głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
teczowykropek Mówiłeś że mo­je łzy czy­nią mnie słabą... Sądzę że kłamałeś.... Da­lej mam ja­kieś uczu­cia a to spra­wia że jes­tem silna W prze­ciwieństwie do Ciebie ze swo­

teczowykropek

teczowykropek.moblo.pl
Mówiłeś że mo­je łzy czy­nią mnie słabą... Sądzę że kłamałeś.... Da­lej mam ja­kieś uczu­cia a to spra­wia że jes­tem silna W prze­ciwieństwie do Ciebie ze swo
Mówiłeś  że mo­je łzy czy­nią... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Mówiłeś, że mo­je łzy czy­nią mnie słabą... Sądzę, że kłamałeś.... Da­lej mam ja­kieś uczu­cia, a to spra­wia, że jes­tem silna, W prze­ciwieństwie do Ciebie, ze swo­jego ser­ca zro­biłeś kamień...

Cza­sem trze­ba po­godzić się z... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Cza­sem trze­ba po­godzić się z czyjąś obojętnością... Nie za­lewając ser­ca goryczą....

mo­ja głowa   ko­cioł myśli... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

mo­ja głowa - ko­cioł myśli roz­sadza­ny opa­rami wspomnień

Gdy pa­liłam resztki swo­jej... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Gdy pa­liłam resztki swo­jej nadziei nie prze­widziałam, że wiatr za­wieje w mo­je oczy jej popioły.

Wiosną dusze od­najdują swoją... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Wiosną dusze od­najdują swoją drugą połówkę, tą za­gubioną w realiach codzien­ności,tą która szu­ka swo­jego miej­sca, tą która po­nad wszys­tko prag­nie być kocha­na, prag­nie uszczęśli­wiać i być uszczęśli­wioną. Od­najdę kiedyś taką?

To dziw­na rzecz  kiedy... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

To dziw­na rzecz, kiedy stra­ciłeś ją już daw­no te­mu i szans na powrót nie ma, a ty wciąż jej szu­kasz. Bo cho­ciaż pop­rzy­siągłeś so­bie, że dasz so­bie spokój, to gdzieś w pa­mięci i ni­bymózgu na­dal siedzą te cho­ler­ne zad­ry które drażnią i swędzą. Tak bar­dzo chciałbym, aby nig­dy jej nie spot­kać, tak bar­dzo. A jed­nak przeszłości od­kręcić nie mogę, je­dyne więc na co liczę to że ona już nig­dy mnie w tej pos­ta­ci nie spot­ka. Jeśli jed­nak się na nią nat­knę, to chętnie po­pat­rzę, poob­serwuję i ucieknę gdzie sól rośnie. Właśnie tak.

Śmierć jest jak dru­ga szan­sa... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Śmierć jest jak dru­ga szan­sa na roz­poczęcie cze­goś nowego.

Kiedyś miałam swo­je włas­ne... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Kiedyś miałam swo­je włas­ne miej­sce, które od­wie­dzałam co dzień... Te­raz nie ma Ciebie, a to miej­sce stało się tyl­ko utopią.

Jes­teśmy tak sil­ni jak długo... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Jes­teśmy tak sil­ni jak długo pot­ra­fimy się uśmie­chać, gdy do oczu cisną się łzy.

Żeby mieć pros­ty kręgosłup... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Żeby mieć pros­ty kręgosłup mo­ral­ny, trze­ba pros­to sie­dzieć na krześle życia. O ile łat­wiej jest pros­to sie­dzieć, kiedy ma się opar­cie: dom, przy­jaciół, rodzinę?

Słucha­nie tej sa­mej piosen­ki... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Słucha­nie tej sa­mej piosen­ki spra­wia, że zat­rzy­muję tą jedną myśl, tą jedną przez, którą płyną łzy.

Ci naj­mniej­si zaz­naczają się... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Ci naj­mniej­si zaz­naczają się w naszym ser­cu naj­mocniej i po­zos­ta­wiają po so­bie naj­większą pustkę...

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV