głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
teczowykropek Po­noc nadzieja umiera os­tatnia ja da­lej żywię nadzieje na lep­sze jut­ro. Że jut­ro zno­wu bedzie ciepło że da­lej be­de mial ciebie blis­ko ser­ca że da­lej

teczowykropek

teczowykropek.moblo.pl
Po­noc nadzieja umiera os­tatnia ja da­lej żywię nadzieje na lep­sze jut­ro. Że jut­ro zno­wu bedzie ciepło że da­lej be­de mial ciebie blis­ko ser­ca że da­lej bedzie
Po­noc nadzieja umiera os­tatnia... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Po­noc nadzieja umiera os­tatnia, ja da­lej żywię nadzieje na lep­sze jut­ro. Że jut­ro zno­wu bedzie ciepło, że da­lej be­de mial ciebie blis­ko ser­ca, że da­lej bedziesz mnie kochac. Na­wet gdy te­lefon mil­czy, a two­je us­ta nie ot­wierają sie by coś do mnie po­wie­dzieć. Ja da­lej wie­rze i mam nadzieje, nadzieje na życie z tobą.

Po raz ko­lej­ny zos­tałam sam na... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Po raz ko­lej­ny zos­tałam sam na sam z myślami... Noc ubar­wia je jeszcze bar­dziej niż za dnia, na­dając im wielok­rotnie większą siłę rażenia...

z jedną drobną luką... żyje­my... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

z jedną drobną luką... żyje­my MI­NIONY­MI chwilami....

Jes­tem cho­lerną częścią... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Jes­tem cho­lerną częścią, nig­dy całością. Nie pot­ra­fię się do­kończyć bez Ciebie.

Kochając i będąc opuszczo­nym... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Kochając i będąc opuszczo­nym, cze­ka się mi­mo wszys­tko. Mi­mo niepew­ności o jeszcze nie wy­powie­dziane słowa, niepew­ności o każdy nie na­pot­ka­ny jeszcze do­tyk i niepew­ności o życie, które w każdym mo­men­cie jest w sta­nie po­kazać nam deszczo­we niebo mi­mo od­wie­czne­go słońca. I czymże by to było? Ludzie na­zywają to cza­sem próbą miłości. Czy mi­mo niegasnące­go słońca, na­dal kocha­libyśmy główny powód nasze­go smut­ku w mo­men­cie po­now­ne­go zeb­ra­nia się chmur? I kiedy te chmu­ry stałyby się znów "nie­chcącym" uczyn­kiem właśnie te­go Po­wodu?

Wiesz co to znaczy   nap­rawde mi na... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Wiesz co to znaczy " nap­rawde mi na To­bie za­leży " ? Kiedy mi­mo te­go , że dru­ga oso­ba nie chce Cię widziec a tym bar­dziej z Tobą roz­ma­wiać Ty do­bijasz sie do niej dzwo­niąć po 50 ra­zy mi­mo, że ona nie od­biera i ty wiesz, że nie od­bie­rze , dzwo­nisz ko­lej­ne 50 ....

Zos­tają przy nas ludzie Ci dla... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Zos­tają przy nas ludzie Ci dla, których piory­tetem było trwa­nie przy nas mi­mo wszystko..

Pod­czas  gdy mo­je po­wieki... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Pod­czas, gdy mo­je po­wieki opa­dają na dół w mo­jej głowie po­jawiasz się Ty – tak uśmie­chnięty, ra­dos­ny, wte­dy wyczu­wam, że dzięki te­mu wi­doko­wi mo­je kąci­ki ust wznoszą się ku górze.

Wielu ludzi ob­wi­nia Bo­ga za... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Wielu ludzi ob­wi­nia Bo­ga za swo­je błędy, czy to słuszne zacho­wanie ? Prze­cież to diabeł ku­si, pod­sy­ca, a w końcu nakłania do grzechu. Bóg tyl­ko łagodzi ra­ny w naj­piękniej­szy sposób ja­ki tyl­ko potrafi.

Nig­dy nie płacz przy in­nych... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Nig­dy nie płacz przy in­nych, twój płacz zas­mu­ci ich. Płacz w sa­mot­ności, bo nie za­bie­rzesz ni­komu uśmiechu.

Ok­radnij­my życie z faj­nych... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Ok­radnij­my życie z faj­nych chwil, i nie mar­twmy się co przy­niosą dni

Trwam przez Ciebie w... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Trwam przez Ciebie w za­wie­sze­niu, ra­nisz mnie na każdym kro­ku, ale wiem, że jeśli zre­zyg­nuję z Ciebie te­raz będę żałować, że nie pocze­kałam do os­ta­teczne­go zakończenia.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV