głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
nooaleedlaczegoxd Proszę zacze­kaj... posłuchaj... Chcę ci coś wytłumaczyć... dot­knął ją za rękę poczuła zno­wu to ciepło bo prze­cież to zaw­sze on ją og­rze­wał. Tyl­ko mnie

nooaleedlaczegoxd

nooaleedlaczegoxd.moblo.pl
Proszę zacze­kaj... posłuchaj... Chcę ci coś wytłumaczyć... dot­knął ją za rękę poczuła zno­wu to ciepło bo prze­cież to zaw­sze on ją og­rze­wał. Tyl­ko mnie n
 Proszę zacze­kaj... posłuchaj...... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

-Proszę, zacze­kaj... posłuchaj... Chcę ci coś wytłumaczyć... - dot­knął ją za rękę, poczuła zno­wu to ciepło, bo prze­cież to zaw­sze on ją og­rze­wał. - Tyl­ko mnie nie do­tykaj! Odejdź... już mnie nie rań. Zos­taw mnie i mo­je ser­ce w spo­koju... - Chciała wtu­lić się w je­go ra­miona jak za daw­nych czasów, lecz wie­działa, że ta is­kier­ka która była między ni­mi-za­gasła. Ona tak bar­dzo chciała go za­pom­nieć. - Chciałem tyl­ko... przep­ro­sić.. I pro­sić o wy­bacze­nie, nic więcej... - Prze­cież ja... - dłużej nie wyt­rzy­mała... i uciekła.. -Prze­cież ja ją kocham... - usiadł a z je­go oczu popłyneły łzy...

Łzy.. Gdy oso­ba dla Ciebie... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

Łzy.. Gdy oso­ba dla Ciebie naj­ważniej­sza mówi że chciałaby umrzeć…

Po­zor­ne szczęście kiedy na... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

Po­zor­ne szczęście kiedy na zewnątrz się śmiejesz, a w środ­ku za­nosisz się od łez.

 Nie płacz... Dlacze­go płaczesz?... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

-Nie płacz... Dlacze­go płaczesz? -Bo ktoś mi po­wie­dział, że mnie Kocha! -To prze­cież powód do ra­dości! Nie rozumiem... -Bo ja go już nie Kocham! -Po­wie­działaś mu to? -Tak. -I co on na to? -Że nie pot­rze­buje mo­jej Miłości...!

Usłysz mój niemy krzyk. Ot­rzyj... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Usłysz mój niemy krzyk. Ot­rzyj wyima­gino­wane łzy. Pozwól dot­knąć się ręka­mi wyobraźni. A po­tem odejdź bez­bo­leśnie. Bo prze­cież jes­teś tyl­ko moim snem. A sny po­dob­no nie ranią…

 Ja nie płakałam!  Miałaś... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

- Ja nie płakałam! - Miałaś ta­kie małe szklis­te niebies­kie oczka i ... jak by to po­wie­dzieć ... le­ciały Ci ta­kie led­wo wi­doczne łzy, które ciekły po źre­nicy w dół.

Znów wra­casz do do­mu po... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Znów wra­casz do do­mu po ścianach, od­bi­ja Ci się ta­nim wi­nem, włosy śmier­dzą pa­piero­sami, łza­mi pos­kle­jane rzęsy, gdzieś zgu­biłaś klucz do do­mu, nie masz się gdzie podziać, nie masz już nic, w nic nie wie­rzysz. Dziew­czy­no, spróbuj żyć wśród ludzi, którzy znają Two­je życie le­piej niż Ty sa­ma, sa­ma, jes­teś sa­ma. Urok za­tonął w błęki­cie oczu, wdzięk zaplątał się we włosach, uśmiech znów stra­cił swój prze­kaz. Dziew­czy­no, spróbuj przed­rzeć się przez tłum ciekaw­skich spoj­rzeń, fałszy­wych uśmiechów, cichych szeptów, plo­tek, kłam­stw, ba­jek, cham­stwa. Pa­dasz na łóżko zmęczo­na całym tym bałaga­nem, sen przychodzi ciężko a i tak śni Ci się naj­gor­szy ze sce­nariu­szy. Ran­kiem z tru­dem pod­no­sisz ka­mien­ne po­wieki, pat­rzysz niep­rzy­tom­nie na be­tono­wy plas­tik pod nazwą świat i za­miast o ka­wie marzysz po pros­tu o nagłej śmier­ci.Znów to sa­mo ...

 Ma­mo a nie lecą Ci łzy od tej... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

- Ma­mo, a nie lecą Ci łzy od tej cebuli.? - Kocha­nie, jeżeli nasze życie składa się z ciągłych zmar­twień, nerwów i wie­cznych łez to od tak błahych rzeczy łzy nie lecą...

Po­kochaj mnie  Nie mo­je ciało.... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Po­kochaj mnie, Nie mo­je ciało. Po­kochaj szczerość, Nie piersi. Zauważ siłę woli, Nie ko­lor oczu. Oceń wrażliwość I słone łzy. Po­kochaj mnie, Nie mo­je ciało.

jej oczy płaczą lecz bez łez.. teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

jej oczy płaczą, lecz bez łez..

 Płaczesz bo nie widzisz... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

-Płaczesz, bo nie widzisz roz­wiąza­nia problemu? -Nie. To włas­nie łzy są moim prob­le­mem. One boją się ciemności.

Siedzę zam­knięta w pokoju.... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Siedzę zam­knięta w pokoju. Zapłakana. Za ścianą słyszę krzyki. Płaczę jeszcze bardziej. To mama. To tata. Kiedyś tak bar­dzo zakochani. Dziś na siebie nie mogą pat­rzeć. Niena­wiść się z nich wylewa. Naj­bar­dziej cier­pię ja. Ich córka jedyna. W objęciach tu­le misia. Trzęsę się z zim­na i wy­lewam łzy. Tyl­ko niekocha­ne dzieci tulą mi­sie, ta­kim dzieciom pot­rze­ba jest od­ro­bina czułości. I na­dal słyszę krzy­ki.Na­dal lecą łzy. Tulę już tyl­ko mi­sia,nikt in­ny nie tu­li mnie.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV