głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
nooaleedlaczegoxd Usłyszeć od swo­jego mężczyz­ny nie za­mieniłbym Ciebie na żad­na inną! jest wspa­niałe mi­mo licznych kłótni prob­lemów i nieporozumień.. Ma­mo czy Ty nig­dy n

nooaleedlaczegoxd

nooaleedlaczegoxd.moblo.pl
Usłyszeć od swo­jego mężczyz­ny nie za­mieniłbym Ciebie na żad­na inną! jest wspa­niałe mi­mo licznych kłótni prob­lemów i nieporozumień..
Usłyszeć od swo­jego mężczyz­ny... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Usłyszeć od swo­jego mężczyz­ny "nie za­mieniłbym Ciebie na żad­na inną! " jest wspa­niałe mi­mo licznych kłótni, prob­lemów i nieporozumień..

 Ma­mo  czy Ty nig­dy nie widzisz... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

-Ma­mo, czy Ty nig­dy nie widzisz jak Ta­to przeżywa każdą Waszą kłótnię? Czy Ty nie widzisz w je­go oczach tej po­rażki życiowej? Czy Ty zaw­sze mu­sisz wy­tykać Mu je­go wszys­tkie błędy i wady? Pomóż dla Ta­ty z Je­go nałogiem, krzycząc na Niego że pi­je nic nie zdołasz. I czy możecie już nie kłócić się? Bo to bo­li nie tyl­ko Jego...

nie pat­rz mi w oczy. dziś... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

nie pat­rz mi w oczy. dziś znaj­dziesz w nich obłęd oso­by za­gubionej wśród ludzi, których kocha

Wiesz  niena­widzę siebie za to... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Wiesz, niena­widzę siebie za to, że nie pot­ra­fię za­pom­nieć.. Za­pom­nieć o wszys­tkich chwi­lach, które przeżyłam z Tobą. Ilek­roć płaka­liśmy ra­zem? nie pot­ra­fię zliczyć. Upo­jenie al­ko­holo­we by za­pom­nieć błędy, które po­pełni­liśmy. Płakałam jak małe dziec­ko, a Ty us­po­kajałeś mnie swym głosem.. Głupie kłótnie za­kończo­ne jedną łzą która, pro­siła o prze­bacze­nie.. W twych błękit­nych oczach to­piłam smu­tek.. Ciepły do­tyk Twych dłoni, gdy trzęsłam się z zim­na. Sil­ne ra­mionach które chro­niły mnie przed ludźmi Us­ta które drżały od łez, us­po­kojo­ne jed­nym po­całun­kiem.. Tuląc mnie do snu, cze­kałeś aż zasnę... Te­raz od­chodzisz już na zaw­sze, po­zos­ta­wiając wszys­tko co było.. Proszę, pozwól mi zasnąć już na zaw­sze, nie chcę budzić się bez Ciebie...

Gdy płacze  każda mo­ja łza... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Gdy płacze, każda mo­ja łza, oz­nacza jedną naszą roz­mowę, za­kończoną kłótnią...

Jes­tem jedną z tych wa­riatek... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Jes­tem jedną z tych wa­riatek, kochających kłótnie i bit­wy na po­duszki. Dog­ry­zanie to u mnie codzien­ność, a nudę wyeli­mino­wałam z życia.

Przy każdej Naszej kłótni  ser­ce... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Przy każdej Naszej kłótni, ser­ce wa­li mi jak osza­lałe, ścis­ka mnie w środ­ku. Jed­nak na twarzy mam iro­niczny uśmiech, mówię zbyt wiele słów, których wiem jak bar­dzo będę żałować.

To niewiary­god­ne  jak można... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

To niewiary­god­ne, jak można czuć się szczęśliwą przez ty­le lat, mi­mo ty­lu kłótni, ty­lu upier­dli­wości i tak nap­rawdę, kur­wa, nie wie­dzieć, czy to miłość czy nie.

Król po kłótni z królową nie... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Król po kłótni z królową nie wy­mienia zamków...

Kłótnie dzieci są prze­cież... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Kłótnie dzieci są prze­cież urocze, to fakt ale nie wte­dy kiedy te dzieci są do­rosłymi ludźmi.

… mówisz że to miłość…... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

… mówisz że to miłość… naj­piękniej­sza, je­dyna, do włas­ne­go dziec­ka… kur­wa, co to za miłość… co to za miłość, co dziec­ko in­nych… na­wet dziec­ko włas­nej sios­try, krzyw­dzić pozwala…

Z Nim nie czuję strachu po kłótni.... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Z Nim nie czuję strachu po kłótni. Wiem,że na­wet po naj­gor­szych słowach, On zro­zumie i wróci, a z Tobą po każdej kłótni bałam się,że Cię stracę. I ta pew­ność war­ta jest wszystkiego

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV