głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove Kiedyś ktoś mnie zapytał: Co dla ciebie w życiu jest najtrudniejsze? Odpowiedzialam że nie wiem. Że chyba nie ma takiej rzeczy. Teraz juz umiem odpowiedziec na

legalove

legalove.moblo.pl
Kiedyś ktoś mnie zapytał: Co dla ciebie w życiu jest najtrudniejsze? Odpowiedzialam że nie wiem. Że chyba nie ma takiej rzeczy. Teraz juz umiem odpowiedziec na to pytan
Kiedyś ktoś mnie zapytał: Co dla... teksty

legalove dodano: 4 luty 2013

Kiedyś ktoś mnie zapytał: Co dla ciebie w życiu jest najtrudniejsze? Odpowiedzialam, że nie wiem. Że chyba nie ma takiej rzeczy. Teraz juz umiem odpowiedziec na to pytanie. Gdy dziś mnie zapytacie co jest dla mnie najtrudniejsze, odpowiem: - Najtrudniej w życiu patrzeć jest w oczy ukochanej osoby i widzieć pustkę. Zupełne nic. Obojętność, zero tęsknoty. Najtrudniej czuć, że się ją kocha cała sobą i wiedzieć że bez niej nie można żyć, ale ona bez ciebie jest szczęśliwa. Najtrudniej kochac bez wzajemności. - Tak. Tak bym odpowiedziała.

:  teksty legalove dodał komentarz: :) do wpisu 4 luty 2013
Tra­fiło mnie. Pros­to w ser­ce.... teksty

legalove dodano: 2 luty 2013

Tra­fiło mnie. Pros­to w ser­ce. Ja­kiś duży ka­liber. Śmier­telny pos­trzał. Strze­lano z pis­to­letu " Miłość". Ku­la ut­kwiła głęboko. Nie czuję bólu, to na­wet przy­jem­ne. To już niebo? Jest on. To dob­rze. Więc też ober­wał. Sko­ro jest przy mnie, możemy te­raz ra­zem ginąć z miłości..

Po­win­nam ze sobą no­sić... teksty

legalove dodano: 2 luty 2013

Po­win­nam ze sobą no­sić res­pi­rator, bo kiedy go widzę częstość moich od­dechów gwałtow­nie spa­da. Ser­ce bi­je tak szyb­ko, a mój elek­tro­kar­diog­ram układa się w ob­raz ser­ca… Źre­nice mam jak po at­ro­pinie, w ogóle to jes­tem bez­nadziej­nym przypadkiem.

Człowiek za­kocha­ny pos­trze­ga... teksty

legalove dodano: 2 luty 2013

Człowiek za­kocha­ny pos­trze­ga wszys­tko inaczej: pat­rzy ser­cem ,słucha ser­cem i czu­je sercem. Dla­tego tak ciężko mu:dos­trzec zdradę, usłyszeć kłam­stwo i po­godzić się z porażką..

  Po­wiedz mi  jak to jest być... teksty

legalove dodano: 2 luty 2013

- Po­wiedz mi, jak to jest być Tobą? Powiedz. - Cho­ler­nie ciężko. - Tyl­ko tyle? - Tak. Nig­dy mną nie bądź.

dokładnie.. teksty legalove dodał komentarz: dokładnie.. do wpisu 2 luty 2013
Miłość   cho­roba  której... teksty

legalove dodano: 2 luty 2013

Miłość - cho­roba, której ob­ja­wy od­czu­wamy kil­ka ra­zy w życiu, lecz tak nap­rawdę przychodzi tyl­ko raz i wte­dy bar­dzo ciężko nam się z niej wyleczyć.

Byłeś mi blis­ki  bar­dzo... teksty

legalove dodano: 2 luty 2013

Byłeś mi blis­ki, bar­dzo blis­ki. Wie­działam, że to nie skończy się tyl­ko na przy­jaźni, choć była ona piękniej­sza od miłości.

Mo­ja miłość do ciebie nie... teksty

legalove dodano: 2 luty 2013

Mo­ja miłość do ciebie nie osłab­nie ani się nie skończy. Nie mogłam zat­rzy­mać cię na tym świecie, ale nig­dy nie wy­puszczę cię z mo­jego ser­ca. Jes­teś sek­retnym frag­mentem krótkiej me­lodii, którą zag­ra­no tyl­ko raz. A mi­mo to ja nau­czyłam się jej na pa­mięć i będę po cichu nu­cić za­palając świece, by oświet­lić drogę, którą idziesz...

Zos­tanę tu. Spo­koj­nie usiądę... teksty

legalove dodano: 2 luty 2013

Zos­tanę tu. Spo­koj­nie usiądę i zas­ta­nowię się nad swy­mi nies­pełniony­mi marze­niami, niez­reali­zowa­nymi ce­lami, nad osobą, którą co dzień widzę w lus­trze. Nie, nie mam żalu. Do ni­kogo, na­wet do siebie. Jest mi przyk­ro pat­rząc w przeszłość wiedząc, że cu­dow­ne chwi­le minęły. Mi­mo, że trwa no­wy roz­dział w moim życiu. Mi­mo poświece­nia, mi­mo codzien­ne­go spa­lania się... Nie, nie żałuję że jest. Żałuje, że się skończyło, że nie można mieć w życiu wszys­tkiego.

stworzy­my wspólną bajkę.  bajkę... teksty

legalove dodano: 2 luty 2013

stworzy­my wspólną bajkę. bajkę o miłości. idealną. bez wad i zazdrości. i będzie ona trwać od wie­czo­ra do godzi­ny 6. by skończy się wraz ze zniena­widzo­nym dźwiękiem budzika. i tak co noc. wyima­gino­wana miłość. jes­teś za?

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV