głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
nooaleedlaczegoxd Pi­jane us­ta dziew­czy­ny mówią to co chciałaby po­wie­dzieć gdy­by była trzeźwa. Zas­ta­nawiałam się czy Ty cho­ciaż przez jedną je­dyną se­kundę zatęskniłeś

nooaleedlaczegoxd

nooaleedlaczegoxd.moblo.pl
Pi­jane us­ta dziew­czy­ny mówią to co chciałaby po­wie­dzieć gdy­by była trzeźwa.
Pi­jane us­ta dziew­czy­ny... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

Pi­jane us­ta dziew­czy­ny mówią to, co chciałaby po­wie­dzieć, gdy­by była trzeźwa.

Zas­ta­nawiałam się  czy Ty... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "bra­kuje mi jej".

Marze o ta­kim dniu  w którym... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

Marze o ta­kim dniu, w którym po­dej­dziesz do mnie, przy­tulisz i szep­niesz: " Kocham Cię. "

dzieli Nas bar­dzo dużo   set­ki... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

dzieli Nas bar­dzo dużo - set­ki niewy­powie­dzianych słów. mi­liard chwil mil­cze­nia, i ty­siące nieodeb­ra­nych połączeń. dzieli Nas już prak­tycznie wszys­tko, a łączy chy­ba nic. może ten sam upar­ty cha­rak­ter, aro­gan­cja i cy­nizm, które to wszys­tko zniszczyły.

Nie jes­tem ideal­na  po­pełniam... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

Nie jes­tem ideal­na, po­pełniam błędy, krzyw­dzę ludzi, ale kiedy mówię "przep­raszam" lub "kocham" mówię serio

Uśmiech dziec­ka spra­wia  że na... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

Uśmiech dziec­ka spra­wia, że na tę chwilę zni­kają wszys­tkie problemy

Nie ma nic wspa­nial­sze­go od... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

Nie ma nic wspa­nial­sze­go od uśmie­chu dziecka Od tej chwi­li kiedy moc­no cię tu­li i mówi kocham Niesa­mowi­te... jak te słowa kiero­wane z ust ma­leńkiego aniołka pot­ra­fią rozczulić Na­wet naj­bar­dziej zat­war­działą duszę...

Widzę Twoją twarz z ocza­mi... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

Widzę Twoją twarz z ocza­mi dziec­ka pełny­mi radości

Udo­wod­nieniem te­go  iż... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

Udo­wod­nieniem te­go, iż małżeństwo owo­cuje jest dziecko...

Dziec­ko które po klap­sie... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 4 lipca 2012

Dziec­ko które po klap­sie wy­raża większy sprze­ciw wy­maga szczególne­go zrozumienia.. Krzyk też nie na­daje do­dat­ko­wej war­tości słowom

Czu­liśmy do siebie og­romną... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 28 czerwca 2012

Czu­liśmy do siebie og­romną miętę, dziec­ko tej miłości jest kwiatem, to dlacze­go te­raz, gdy nie jes­teśmy już ra­zem trak­tu­jesz mnie jak pustą szmatę ?!

Dzieci boją się niedos­tatku... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 28 czerwca 2012

Dzieci boją się niedos­tatku miłości,chcą czuć się bez­pie­czne.Mają wielką wyob­raźnie inaczej niż my pos­trze­gają in­ne rzeczy.Zaw­sze chcą kochać..

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV