głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
nooaleedlaczegoxd Nie płacz już kot­ku! Mi­ja czas i ból mi­ja. Żal gaśnie jak nadzieja a miłość bled­nie niczym uśmiech. Nie zat­rzy­muj stra­conych chwil nie uk­ry­waj łez pod

nooaleedlaczegoxd

nooaleedlaczegoxd.moblo.pl
Nie płacz już kot­ku! Mi­ja czas i ból mi­ja. Żal gaśnie jak nadzieja a miłość bled­nie niczym uśmiech. Nie zat­rzy­muj stra­conych chwil nie uk­ry­waj łez pod łóżki
Nie płacz już  kot­ku! Mi­ja czas... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

Nie płacz już, kot­ku! Mi­ja czas i ból mi­ja. Żal gaśnie jak nadzieja, a miłość bled­nie niczym uśmiech. Nie zat­rzy­muj stra­conych chwil, nie uk­ry­waj łez pod łóżkiem - nikt Ci ich nie skrad­nie. Kocha­nie, bój się i krzycz. Poczuj wol­ność i strach. Umieraj i rodź się ponownie. Kocha­nie, po pros­tu żyj.

Bo gdy byłam mała dziew­czynką... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

Bo gdy byłam mała dziew­czynką ba­wiłam się lal­ka­mi,byłam ich ma­musią.Przy­tulałam pluszo­we mi­sie które bro­niły mnie w no­cy gdy mo­ja ma­musia ga­siła światło.Ba­wiłam się w "cho­wane­go",i śmiałam się do łez. Po pros­tu byłam szczęśli­wym małym człowiekiem. Tak wte­dy było pięknie ! Tęsknisz jak ja ?

Człowiek nie może zro­zumieć u... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

Człowiek nie może zro­zumieć u in­nych te­go, cze­go sam nie przeżył.

 Kochać to także umieć się... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

"Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew włas­ne­mu." - Vin­cent van Gogh

Mówiłeś nie pat­rz    nie... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

Mówiłeś nie pat­rz , nie patrzyłam, mówiłeś nie idź, nie szłam, mówiłeś nie kochaj , a ja ? Te­go aku­rat nie zrobiłam. Wy­bacz, ale nie umiałam. Tak chciałam Ci to obiecać, lecz nie potrafiłam, a gdy przyszłam do Ciebie, ze łza­mi w oczach, mówiąc, że kocham.. Usłyszałam tyl­ko : "pro­siłem nie za­kochuj się"

...I ten bo­les­ny fakt że on... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

...I ten bo­les­ny fakt że on nig­dy nie będzie mój...nieważne co zro­bię! Ile łez wy­leję! Te­raz zaw­sze będąc obok niego będę czuła ból który prze­rodzi się w og­romne cier­pienie. I tak do końca, aż nie opuści mo­jego ser­ca na dobre...

36tydzien :  Wyczekiwanie na nasza... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

36tydzien :) Wyczekiwanie na nasza malutka Julcie :***

 mi­mo to że zos­ta­wiłeś mnie... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

~mi­mo to,że zos­ta­wiłeś mnie nie płaczę już dziś,wiesz? nau­czyłam się,że nie war­to jest tra­cić set­ki łez. Może mnie zdradziłeś.może nie. Może odechciało Ci się. Nie myślę już o Tobie. Nau­czyłam się,że przeszłość nie liczy dziś się.

Dlacze­go życie jest tak przewrotne... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

Dlacze­go życie jest tak przewrotne, że wspo­minając chwi­le szczęśliwe na po­liczkach po­jawiają się słone łzy, a przy­pomi­nając so­bie o tych złych często nie czu­jemy nic...

Czy łzy dziec­ka pod­czas... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

Czy łzy dziec­ka pod­czas na­rodzin oz­naczają strach przed życiem?

W ser­cu poczuła pus­tkę i łzy... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

W ser­cu poczuła pus­tkę i łzy jej napłynęły do oczu. Już miała um­rzeć, gdy śnieg zaczął pa­dać. Za­pat­rzyła się i ucie­szyła, tak moc­no, że za­pom­niała wszys­tkie złe rzeczy, które miała w myślach.

‘Nie żałuje ani jed­nej chwi­li... teksty

nooaleedlaczegoxd dodano: 9 lipca 2012

‘Nie żałuje ani jed­nej chwi­li spędzo­nej z tobą, de­cyz­ji ja­kich podjęłam ,żad­nej łzy, żad­nej blis­kości. Żałuje tyl­ko te­go że wy­dawało mi się że muszę to za­kończyć. I to zakończyłam...'

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV