głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
teczowykropek Przy­jaciele za­pomną szyb­ciej niż myślisz rodzi­na się z tym kiedyś po­godzi a wro­gowie? Wro­gowie znajdą so­bie in­ne­go wro­ga. Jeżeli znik­niesz świat da­

teczowykropek

teczowykropek.moblo.pl
Przy­jaciele za­pomną szyb­ciej niż myślisz rodzi­na się z tym kiedyś po­godzi a wro­gowie? Wro­gowie znajdą so­bie in­ne­go wro­ga. Jeżeli znik­niesz świat da­lej
Przy­jaciele za­pomną szyb­ciej... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Przy­jaciele za­pomną szyb­ciej niż myślisz, rodzi­na się z tym kiedyś po­godzi, a wro­gowie? Wro­gowie znajdą so­bie in­ne­go wro­ga. Jeżeli znik­niesz, świat da­lej będzie się kręcił, a oni da­lej będą żyć. Jed­nak pa­miętaj, że dru­giej szan­sy już nie dostaniesz.

Życie jest jak Icy To­wer. Nie... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Życie jest jak Icy To­wer. Nie ważne jak wy­soko zaj­dziesz, w końcu i tak spadniesz.

Gdy Oso­ba którą kochasz opuszcza... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Gdy Oso­ba którą kochasz opuszcza Cię, czu­jesz wte­dy że morze uczuć którym ją darzyłeś wyrzu­ca Cię na wyspę pus­tki cier­pienia i wegetacji

Nie­szczęśli­wi lu­bią... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Nie­szczęśli­wi lu­bią cmentarze...

Chciałabym mieć znów 5 lat  wbić... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Chciałabym mieć znów 5 lat, wbić pa­tyk w ziemię, na­dać mu imię i go po­kochać. Chciałabym mieć 8 lat i znów wy­mieniać się kar­teczka­mi z ko­leżan­ka­mi i co tydzień wma­wiać sąsiad­ce, że mo­ja ma­ma ma imieni­ny i chciałabym kwiat­ki z jej ogródka. Chciałabym mieć 10 lat, czas gdzie naj­większym zmar­twieniem było ,,w co się ba­wić'' na podwórku. Dziś mam 21 la­ta i je­dyne cze­go chcę to mieć święty spokój... I będę szczęśli­wa!

Udając   że Cię nie kocham... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Udając , że Cię nie kocham od­wra­cam głowę w zatłoczo­nym auto­busie i ko­lej­ny raz za maską obojętności gryzę swe war­gi do krwi, umieram z miłośći.

Wiem że mnie kochasz naj­bar­dziej... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Wiem,że mnie kochasz naj­bar­dziej na świecie,jes­tem te­go pew­na, po­mimo tych cho­ler­nych kłótni, które nas od­da­lają od siebie... Jed­nak na­wet przy naj­większym hu­raga­nie wra­camy do siebie jak bumerang.

Bóg zaw­sze no­si ze sobą... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Bóg zaw­sze no­si ze sobą ka­len­darz kie­szon­ko­wy, w którym wiele dat jest za­rezer­wo­wanych na spot­ka­nia z ludźmi. Te da­ty niektórzy dos­trze­gają po­tem na nag­robkach swoich bliskich.

Nam tak łat­wo mówić o śmier­ci... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Nam tak łat­wo mówić o śmier­ci ,ale blis­kim ciężej o niej słuchać .

Mo­je myśli wciąż są uma­zane... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

Mo­je myśli wciąż są uma­zane Tobą... a ja na­wet pędzla w dłoni nie miałam.

  ... gdy na­dej­dzie chwi­la... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

~ ... gdy na­dej­dzie chwi­la wy­boru .. ko­go posłuchasz? ser­ca czy ro­zumu? ~

I can’t still pre­tend that I’m... teksty

teczowykropek dodano: 15 maja 2012

I can’t still pre­tend that I’m okay with that be­cause I’m not. I wish it could be sim­pler, but it’s not. Eve­rything seems bet­ter than this who­le mess around.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV