głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
nooaleedlaczegoxd 36tydzien : Wyczekiwanie na nasza malutka Julcie : mi­mo to że zos­ta­wiłeś mnie nie płaczę już dziś wiesz? nau­czyłam się że nie war­to jest tra­cić set­ki łez

nooaleedlaczegoxd

nooaleedlaczegoxd.moblo.pl
36tydzien : Wyczekiwanie na nasza malutka Julcie :
36tydzien :  Wyczekiwanie na nasza... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

36tydzien :) Wyczekiwanie na nasza malutka Julcie :***

 mi­mo to że zos­ta­wiłeś mnie... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

~mi­mo to,że zos­ta­wiłeś mnie nie płaczę już dziś,wiesz? nau­czyłam się,że nie war­to jest tra­cić set­ki łez. Może mnie zdradziłeś.może nie. Może odechciało Ci się. Nie myślę już o Tobie. Nau­czyłam się,że przeszłość nie liczy dziś się.

Dlacze­go życie jest tak przewrotne... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

Dlacze­go życie jest tak przewrotne, że wspo­minając chwi­le szczęśliwe na po­liczkach po­jawiają się słone łzy, a przy­pomi­nając so­bie o tych złych często nie czu­jemy nic...

Czy łzy dziec­ka pod­czas... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

Czy łzy dziec­ka pod­czas na­rodzin oz­naczają strach przed życiem?

W ser­cu poczuła pus­tkę i łzy... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

W ser­cu poczuła pus­tkę i łzy jej napłynęły do oczu. Już miała um­rzeć, gdy śnieg zaczął pa­dać. Za­pat­rzyła się i ucie­szyła, tak moc­no, że za­pom­niała wszys­tkie złe rzeczy, które miała w myślach.

‘Nie żałuje ani jed­nej chwi­li... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

‘Nie żałuje ani jed­nej chwi­li spędzo­nej z tobą, de­cyz­ji ja­kich podjęłam ,żad­nej łzy, żad­nej blis­kości. Żałuje tyl­ko te­go że wy­dawało mi się że muszę to za­kończyć. I to zakończyłam...'

 Proszę  zacze­kaj... posłuchaj...... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

-Proszę, zacze­kaj... posłuchaj... Chcę ci coś wytłumaczyć... - dot­knął ją za rękę, poczuła zno­wu to ciepło, bo prze­cież to zaw­sze on ją og­rze­wał. - Tyl­ko mnie nie do­tykaj! Odejdź... już mnie nie rań. Zos­taw mnie i mo­je ser­ce w spo­koju... - Chciała wtu­lić się w je­go ra­miona jak za daw­nych czasów, lecz wie­działa, że ta is­kier­ka która była między ni­mi-za­gasła. Ona tak bar­dzo chciała go za­pom­nieć. - Chciałem tyl­ko... przep­ro­sić.. I pro­sić o wy­bacze­nie, nic więcej... - Prze­cież ja... - dłużej nie wyt­rzy­mała... i uciekła.. -Prze­cież ja ją kocham... - usiadł a z je­go oczu popłyneły łzy...

Łzy..  Gdy oso­ba dla Ciebie... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

Łzy.. Gdy oso­ba dla Ciebie naj­ważniej­sza mówi że chciałaby umrzeć…

Po­zor­ne szczęście kiedy na... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

Po­zor­ne szczęście kiedy na zewnątrz się śmiejesz, a w środ­ku za­nosisz się od łez.

 Nie płacz... Dlacze­go płaczesz?... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

-Nie płacz... Dlacze­go płaczesz? -Bo ktoś mi po­wie­dział, że mnie Kocha! -To prze­cież powód do ra­dości! Nie rozumiem... -Bo ja go już nie Kocham! -Po­wie­działaś mu to? -Tak. -I co on na to? -Że nie pot­rze­buje mo­jej Miłości...!

Usłysz mój niemy krzyk.  Ot­rzyj... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

Usłysz mój niemy krzyk. Ot­rzyj wyima­gino­wane łzy. Pozwól dot­knąć się ręka­mi wyobraźni. A po­tem odejdź bez­bo­leśnie. Bo prze­cież jes­teś tyl­ko moim snem. A sny po­dob­no nie ranią…

  Ja nie płakałam!    Miałaś... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 7 lipca 2012

- Ja nie płakałam! - Miałaś ta­kie małe szklis­te niebies­kie oczka i ... jak by to po­wie­dzieć ... le­ciały Ci ta­kie led­wo wi­doczne łzy, które ciekły po źre­nicy w dół.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV