­wy, ciągiem bez­sennych no­cy, pod­czas których za­daje­my so­bie mnóstwo py­tań, dręczą nas wątpli­wości. Na praw­dziwą miłość składa się ek­sta­za i udręka.

05.02.13.   3     . teksty

legalove dodano: 5 luty 2013

05.02.13. < 3 ; * .

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV