głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
profesja Po raz kolejny zrozumiałam jak ważną rolę pełni w moim życiu. Po raz kolejny uświadomiłam sobie że życie bez niego traci jakikolwiek sens. Po raz kolejny daje m

profesja

profesja.moblo.pl
Po raz kolejny zrozumiałam jak ważną rolę pełni w moim życiu. Po raz kolejny uświadomiłam sobie że życie bez niego traci jakikolwiek sens. Po raz kolejny daje mi powód
Po raz kolejny zrozumiałam jak... teksty

profesja dodano: 9 sierpnia 2012

Po raz kolejny zrozumiałam jak ważną rolę pełni w moim życiu. Po raz kolejny uświadomiłam sobie, że życie bez niego traci jakikolwiek sens. Po raz kolejny daje mi powód do tego, abym nie traciła nadziei na lepsze dni. Po raz kolejny obiecuje, że nie odejdzie. Po raz kolejny mu wierzę.

jesteś NIESAMOWITA  bez kitu. teksty profesja dodał komentarz: jesteś NIESAMOWITA, bez kitu. do wpisu 9 sierpnia 2012
Ten ostatni raz  spójrz na mnie jak... teksty

profesja dodano: 8 sierpnia 2012

Ten ostatni raz, spójrz na mnie jak dawniej.

Przechodząc wczo­raj obok Ciebie... teksty

profesja dodano: 6 sierpnia 2012

Przechodząc wczo­raj obok Ciebie zro­zumiałam, że dob­rze się stało. Mi­mo tych mądrych słów i 18 lat nie można Cie odróżnić od dzieci z przed­szko­la. No tak jeszcze te Two­je nałogi. Nie wiem które są praw­dzi­we, nie wiem które uk­ry­wane. Mi­mo małego sen­ty­men­tu do Ciebie z rac­ji te­go, że dość często się wi­dywa­liśmy dziś wiem,że jes­teś dob­rze mas­kującym sie cwa­niakiem, nie sza­nującym płci prze­ciw­nej. Bez żad­nych war­tości. A ja na­dal tak bar­dzo zam­knięta i poukłada­na, jed­nocześnie naiw­na i łat­wo­wier­na. Jed­nak co­raz trud­niej mnie zra­nić.

To przyk­re kiedy je­dyny człowiek... teksty

profesja dodano: 5 sierpnia 2012

To przyk­re kiedy je­dyny człowiek, które­mu ufałaś i od­dałabyś wszys­tko na­wet o To­bie nie pa­mięta. To przygnębiające uczu­cie kiedy ciężko jest Ci od­dychać niez­na­nym po­wiet­rzem, a oso­ba, która tak pięknie mówiła o waszej przy­jaźni, na­wet nie spróbuję go oczyścić. To smut­ne, bo właśnie w ta­kich chwi­lach czu­jesz jak życie wa­li Cię trze­paczką po du­pie.

Chciałabym mieć świado­mość... teksty

profesja dodano: 4 sierpnia 2012

Chciałabym mieć świado­mość, że zaw­sze mogę chwy­cić za słuchawkę, wyb­rać Twój nu­mer i obudzić Cię w środ­ku no­cy wyłącznie po to, by usłyszeć Twój głos. Chciałabym mieć pew­ność, że kiedy tyl­ko ktoś wy­powie mo­je imię, Ty za każdym ra­zem do­dasz do niego swo­je. Chciałabym mieć wspom­nienie, które byłoby do­wodem na to, że choć przez mo­ment by­liśmy - a nie tyl­ko byłam ja i byłeś Ty. Is­tnieje jed­nak tyl­ko jed­na rzecz, która jest mi niezbędna. Bądź blis­ko - nieważne z kim w ser­cu. Bądź, żyj be­ze mnie, po­za mną - i tyl­ko cza­sami spójrz na mnie tak, jak gdy­by Two­je oczy chciały mnie wpuścić do środ­ka.

Two­je oczy wciąż is­tnieją. Nie... teksty

profesja dodano: 2 sierpnia 2012

Two­je oczy wciąż is­tnieją. Nie wiem, czy prze­pełnione są ja­kim­kolwiek wycze­kiwa­niem, i jakąkol­wiek nadzieją, ale często upar­cie poszu­kują wśród wszys­tkich in­nych właśnie moich, jak­by z nadzieją, że i one gdzieś są. Nie wiem, czy kiedy­kol­wiek od­kryję tajemnicę naszych spoj­rzeń. Ale to nie is­totne. Bo naj­ważniej­sze jest to, że nic, co piękne, w tych oczach się nie zmieniło. I pew­nie nie zmieni.

Ka­załam wyz­nać Ci miłość... teksty

profesja dodano: 31 lipca 2012

Ka­załam wyz­nać Ci miłość ocza­mi. Ty płakałeś.

Pozwól mi zam­knąć oczy  na... teksty

profesja dodano: 30 lipca 2012

Pozwól mi zam­knąć oczy, na ty­le długo, byś bez zas­ta­nowienia wyszep­tał mi, że tęsknisz za ich błękitem.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV