głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove Przed­staw się. Jes­tem wiara. Moją matką jest nadzieja a oj­cem strach. Nieuleczal­nie cho­ra umieram. Słabnę z każdym dniem. Jeśli kiedyś zginę to mat­ka um­

legalove

legalove.moblo.pl
Przed­staw się. Jes­tem wiara. Moją matką jest nadzieja a oj­cem strach. Nieuleczal­nie cho­ra umieram. Słabnę z każdym dniem. Jeśli kiedyś zginę to mat­ka um­
  Przed­staw się.    Jes­tem... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

- Przed­staw się. - Jes­tem wiara. Moją matką jest nadzieja, a oj­cem strach. Nieuleczal­nie cho­ra - umieram. Słabnę z każdym dniem. Jeśli kiedyś zginę, to mat­ka um­rze ra­zem ze mną, ale oj­ciec na­dal będzie żył i miał się dob­rze. Cza­sami tyl­ko ludzie poz­wa­lają mi swo­bod­nie od­dychać. Cza­sami tyl­ko ufają swo­jemu sercu.

 Wszystko będzie dob­rze  mu­si... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

"Wszystko będzie dob­rze, mu­si być." - Jeśli będziesz to so­bie pow­tarzać codzien­nie, w końcu w to nap­rawdę uwie­rzysz i uda Ci się.

I cza­sem kiedy idę ulicą... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

I cza­sem kiedy idę ulicą uśmie­cham się do siebie, bo myślę, że w tym sa­mym cza­sie ro­bisz to sa­mo. Idziesz ulicą, myślisz o mnie, spoglądasz na to sa­mo słońce.. choć z in­ne­go pun­ktu na Ziemi. Cza­sem kiedy płaczę czuję jak sie­dzisz obok mnie. Przy­tulasz, ocierasz łzy, mówisz, że wszys­tko będzie dob­rze. Cza­sem gdy śmieję się z in­ny­mi słyszę także Twój śmiech. Cza­sem gdy wspo­minam tworzy się wokół mnie trójwy­miaro­wy świat. Jes­tem tyl­ko widzem. Ale mogę Cię "dotknąć". Pat­rzę na nas i uśmie­cham się przez łzy. Widzę nasze za­baw­ne upad­ki, nasz śmiech, nasze za­bawy, nasze wspólne chwi­le. Nieme ki­no. W tle jed­na, je­dyna piosen­ka, która właśnie te chwi­le, was mi przy­pomi­na. Cu­dow­ne nieme ki­no.

Prze­cież wie­działa  że  nie... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

Prze­cież wie­działa, że nie będzie z Nim zasypiać, że nig­dy nie po­wie jej te­go co bar­dzo chciała usłyszeć. Nie będzie mogła się Nim pochwalić. Nig­dzie nie pójdzie z Nim za rękę, ani też nie prze­tańczy z Nim całej nocy. Kraść spoj­rze­nia Jego mogła tyl­ko ukradkiem. A uśmie­chem wi­tać Go gdy nikt nie patrzy. Dob­rze wie­działa, że nie obudzi się się nig­dy w Je­go ramionach A po­mimo to kochała Go.

Nie można uciec od przeszłości.... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

Nie można uciec od przeszłości. Raz doświad­czo­na sa­mot­ność po­zos­ta­nie w ser­cu na zaw­sze. Nie jest jak an­gi­na, która przej­dzie po po­daniu le­kar­stwa. Na sa­mot­ność nie ma le­ku. I na­wet gdy otoczysz się paczką wspa­niałych zna­jomych, gdy po­kochasz ko­goś z wza­jem­nością, to ona już zaw­sze będzie Ci to­warzyszyła. W świado­mości po­zos­ta­je ten strach przed pus­tką. Że to się zno­wu powtórzy. Ale to dob­rze. Bo wte­dy zna się war­tość każde­go uśmie­chu, każde­go uścis­ku dłoni. Wspólnych spa­cerów i rozmów. Na­wet mil­cze­nia. Do­piero wte­dy można poz­nać praw­dziwą war­tość dru­giego człowieka.

Wycofać się zawsze można  lecz... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

Wycofać się zawsze można, lecz jednak warto iść dalej, bo finał może być zdumiewający.

Większość uważa  że gdy ma­my... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

Większość uważa, że gdy ma­my wybór czy coś zro­bić, czy też nie, po­win­niśmy za­ryzy­kować, bo będziemy te­go żałować. Tak, ow­szem, zgadzam się. Ale... No właśnie. Łat­wo jest po­wie­dzieć, trud­niej wykonać.

You were all the things I thought I... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

You were all the things I thought I knew and I thought we could be .. ♥

Bardzo ładne. teksty legalove dodał komentarz: Bardzo ładne. do wpisu 20 luty 2013
You were everything  everything that... teksty

legalove dodano: 19 luty 2013

You were everything, everything that I wanted.

I'm standing on a bridge. I'm waiting... teksty

legalove dodano: 19 luty 2013

I'm standing on a bridge. I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain. No footsteps on the ground. I'm listening but there's no sound. It's a damn cold night. Trying to figure out this life. Won't you take me by the hand, take me somewhere new. I don't know who you are, but I... I'm with you. / Stoję na moście. Czekam w ciemności. Myślałam, że będziesz tutaj.. Nie ma nic poza deszczem.. Żadnych śladów stóp na ziemi. Słucham, ale nie ma żadnego dźwięku. Jest cholernie zimna noc. Próbuję rozgryźć to życie. Czy nie weźmiesz mnie za rękę? Zabierz mnie w jakieś inne miejsce.. Nie wiem kim jesteś. Ale ja.. Jestem z Tobą. ♥ . Avril Lavigne ; * .

Wtedy jeszcze nie wiedziałem  że... teksty

legalove dodano: 19 luty 2013

Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że tak wszystko się potoczy. Że co dzień będę czuł Twój zapach i patrzył w te oczy. Że każda chwila z Tobą będzie dla mnie wszystkim. Że gdy nie będziesz przy mnie, będę tracił zmysły. / South Blunt System ♥

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV