głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
nooaleedlaczegoxd Pa­miętasz jak pro­siłam Cię żebyśmy mi­mo wszys­tkich złych rzeczy i ciągłych kłótni pil­no­wali naszej przy­jaźni? Prze­ceniłam two­je i swo­je możliwości...:

nooaleedlaczegoxd

nooaleedlaczegoxd.moblo.pl
Pa­miętasz jak pro­siłam Cię żebyśmy mi­mo wszys­tkich złych rzeczy i ciągłych kłótni pil­no­wali naszej przy­jaźni? Prze­ceniłam two­je i swo­je możliwości...:
Pa­miętasz jak pro­siłam Cię... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Pa­miętasz jak pro­siłam Cię, żebyśmy mi­mo wszys­tkich złych rzeczy i ciągłych kłótni pil­no­wali naszej przy­jaźni? Prze­ceniłam two­je i swo­je możliwości...:)

Chciałabym obudzic się w in­nym... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Chciałabym obudzic się w in­nym świecie - ta­kim bez wo­jen, kłótni, za­wodów miłos­nych, bólu i zła... Jed­nak jest to tyl­ko świat z moich snów, nierzeczywisty...

Mówiłeś   Jes­teś wszys­tkim... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

Mówiłeś " Jes­teś wszys­tkim " , Nies­te­ty kłamałeś ... Mówiłeś " Chce być z Tobą " , A jed­nak nie chciałeś ... Te­raz ciebie nie ma, Już wiem : byłam zabawką, Lecz ciągle wspo­minam te chwile, W par­ku, nad sadzawką ... Ko­lor Twych włosów, Kształt oczu i dłoni, I płacze choć oko, Miało za Tobą łez nie ronić. Dlacze­go mi to zrobiłeś? Czy każdy żyje w udręce? Jeśli to właśnie jest miłość, To nie chce kochać. Nig­dy więcej ...

Kłótnia jest pot­rzeb­na  by... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

Kłótnia jest pot­rzeb­na, by dos­trzec coś co zda­wałoby się być oczywiste.

Tak ma­mo  dziękuję  za te... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

Tak ma­mo, dziękuję, za te godzi­ny mi poświęco­ne, mam nadzieję, że Two­je "lek­cje" nie pójdą mi na mar­ne i nie będziesz mu­siała się za mnie nig­dy wstydzić, a będziesz ze mnie dumna. * Dla Ma­my. Kocham Cię.

Kochał w niej to  że śpiewała do... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

Kochał w niej to, że śpiewała do szczot­ki do za­miata­nia, że tańczyła i pot­ra­fiła śmiać się z by­le cze­go. Była je­go oso­bistą wa­riatką na wyłączność.

Pi­jane us­ta dziew­czy­ny... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

Pi­jane us­ta dziew­czy­ny mówią to, co chciałaby po­wie­dzieć, gdy­by była trzeźwa.

Zas­ta­nawiałam się  czy Ty... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "bra­kuje mi jej".

Marze o ta­kim dniu  w którym... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

Marze o ta­kim dniu, w którym po­dej­dziesz do mnie, przy­tulisz i szep­niesz: " Kocham Cię. "

dzieli Nas bar­dzo dużo   set­ki... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

dzieli Nas bar­dzo dużo - set­ki niewy­powie­dzianych słów. mi­liard chwil mil­cze­nia, i ty­siące nieodeb­ra­nych połączeń. dzieli Nas już prak­tycznie wszys­tko, a łączy chy­ba nic. może ten sam upar­ty cha­rak­ter, aro­gan­cja i cy­nizm, które to wszys­tko zniszczyły.

Nie jes­tem ideal­na  po­pełniam... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

Nie jes­tem ideal­na, po­pełniam błędy, krzyw­dzę ludzi, ale kiedy mówię "przep­raszam" lub "kocham" mówię serio

Uśmiech dziec­ka spra­wia  że na... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

Uśmiech dziec­ka spra­wia, że na tę chwilę zni­kają wszys­tkie problemy

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV