głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
izka2609 4 Wczo­raj usłyszałam słowa: Ty masz szansę być szczęśli­wa tyl­ko nie widzisz tych którzy nap­rawdę chcą Ci to szczęście dać . Tylko ja chcę być szczęśli­wa z

izka2609

izka2609.moblo.pl
4 Wczo­raj usłyszałam słowa: Ty masz szansę być szczęśli­wa tyl­ko nie widzisz tych którzy nap­rawdę chcą Ci to szczęście dać . Tylko ja chcę być szczęśli­wa z Tym
 4  Wczo­raj usłyszałam słowa:... teksty

izka2609 dodano: 15 września 2015

(4) Wczo­raj usłyszałam słowa: " Ty masz szansę być szczęśli­wa tyl­ko nie widzisz tych, którzy nap­rawdę chcą Ci to szczęście dać". Tylko ja chcę być szczęśli­wa z Tym, przy którym czuję się bez­pie­cznie, które­go ciepło nie parzy, lecz koi. Przy Tym, które­go spoj­rze­nie i uśmiech spra­wiają, że się uśmie­cham i za­pomi­nam o wszys­tkim, na­wet o upływającym cza­sie i nic in­ne­go się wte­dy dla mnie nie liczy i nie myślę o żad­nych prze­ciw­nościach lo­su, niż z kimś kto po pros­tu chce ze mną być, bo mu się po­dobam, bo ma ta­ki kap­rys. Może to ta nieosiągal­ność tak przy­ciąga? Jak to jest, iż niektórzy mają na jed­no kiw­nięcie pal­ca wszys­tko cze­go pragną, na­wet jeśli nie są dob­ry­mi oso­bami i ig­rają uczu­ciami in­nych? Nie chcę ot­wierać się na in­nych, a po­tem ich tra­cić. Kiedy po­konam to, co obec­nie mnie za­bija, nie pragnę nicze­go więcej jak spo­koju i stabilizacji. / izka2609

 3  Zno­wu czuję się za­gubiona i... teksty

izka2609 dodano: 15 września 2015

(3) Zno­wu czuję się za­gubiona i po raz ko­lej­ny nie wal­czę z tym, pod­da­je się uczu­ciom, bo wierzę, że tym ra­zem będzie inaczej, że Bóg zacho­wał dla mnie jakąś cząstkę szczęścia i jak zaw­sze doz­na­je roz­cza­rowa­nia, jes­tem załama­na. To przez nadzieję, która za każdym ra­zem kieru­je moim głupim ser­cem. Po­win­nam przes­tać już wie­rzyć w te cho­ler­ne baj­ki, że jed­nak będzie dob­rze, że się poukłada tak jak bym chciała. Nie po­win­nam wie­rzyć tej cho­ler­nej nadziei tkwiącej w podświado­mości. Po­dob­no cier­pienie uszlachet­nia. O wiele bar­dziej wo­lałabym nie być szlachetna. Wo­lałabym być zwyczaj­nie szczęśli­wa.

 2  Wy­daje mi się ono bar­dziej... teksty

izka2609 dodano: 15 września 2015

(2) Wy­daje mi się ono bar­dziej skom­pli­kowa­ne niż in­nych, a ja zwyczaj­nie nie pot­ra­fię so­bie po­radzić z tym co mnie spo­tyka. Jes­tem słaba. Po­konują mnie z po­zoru dla niektórych naj­ba­nal­niej­sze spra­wy. Naj­gor­sze jest to, że nie mogę wal­czyć, gdyż tak nap­rawdę wszys­tko przy­biera ta­ki obrót, że niema już o co wal­czyć. Wszys­tko jest żałos­ne, po­zos­ta­je mi tyl­ko poużalać się nad sobą i po­zos­tać w tej bez­nadziei. Boję się moich uczuć, mo­je ser­ce - ono wy­biera nieod­po­wied­nie kierun­ki w naj­mniej od­po­wied­nich mo­men­tach. Kiedy już poukładałam swo­je sta­re spra­wy, kiedy oczyściłam emoc­je i poz­wo­liłam wspom­nieniom po­zos­tać tyl­ko wspom­nieniami a nie marze­niami, wte­dy po­jawia się ktoś, kto od­mienia mój cały świat ob­ra­cając go o 360 stop­ni, a ja?

 1  Niena­widzę swo­jego życia... teksty

izka2609 dodano: 15 września 2015

(1) Niena­widzę swo­jego życia, niena­widzę te­go ja­kim się stało. Prze­cież kiedyś było całkiem in­ne. Może to zab­rzmi ba­nal­nie, ale było zwyczaj­nie łat­wiej­sze. Już ro­zumiem dlacze­go do­rośli wca­le nie chcą być do­rosłymi, dlacze­go Piot­ruś Pan chciał na zaw­sze po­zos­tać małym chłop­cem: po­nieważ dopóki ktoś jest za nas od­po­wie­dzial­ny, dopóki ktoś pi­luje naszych czynów, od­po­wiada za nasze uczu­cia dopóty jest wszys­tko łat­we. Jed­nak wraz z wiekiem i upływającym cza­sem usa­modziel­niamy się,zmieniamy oraz zmieniają się nasze pier­wsze uczu­cia. Po­jawiają się no­we doz­na­nia, a każda no­wa sy­tuac­ja spra­wia, iż inaczej pat­rzy­my na świat. Nag­le po­jawiają się prob­le­my, z który­mi nig­dy dotąd nie mieliśmy styczności. Dla­tego niena­widzę mo­jego życia, bo po­mimo te­go, że nie chce, ono ciągle się zmienia.

 2  Podnosisz powoli ociężałe... teksty

izka2609 dodano: 15 września 2015

(2) Podnosisz powoli ociężałe powieki, chcąc zobaczyć jak wygląda piekło. Siadasz i stwierdzasz, że... zaświaty są takie same, jak ziemia. Gdy widzisz w od­da­li ten pociąg, który miał cię prze­jechać, klniesz pod nosem i wstajesz. Nie te tory. Los znowu z tobą igrał, znowu chciał, byś przeżyła. Jakie to wspaniałe, że jednak nie my tak naprawdę de­cydu­jemy o naszej śmierci.

 1  Przygotowywanie na TO trwa całe... teksty

izka2609 dodano: 15 września 2015

(1) Przygotowywanie na TO trwa całe miesiące, może dni, a nawet tygodnie. I przy tym takie - nie do opisania uczucie, gdy kładziesz się już na torach i czekasz na pociąg, który ma przyjechać, jak zawsze zgodnie z rozkładem. Czekanie wcale się nie przedłuża. W takich sytuacjach przyspiesza. Czujesz bicie serca, zarazem strach, aż w końcu ulgę. Słyszysz zbliżający się pociąg. dziuf, dziuf, dziuf... odbija się w twojej głowie i krzyczy: "nie rób tego!" Jednak nie umiesz (a może i nie chcesz?) powiedzieć: "stop, przestańcie!" Krzyk się pod­no­si. Pociąg jest już niemal nad twoją głową. Zamykasz oczy, żeby odpowiednio przywitać się ze śmiercią. Nie czujesz niczego. Żad­ne­go bólu, żad­ne­go cierpienia. Myślisz sobie: "nie wygląda to jednak tak, jak opisywali. Jest dużo gorzej." Nawet twoje całe życie nie przeleciało ci - niczym mozaika - przed oczyma.

Nie musisz mówić nic. Możesz tak... teksty

izka2609 dodano: 13 września 2015

Nie musisz mówić nic. Możesz tak po prostu milczeć. A ja? Wystarczy, że spojrzę w Twoje oczy i wiem już wszystko. / twoj.na.zawsze
Autor cytatu: twoj.na.zawsze

Ktoś odchodzi i chociaż potem... teksty

izka2609 dodano: 13 września 2015

Ktoś odchodzi i chociaż potem przychodzi całe stado innych ludzi to nikt nie jest w stanie zastąpić właśnie tamtej osoby. / izka2609

Jesteś jedynym powodem  dla którego... teksty

izka2609 dodano: 13 września 2015

Jesteś jedynym powodem, dla którego ja jestem. Jesteś moimi wszystkimi powodami. / slodkaastrawberry

Miłość jest tam  gdzie wracasz do... teksty

izka2609 dodano: 13 września 2015

Miłość jest tam, gdzie wracasz do domu. Gdzie jest osoba, czekająca z kolacją, która weźmie z Ciebie cały ciężar dnia. Miłość jest tam, gdzie obok niej zasypiasz, a ona drapie Cię po plecach, bo wie, że to uwielbiasz. Nie jest tam gdzie jaskrawo, a tam gdzie płomyk miłości tej jednej osoby. /comampowiedziec

Nie wmawiaj sobie  że był idealny... teksty

izka2609 dodano: 13 września 2015

Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadał chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz - siedziałby teraz przy Tobie. Nigdy nie pozwoliłby Ci odejść. / jachcenajamaice

„Tulę cię dziś ostrożnie  bo... teksty

izka2609 dodano: 12 września 2015

„Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.” - Piotr Adamczyk

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV