głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove Byłeś mi blis­ki bar­dzo blis­ki. Wie­działam że to nie skończy się tyl­ko na przy­jaźni choć była ona piękniej­sza od miłości. Mo­ja miłość do ciebie nie osłab

legalove

legalove.moblo.pl
Byłeś mi blis­ki bar­dzo blis­ki. Wie­działam że to nie skończy się tyl­ko na przy­jaźni choć była ona piękniej­sza od miłości.
Byłeś mi blis­ki  bar­dzo... teksty

legalove dodano: 2 luty 2013

Byłeś mi blis­ki, bar­dzo blis­ki. Wie­działam, że to nie skończy się tyl­ko na przy­jaźni, choć była ona piękniej­sza od miłości.

Mo­ja miłość do ciebie nie... teksty

legalove dodano: 2 luty 2013

Mo­ja miłość do ciebie nie osłab­nie ani się nie skończy. Nie mogłam zat­rzy­mać cię na tym świecie, ale nig­dy nie wy­puszczę cię z mo­jego ser­ca. Jes­teś sek­retnym frag­mentem krótkiej me­lodii, którą zag­ra­no tyl­ko raz. A mi­mo to ja nau­czyłam się jej na pa­mięć i będę po cichu nu­cić za­palając świece, by oświet­lić drogę, którą idziesz...

Zos­tanę tu. Spo­koj­nie usiądę... teksty

legalove dodano: 2 luty 2013

Zos­tanę tu. Spo­koj­nie usiądę i zas­ta­nowię się nad swy­mi nies­pełniony­mi marze­niami, niez­reali­zowa­nymi ce­lami, nad osobą, którą co dzień widzę w lus­trze. Nie, nie mam żalu. Do ni­kogo, na­wet do siebie. Jest mi przyk­ro pat­rząc w przeszłość wiedząc, że cu­dow­ne chwi­le minęły. Mi­mo, że trwa no­wy roz­dział w moim życiu. Mi­mo poświece­nia, mi­mo codzien­ne­go spa­lania się... Nie, nie żałuję że jest. Żałuje, że się skończyło, że nie można mieć w życiu wszys­tkiego.

stworzy­my wspólną bajkę.  bajkę... teksty

legalove dodano: 2 luty 2013

stworzy­my wspólną bajkę. bajkę o miłości. idealną. bez wad i zazdrości. i będzie ona trwać od wie­czo­ra do godzi­ny 6. by skończy się wraz ze zniena­widzo­nym dźwiękiem budzika. i tak co noc. wyima­gino­wana miłość. jes­teś za?

Liczył igły i faj­ki  spraw­dzał... teksty

legalove dodano: 2 luty 2013

Liczył igły i faj­ki, spraw­dzał włas­ne zmysły, było gorzej niż kiedyś, skończyły się domysły. Ra­ny na ciele nie bo­lały tak jak myśli, które przy­pomi­nały mu, ile osób już skrzywdził.

Bardzo ciężko. teksty legalove dodał komentarz: Bardzo ciężko. do wpisu 2 luty 2013
nie chce od życia zbyt wiele.  chce... teksty

legalove dodano: 1 luty 2013

nie chce od życia zbyt wiele. chce mieć tyl­ko wszystko. aha, no i nie za­leży mi na tym by pod­bić świat. nie, nie, to nie mój cel. cze­kam aż ktoś pod­bi­je go dla mnie i wręczy mi go w prezencie.

minęło już spo­ro cza­su odkąd... teksty

legalove dodano: 1 luty 2013

minęło już spo­ro cza­su odkąd nie ma Cię w moim życiu. od­dycham spo­koj­niej, rzu­ciłam pa­lenie, przes­tałam słuchać smut­nych piose­nek, chodzę wcześniej spać i zdarza mi się szcze­ry uśmiech. cza­sami tyl­ko spo­tykam Ciebie, i muszę się uczyć te­go wszys­tkiego od nowa..

Scho­waj mnie gdzieś  po­między... teksty

legalove dodano: 1 luty 2013

Scho­waj mnie gdzieś, po­między ser­cem i mózgiem, pozwól mi krążyć między ni­mi wraz z krwią. Tyl­ko na czas po­między dwo­ma uderze­niami ser­ca. Dla mnie te ułam­ki se­kun­dy będą wie­cznością. Oczyszczę myśli i wrócę do wal­ki z moją rzeczy­wis­tością. Bo nig­dzie nie ucieknę od swoich myśli. Ale gdzieś muszę nab­rać znów sił.

Świetne to jest. teksty legalove dodał komentarz: Świetne to jest. do wpisu 1 luty 2013
I życzę Ci  aby nig­dy nie... teksty

legalove dodano: 1 luty 2013

I życzę Ci, aby nig­dy nie zab­rakło To­bie cza­su, aby po­wie­dzieć, że kochasz.

Zu­pełnie inaczej jest  jeżeli... teksty

legalove dodano: 1 luty 2013

Zu­pełnie inaczej jest, jeżeli masz ko­goś, kto cię kocha. To ci da­je setkę po­wodów, aby żyć. Ja ich nie mam.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV