głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
nooaleedlaczegoxd Przy każdej Naszej kłótni ser­ce wa­li mi jak osza­lałe ścis­ka mnie w środ­ku. Jed­nak na twarzy mam iro­niczny uśmiech mówię zbyt wiele słów których wiem jak

nooaleedlaczegoxd

nooaleedlaczegoxd.moblo.pl
Przy każdej Naszej kłótni ser­ce wa­li mi jak osza­lałe ścis­ka mnie w środ­ku. Jed­nak na twarzy mam iro­niczny uśmiech mówię zbyt wiele słów których wiem jak bar­
Przy każdej Naszej kłótni  ser­ce... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Przy każdej Naszej kłótni, ser­ce wa­li mi jak osza­lałe, ścis­ka mnie w środ­ku. Jed­nak na twarzy mam iro­niczny uśmiech, mówię zbyt wiele słów, których wiem jak bar­dzo będę żałować.

To niewiary­god­ne  jak można... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

To niewiary­god­ne, jak można czuć się szczęśliwą przez ty­le lat, mi­mo ty­lu kłótni, ty­lu upier­dli­wości i tak nap­rawdę, kur­wa, nie wie­dzieć, czy to miłość czy nie.

Król po kłótni z królową nie... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Król po kłótni z królową nie wy­mienia zamków...

Kłótnie dzieci są prze­cież... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Kłótnie dzieci są prze­cież urocze, to fakt ale nie wte­dy kiedy te dzieci są do­rosłymi ludźmi.

… mówisz że to miłość…... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

… mówisz że to miłość… naj­piękniej­sza, je­dyna, do włas­ne­go dziec­ka… kur­wa, co to za miłość… co to za miłość, co dziec­ko in­nych… na­wet dziec­ko włas­nej sios­try, krzyw­dzić pozwala…

Z Nim nie czuję strachu po kłótni.... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Z Nim nie czuję strachu po kłótni. Wiem,że na­wet po naj­gor­szych słowach, On zro­zumie i wróci, a z Tobą po każdej kłótni bałam się,że Cię stracę. I ta pew­ność war­ta jest wszystkiego

Głośna kłótnia  to nie tyl­ko... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Głośna kłótnia, to nie tyl­ko chwi­la ne­gatyw­ne­go nas­tra­jania się prze­ciw dru­giej oso­bie, to także op­cja, dzięki której możemy oczyścić swe ser­ce z naj­gor­szych wyrzutów, wo­bec dru­giego człowieka.

Kłótnia nie oz­nacza końca... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Kłótnia nie oz­nacza końca miłości, ko­niec miłości to obojętność i egoizm, sku­piający się tyl­ko i wyłącznie na swoich włas­nych potrzebach

..Ba­riera między na­dawcą a... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

..Ba­riera między na­dawcą a od­biorcą = niez­ro­zumienie , kłótnia ..

cza­sem pragnę  by wróciło to... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

cza­sem pragnę, by wróciło to piekło. kłótnie, łzy, zdra­dy. tyl­ko po to, by wróciły też te krótkie, ale za to jak wspa­niałe chwi­le w je­go ramionach

Nie mar­tw się ma­mo  nig­dy o... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Nie mar­tw się ma­mo, nig­dy o Was nie zapomnę. Zaw­sze będę pa­miętać te ciągłe kłótnie w domu..

I chce czuć to  że zaw­sze... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

I chce czuć to, że zaw­sze jes­teś przy mnie, że mogę na Ciebie liczyć i mi­mo naszych kłótni przy­tulisz do siebie i po­wiesz, że zro­bisz wszys­tko aby było dobrze.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV