głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove ''Umieram dla­tego nie zasnę. Szko­da mi życia mało go zos­tało. A chciałam jeszcze zjeść tab­liczkę szczęścia zo­baczyć słodycz w Twoich oczach. Mówisz nie od­

legalove

legalove.moblo.pl
''Umieram dla­tego nie zasnę. Szko­da mi życia mało go zos­tało. A chciałam jeszcze zjeść tab­liczkę szczęścia zo­baczyć słodycz w Twoich oczach. Mówisz nie od­chodź
''Umieram  dla­tego nie zasnę.... teksty

legalove dodano: 29 stycznia 2013

''Umieram, dla­tego nie zasnę. Szko­da mi życia, mało go zos­tało. A chciałam jeszcze zjeść tab­liczkę szczęścia, zo­baczyć słodycz w Twoich oczach. Mówisz nie od­chodź te­raz już wiesz że odejdę na zawsze.''

To dziwne.  W ma­tema­tyce dwa... teksty

legalove dodano: 29 stycznia 2013

To dziwne. W ma­tema­tyce dwa mi­nusy dają plus, nie nie za­mie­rzam, oz­nacza zamierzam, szklan­ka może być do połowy pełna i do połowy pusta, trzy zakręty w pra­wo, dają zakręt w lewo, głusi słyszą cza­sami więcej niż pełnos­praw­ni ludzie, gro­sik dla jed­nych jest niczym, a dla in­nych może oz­naczać wszystko, gdy mówi­my kocham, ludzie odchodzą... Więc, czy wrócą, gdy po­wiem nienawidzę?

Wiesz  kiedy świat jest wred­ny ?... teksty

legalove dodano: 28 stycznia 2013

Wiesz, kiedy świat jest wred­ny ? Wte­dy, gdy On jest blis­ko, a nie mogę uchwy­cić go wzro­kiem. Gdy jest blis­ko, ale nie ze mną. Nie przy mnie.

Od­dałabym wszys­tko  żeby choć... teksty

legalove dodano: 28 stycznia 2013

Od­dałabym wszys­tko, żeby choć raz On spoj­rzał na mnie, tak, jak pat­rzy na Nią.

piękne.. teksty legalove dodał komentarz: piękne.. do wpisu 28 stycznia 2013
To jest ta­ka tęskno­ta o której... teksty

legalove dodano: 28 stycznia 2013

To jest ta­ka tęskno­ta o której on nie ma pojęcia, a mo­je ser­ce toczy walkę z rozumem.

Te­raz je­dyne co mi po­zos­tało... teksty

legalove dodano: 28 stycznia 2013

Te­raz je­dyne co mi po­zos­tało to uda­wać, że wszys­tko jest ok, że two­je imię nie wy­wołuje u mnie dreszczy, że na twój wi­dok mo­je ser­ce nie przyśpiesza.

Dopóki nie poz­nałam Ciebie nie... teksty

legalove dodano: 28 stycznia 2013

Dopóki nie poz­nałam Ciebie nie wie­działam, że tak bar­dzo można chcieć o ko­goś walczyć.

naj­pierw Ci się po­doba   tyl­ko... teksty

legalove dodano: 28 stycznia 2013

naj­pierw Ci się po­doba - tyl­ko ty­le. później zauważasz, że ob­chodzi Cię to z kim ga­da, ja­kie ma ko­leżan­ki. ko­lej­nym eta­pem jest ogar­nięcie czy nie ma dziew­czy­ny - cho­ciaż jeszcze wy­pierasz się, że pod żad­nym po­zorem On Ci się nie po­doba. w końcu przyz­na­jesz przy­jaciółce - zaurocze­nie. trwa to dość długo. jest ogląda­nie się za Nim na uli­cy, śledze­nie Je­go życiory­su i usiłowa­nie wpi­sania się w niego. w końcu zaczy­nasz czuć, że ser­ce inaczej py­ka - kochasz Go, ale uda­jesz przed sobą, że to nie praw­da. bo prze­cież jes­teś zimną i be­zuczu­ciową pa­nienką. po pa­ru miesiącach przyz­na­jesz się już jaw­nie, że Go kochasz i nie będziesz pot­ra­fiła żyć bez Je­go wi­doku. cały ten pro­ces tyl­ko po to , by później się do­wie­dzieć jak bar­dzo On kocha inną..

Znam to. Świetne :  teksty legalove dodał komentarz: Znam to. Świetne :) do wpisu 28 stycznia 2013
  Gdzie jesteś?    Dokład­nie tam... teksty

legalove dodano: 28 stycznia 2013

- Gdzie jesteś? - Dokład­nie tam, gdzie mnie zostawiłeś.

dzisiejszy zajebisty odc. m jak... teksty

legalove dodano: 28 stycznia 2013

dzisiejszy zajebisty odc. m jak miłość. / ♥ . tylko marcina szkoda.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV