głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
i like it ! . ♥ teksty legalove dodał komentarz: i like it ! . ♥ do wpisu 19 luty 2013
Dopiero wtedy kiedy odszedłeś... teksty

legalove dodano: 17 luty 2013

Dopiero wtedy, kiedy odszedłeś, zrozumiałam ile dla mnie znaczysz.

Bojąc się ko­lej­ne­go... teksty

legalove dodano: 17 luty 2013

Bojąc się ko­lej­ne­go zra­nienia często bu­duje­my ba­ryka­dy przed ludźmi, którzy niosą nam dob­ro i miłość.

 kwiaty cze­kolad­ki... teksty

legalove dodano: 15 luty 2013

- kwiaty, cze­kolad­ki , biżute­ria.? ja te­go nie pot­rze­buje, nie chcę te­go wszys­tkiego. wys­tar­czy mi tyl­ko byś co ja­kiś czas mnie od­wie­dził , byś poświęcił mi choć chwilę w Twoich ra­mionach. Pot­rze­buje Two­je ciche 'kocham Cię' , ciepło Two­jej dłoni i uśmiech Twój gdy pat­rzysz mi pros­to w oczy. Nic więcej.

A na deser?  1 kg Two­jego... teksty

legalove dodano: 15 luty 2013

A na deser? 1 kg Two­jego uśmie­chu ze szczyptą mo­jego hu­moru zmie­szam z Twoimi po­całun­ka­mi, aż do ut­worze­nia się błogiego stanu. Pod­grzeję at­mosferę, a gdy ser­ce na­bie­rze tem­pa, do­dam 2 kg szyb­kiego oddechu. A na ko­niec szepnę Ci: Dzień dob­ry, kocham Cię!

Kaczor.  teksty legalove dodał komentarz: Kaczor. ;) do wpisu 15 luty 2013
 Nie kocham cię ale wiedz że... teksty

legalove dodano: 15 luty 2013

- Nie kocham cię, ale wiedz, że na­dal możemy się przyjaźnić. - Przy­jaźnić? To tak jak­byś roz­szar­pał dziec­ku ulu­bione­go mi­sia, a po­tem mu od­dał i po­wie­dział, że resztki może zatrzymać.

Na­wet nie zda­jemy so­bie sprawy... teksty

legalove dodano: 15 luty 2013

Na­wet nie zda­jemy so­bie sprawy, jak wielką od­po­wie­dzial­ność bie­rze­my na siebie, gdy mówi­my ko­muś kocham Cię.

Scho­waj mnie gdzieś po­między... teksty

legalove dodano: 15 luty 2013

Scho­waj mnie gdzieś, po­między ser­cem i mózgiem, pozwól mi krążyć między ni­mi wraz z krwią. Tyl­ko na czas po­między dwo­ma uderze­niami ser­ca. Dla mnie te ułam­ki se­kun­dy będą wie­cznością. Oczyszczę myśli i wrócę do wal­ki z moją rzeczy­wis­tością. Bo nig­dzie nie ucieknę od swoich myśli. Ale gdzieś muszę nab­rać znów sił.

chciałabym na­pisać list do... teksty

legalove dodano: 15 luty 2013

chciałabym na­pisać list do Ciebie. nie po to byś go przeczy­tał. na­pisałabym go po to byś miał coś po mnie, jakąś pa­miątkę, wspom­nienie, za­pach, ko­lor, dźwięk. bo ja zaw­sze naj­bar­dziej pragnęłam nie byś myślał o mnie co se­kundę a te­go.. że gdy sta­niesz na krawędzi życia to wrócisz się bo przy­pom­nisz so­bie, że jed­nak na tym świecie is­tnieje ktoś ko­go nie chcesz zos­ta­wić. nie po to by ja­kaś piosen­ka przy­pom­niała Ci spędzo­ne ra­zem chwi­le, a po to byś w ja­kimś barze na końcu świata usłyszał sze­lest i od­wrócił się upew­nić czy To nie przy­pad­kiem ja znów się pot­knęłam. nie po to byś w skle­pie z per­fu­mami zo­baczył fla­konik, który zaw­sze stał na 2 półce w łazien­ce, a po to byś pod­czas upoj­nej no­cy z inną ko­bietą poczuł jej za­pach i zro­zumiał, że to nie ta oso­ba po­win­na być te­raz tu tak blis­ko przy To­bie. Żebyś nie by­wał, a był.

świetne i prawdziwe eh. teksty legalove dodał komentarz: świetne i prawdziwe, eh. do wpisu 15 luty 2013
Ładny jesteś ale teraz spierdalaj. teksty

legalove dodano: 15 luty 2013

Ładny jesteś, ale teraz spierdalaj.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV