głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove JUTRO IMPREZOWE SZALEŃSTWO. ejj kocham to ! ♥ Każda daw­ka szczęścia po­siada in­ny sku­tek uboczny ludzie płaczą z je­go nad­miaru uśmie­chają się. Pa­miętaj b

legalove

legalove.moblo.pl
JUTRO IMPREZOWE SZALEŃSTWO. ejj kocham to ! ♥
JUTRO IMPREZOWE SZALEŃSTWO. ejj... teksty

legalove dodano: 6 luty 2013

JUTRO IMPREZOWE SZALEŃSTWO. ejj, kocham to ! ♥

Każda daw­ka szczęścia po­siada... teksty

legalove dodano: 5 luty 2013

Każda daw­ka szczęścia po­siada in­ny sku­tek uboczny , ludzie płaczą z je­go nad­miaru , uśmie­chają się. Pa­miętaj, by nig­dy nie przes­tać oka­zywać jak bar­dzo jes­teś szczęśli­wy , bo może właśnie wte­dy spra­wiasz ra­dość innym.

Pat­rzą na twarz nie myśląc o tej... teksty

legalove dodano: 5 luty 2013

Pat­rzą na twarz nie myśląc o tej, która jest pod skórą. Podzi­wiają oczy nie zważyw­szy na to, że od środ­ka płaczą krwa­wymi łza­mi. Za­kochują się w uśmie­chu i nieważne jest to, że dusza wy­je z bólu. Czczą ciało, cha­rak­ter sta­wiając w dru­gim rzędzie. Nie od­rzu­caj pochop­nie ko­goś, dla ko­go wygląd będzie je­dynie przyp­rawą do główne­go dania.

I znów się za­wiodłam nie wiem... teksty

legalove dodano: 5 luty 2013

I znów się za­wiodłam, nie wiem który to już raz. Mo­je ser­ce jest już od­porniej­sze, umysł wo­li przyj­mo­wać to na chłod­no. Nie krzyczę jak opęta­na, nie płaczę. Po pros­tu przyj­muję do wiado­mości i odchodzę. Wy­daję się być opa­nowa­na, ale gdzieś głębo­ko we mnie włas­nie toczy się woj­na sprzecznych myśli. Za każdym ra­zem bo­li jak nigdy.

MIKOŁAJ ROZNERSKI JEST NAJLEPSZY ! ♥ teksty

legalove dodano: 5 luty 2013

MIKOŁAJ ROZNERSKI JEST NAJLEPSZY ! ♥

  Dlacze­go płaczesz ?   Nie... teksty

legalove dodano: 5 luty 2013

- Dlacze­go płaczesz ? - Nie płaczę. wy­daje ci się. - Wy­daje mi się że masz pod­krążone oczy , wil­gotne rzęsy i roz­ma­zany tusz. wy­daje mi się że go kochasz i płakałaś ko­lejną noc.

Jed­nak miłość nie da­je i... teksty

legalove dodano: 5 luty 2013

Jed­nak miłość nie da­je i nig­dy nie da­wała szczęścia. Wręcz prze­ciw­nie, zaw­sze jest niepo­kojem, po­lem bit­wy, ciągiem bez­sennych no­cy, pod­czas których za­daje­my so­bie mnóstwo py­tań, dręczą nas wątpli­wości. Na praw­dziwą miłość składa się ek­sta­za i udręka.

05.02.13.  3   . teksty

legalove dodano: 5 luty 2013

05.02.13. < 3 ; * .

śliczne . p teksty legalove dodał komentarz: śliczne . ;p do wpisu 5 luty 2013
http: www.youtube.com... teksty

legalove dodano: 5 luty 2013

 Dałabyś mu trzecią szansę?... teksty

legalove dodano: 4 luty 2013

- Dałabyś mu trzecią szansę? - Tak. - Ale prze­cież dwa ra­zy tak bar­dzo Cię zranił.. - Tak, to praw­da. Ale jest jeszcze coś. - Co takiego? - Ja Go kocham. Kocham Go tak bar­dzo, że dałabym wsadzić so­bie szty­let w ser­ce po raz trze­ci dla cho­ciażby kil­ku chwil, które po­daro­wałby tyl­ko mnie.

Mogę zmienić coś w so­bie jeśli... teksty

legalove dodano: 4 luty 2013

Mogę zmienić coś w so­bie, jeśli mnie kocha, ale od­rzu­cam fakt me­tamor­fo­zy dla po­zys­ka­nia czy­jejś miłości.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV