głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
nooaleedlaczegoxd Pa­miętam każdy dzień w którym się do mnie uśmiechnąłeś. Pa­miętam dzień kiedy się we mnie zakochałeś. Pa­miętam drogę na której pier­wszy raz chwy­ciliśmy się

nooaleedlaczegoxd

nooaleedlaczegoxd.moblo.pl
Pa­miętam każdy dzień w którym się do mnie uśmiechnąłeś. Pa­miętam dzień kiedy się we mnie zakochałeś. Pa­miętam drogę na której pier­wszy raz chwy­ciliśmy się za
Pa­miętam każdy dzień  w którym... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Pa­miętam każdy dzień, w którym się do mnie uśmiechnąłeś. Pa­miętam dzień, kiedy się we mnie zakochałeś. Pa­miętam drogę, na której pier­wszy raz chwy­ciliśmy się za rękę. Pa­miętam chwi­le kiedy po kłótniach się godziliśmy. Pa­miętam wszys­tko co było piękne. To dowód na to, że pięknych chwil się nig­dy nie zapomina...

Zaz­drość   dlacze­go właśnie... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Zaz­drość - dlacze­go właśnie ona po­wodu­je naj­częstsze kłótnie w związku ?

Sta­ram się  sta­ram się żeby... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Sta­ram się, sta­ram się żeby było dob­rze. Ty bez mrug­nięcia okiem przek­reślasz to wszys­tko kłótnią o brud­ny ku­bek, krzy­wo pos­ta­wione kap­cie al­bo zbyt głośną mu­zyke. Gdy puszczają mi ner­wy i zaczy­nam pod­no­sić głos cała wi­na za obecną ko­lejną klęskę spa­da na mnie. Bez­silność mnie wy­kańcza bo chcę aby było w porządku a Ciebie to nie obchodzi. Jed­nos­tron­ne sta­rania zaw­sze będą spełzać na niczym... TATO.

  Wiesz... jes­teśmy jak sios­try.... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

- Wiesz... jes­teśmy jak sios­try. Ty jes­teś dla mnie jak siostra. - Nieee. Sios­try się prze­ważnie kłócą, a dla nas kłótnia to coś obcego

Miała kogoś   kto Ją zaw­sze... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Miała kogoś, kto Ją zaw­sze wspierał, był przy niej kiedy te­go pot­rze­bowała. Służył dobrą radą, i po­mocą. Po­cie­szał i sto­pował . Nie była to miłość, lecz przy­jaźń, która nie zat­rze się przy większej kłótni jak większość miłos­tek . .. i zro­zumiała co to szczęście . *

  Opo­wiedz mi coś o so­bie..... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

- Opo­wiedz mi coś o so­bie.. - Mam na imię Miłość, moją matką jest Po­myłka, oj­cem Przy­padek. Urodziłam się w ser­cu i tam obec­nie mie­szkam, ra­zem z sios­trą Nadzieją. Codzien­ne kłótnie z ku­zynką Niena­wiścią spra­wiają, że tracę wiarę w siebie, ale dzięki niej staję się też sil­niej­sza. Mi­mo to boję się, że to ona kiedyś wyg­ra, ma prze­cież ze sobą Zaz­drość, Ból, Kłam­stwo, Zdradę, Cier­pienie.. A ja? Szczęście cza­sem wpad­nie do mnie przez ok­no, kiedy wszys­cy już śpią. Zaufa­nie strasznie cho­ruje, Czułość i Op­ty­mizm wy­jecha­li na wa­kac­je, nie pla­nują pow­ro­tu.. Ro­zum uważa, że to co ro­bię jest ir­racjo­nal­ne, jest całko­witym prze­ciwieństwem mnie. Tak więc zos­tałam sa­ma.. Tyl­ko ludzie cza­sem o mnie dbają, pielęgnują. Nap­rawdę się sta­rają

Usłyszeć od swo­jego mężczyz­ny... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Usłyszeć od swo­jego mężczyz­ny "nie za­mieniłbym Ciebie na żad­na inną! " jest wspa­niałe mi­mo licznych kłótni, prob­lemów i nieporozumień..

 Ma­mo  czy Ty nig­dy nie widzisz... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

-Ma­mo, czy Ty nig­dy nie widzisz jak Ta­to przeżywa każdą Waszą kłótnię? Czy Ty nie widzisz w je­go oczach tej po­rażki życiowej? Czy Ty zaw­sze mu­sisz wy­tykać Mu je­go wszys­tkie błędy i wady? Pomóż dla Ta­ty z Je­go nałogiem, krzycząc na Niego że pi­je nic nie zdołasz. I czy możecie już nie kłócić się? Bo to bo­li nie tyl­ko Jego...

nie pat­rz mi w oczy. dziś... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

nie pat­rz mi w oczy. dziś znaj­dziesz w nich obłęd oso­by za­gubionej wśród ludzi, których kocha

Wiesz  niena­widzę siebie za to... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Wiesz, niena­widzę siebie za to, że nie pot­ra­fię za­pom­nieć.. Za­pom­nieć o wszys­tkich chwi­lach, które przeżyłam z Tobą. Ilek­roć płaka­liśmy ra­zem? nie pot­ra­fię zliczyć. Upo­jenie al­ko­holo­we by za­pom­nieć błędy, które po­pełni­liśmy. Płakałam jak małe dziec­ko, a Ty us­po­kajałeś mnie swym głosem.. Głupie kłótnie za­kończo­ne jedną łzą która, pro­siła o prze­bacze­nie.. W twych błękit­nych oczach to­piłam smu­tek.. Ciepły do­tyk Twych dłoni, gdy trzęsłam się z zim­na. Sil­ne ra­mionach które chro­niły mnie przed ludźmi Us­ta które drżały od łez, us­po­kojo­ne jed­nym po­całun­kiem.. Tuląc mnie do snu, cze­kałeś aż zasnę... Te­raz od­chodzisz już na zaw­sze, po­zos­ta­wiając wszys­tko co było.. Proszę, pozwól mi zasnąć już na zaw­sze, nie chcę budzić się bez Ciebie...

Gdy płacze  każda mo­ja łza... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Gdy płacze, każda mo­ja łza, oz­nacza jedną naszą roz­mowę, za­kończoną kłótnią...

Jes­tem jedną z tych wa­riatek... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Jes­tem jedną z tych wa­riatek, kochających kłótnie i bit­wy na po­duszki. Dog­ry­zanie to u mnie codzien­ność, a nudę wyeli­mino­wałam z życia.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV