głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove Chciałabym Ci po­wie­dzieć co do Ciebie czu­je ale cho­lera boję się że wte­dy mogłabym Cie już nig­dy nie zobaczyć. I wiesz co? Już się nie boję. Nie boję się

legalove

legalove.moblo.pl
Chciałabym Ci po­wie­dzieć co do Ciebie czu­je ale cho­lera boję się że wte­dy mogłabym Cie już nig­dy nie zobaczyć.
Chciałabym Ci po­wie­dzieć co do... teksty

legalove dodano: 19 luty 2013

Chciałabym Ci po­wie­dzieć co do Ciebie czu­je, ale cho­lera boję się, że wte­dy mogłabym Cie już nig­dy nie zobaczyć.

I wiesz co? Już się nie boję. Nie... teksty

legalove dodano: 19 luty 2013

I wiesz co? Już się nie boję. Nie boję się rozczarowania, ani bólu. Wracasz. Znowu będziemy się widzieć codziennie. Ale tym razem, już mnie nie zranisz. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jestem silniejsza, dlatego, że wierzę w siebie i dlatego, że mam jasny cel. Więc teraz biorę się w garść, zapinam pasy i jazda. Wiem, że czekają mnie na pewno jakieś negatywne skutki, ale chcę zaryzykować. Bo jest warto.

i like it ! . ♥ teksty legalove dodał komentarz: i like it ! . ♥ do wpisu 19 luty 2013
Dopiero wtedy kiedy odszedłeś... teksty

legalove dodano: 17 luty 2013

Dopiero wtedy, kiedy odszedłeś, zrozumiałam ile dla mnie znaczysz.

Bojąc się ko­lej­ne­go... teksty

legalove dodano: 17 luty 2013

Bojąc się ko­lej­ne­go zra­nienia często bu­duje­my ba­ryka­dy przed ludźmi, którzy niosą nam dob­ro i miłość.

 kwiaty cze­kolad­ki... teksty

legalove dodano: 15 luty 2013

- kwiaty, cze­kolad­ki , biżute­ria.? ja te­go nie pot­rze­buje, nie chcę te­go wszys­tkiego. wys­tar­czy mi tyl­ko byś co ja­kiś czas mnie od­wie­dził , byś poświęcił mi choć chwilę w Twoich ra­mionach. Pot­rze­buje Two­je ciche 'kocham Cię' , ciepło Two­jej dłoni i uśmiech Twój gdy pat­rzysz mi pros­to w oczy. Nic więcej.

A na deser?  1 kg Two­jego... teksty

legalove dodano: 15 luty 2013

A na deser? 1 kg Two­jego uśmie­chu ze szczyptą mo­jego hu­moru zmie­szam z Twoimi po­całun­ka­mi, aż do ut­worze­nia się błogiego stanu. Pod­grzeję at­mosferę, a gdy ser­ce na­bie­rze tem­pa, do­dam 2 kg szyb­kiego oddechu. A na ko­niec szepnę Ci: Dzień dob­ry, kocham Cię!

Kaczor.  teksty legalove dodał komentarz: Kaczor. ;) do wpisu 15 luty 2013
 Nie kocham cię ale wiedz że... teksty

legalove dodano: 15 luty 2013

- Nie kocham cię, ale wiedz, że na­dal możemy się przyjaźnić. - Przy­jaźnić? To tak jak­byś roz­szar­pał dziec­ku ulu­bione­go mi­sia, a po­tem mu od­dał i po­wie­dział, że resztki może zatrzymać.

Na­wet nie zda­jemy so­bie sprawy... teksty

legalove dodano: 15 luty 2013

Na­wet nie zda­jemy so­bie sprawy, jak wielką od­po­wie­dzial­ność bie­rze­my na siebie, gdy mówi­my ko­muś kocham Cię.

Scho­waj mnie gdzieś po­między... teksty

legalove dodano: 15 luty 2013

Scho­waj mnie gdzieś, po­między ser­cem i mózgiem, pozwól mi krążyć między ni­mi wraz z krwią. Tyl­ko na czas po­między dwo­ma uderze­niami ser­ca. Dla mnie te ułam­ki se­kun­dy będą wie­cznością. Oczyszczę myśli i wrócę do wal­ki z moją rzeczy­wis­tością. Bo nig­dzie nie ucieknę od swoich myśli. Ale gdzieś muszę nab­rać znów sił.

chciałabym na­pisać list do... teksty

legalove dodano: 15 luty 2013

chciałabym na­pisać list do Ciebie. nie po to byś go przeczy­tał. na­pisałabym go po to byś miał coś po mnie, jakąś pa­miątkę, wspom­nienie, za­pach, ko­lor, dźwięk. bo ja zaw­sze naj­bar­dziej pragnęłam nie byś myślał o mnie co se­kundę a te­go.. że gdy sta­niesz na krawędzi życia to wrócisz się bo przy­pom­nisz so­bie, że jed­nak na tym świecie is­tnieje ktoś ko­go nie chcesz zos­ta­wić. nie po to by ja­kaś piosen­ka przy­pom­niała Ci spędzo­ne ra­zem chwi­le, a po to byś w ja­kimś barze na końcu świata usłyszał sze­lest i od­wrócił się upew­nić czy To nie przy­pad­kiem ja znów się pot­knęłam. nie po to byś w skle­pie z per­fu­mami zo­baczył fla­konik, który zaw­sze stał na 2 półce w łazien­ce, a po to byś pod­czas upoj­nej no­cy z inną ko­bietą poczuł jej za­pach i zro­zumiał, że to nie ta oso­ba po­win­na być te­raz tu tak blis­ko przy To­bie. Żebyś nie by­wał, a był.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV