głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
everydaysad Byłem myślałem kot­ka widziałem. Męczył się strasznie też tak miałem. Chciałem mu pomóc lecz on dał so­bie rade. Te­raz mo­ja ko­lej po­konać swoją wade. Wspiął

everydaysad

everydaysad.moblo.pl
Byłem myślałem kot­ka widziałem. Męczył się strasznie też tak miałem. Chciałem mu pomóc lecz on dał so­bie rade. Te­raz mo­ja ko­lej po­konać swoją wade. Wspią
Byłem  myślałem  kot­ka... teksty

everydaysad dodano: 5 sierpnia 2014

Byłem, myślałem, kot­ka widziałem. Męczył się strasznie, też tak miałem. Chciałem mu pomóc, lecz on dał so­bie rade. Te­raz mo­ja ko­lej, po­konać swoją wade. Wspiął się na szczyt, drze­wa wysokiego. Nie pod­dał się nic bar­dziej mylnego. Od dzi­siaj biore przykład z niego. Po­konał strach, przez­wy­ciężył siebie samego. Te­raz już wiem, że pod­dać się nie moge. Na­wet gdy życie pod­sta­wi mi noge.

Nig­dy nie stra­ciłam nadziei  że... teksty

everydaysad dodano: 5 sierpnia 2014

Nig­dy nie stra­ciłam nadziei, że to było coś więcej niż przy­pad­ko­wa zna­jomość ale nie będę cze­kać na twoją de­cyzję w nies­kończo­ność. Wybacz.

I znów upadłam. Strach roz­dziera... teksty

everydaysad dodano: 5 sierpnia 2014

I znów upadłam. Strach roz­dziera mi ser­ce. Chce krzyczeć, ale wiem, że to i tak nic nie da. Chce płakać, ale z moich oczów już nie płyną żad­ne łzy. Dla­tego się pod­niosę, po raz ko­lej­ny sta­wie Ci czoła, byś wie­dział, że Two­je słowa już na mnie nie działają. Co z te­go, że to ko­lej­ne kłamstwo.

Ludzkie życie to se­ria... teksty

everydaysad dodano: 5 sierpnia 2014

Ludzkie życie to se­ria zap­la­nowa­nych przypadków

W dzieciństwie wszys­tko... teksty

everydaysad dodano: 5 sierpnia 2014

W dzieciństwie wszys­tko wy­da­wało się og­rom­ne, oprócz problemów.

XXI wiek.   Wiek  w którym na­leży... teksty

everydaysad dodano: 5 sierpnia 2014

XXI wiek. Wiek, w którym na­leży ufać tyl­ko so­bie. Cieles­ność ob­dziera­na jest z pry­wat­ności, a sprze­dawa­na dla popularności. A uczu­cia wiele znaczące wy­raża się za po­mocą technologii.

Wy­daje Ci się że jes­teś... teksty

everydaysad dodano: 5 sierpnia 2014

Wy­daje Ci się że jes­teś nu­merem je­den? Pa­miętaj że nu­mer je­den leży bar­dzo blis­ko zera.

Gdy­by ktoś zde­cydo­wał się... teksty

everydaysad dodano: 5 sierpnia 2014

Gdy­by ktoś zde­cydo­wał się kiedyś na­pisać książke o moim życiu myśle, że miała by ty­tuł ,,Za bar­dzo...'' Za bar­dzo przy­wiązu­je się do ludzi, miej­sc, słów. Za bar­dzo jes­tem sen­ty­men­talna lecz zwyk­le twier­dze, że tak nie jest. Za bar­dzo przeżywam wszys­tko oraz za bar­dzo pragnę... miłości...

Udo­wad­nianie ko­muś że będzie... teksty

everydaysad dodano: 5 sierpnia 2014

Udo­wad­nianie ko­muś że będzie się szczęśli­wym mi­mo wszys­tko ... to dro­ga do­nikąd. Sta­jesz się ni­kim jeśli z ni­kim układasz so­bie życie... Kto po­wie­dział że trze­ba żyć nor­malnie ?? Nor­malność przyj­dzie sa­ma al­bo nie będzie jej wcale

I ta cisza  która jest ogłuszająca.. teksty

everydaysad dodano: 5 sierpnia 2014

I ta cisza, która jest ogłuszająca..

Od­dychaj. Słucham uważnie... teksty

everydaysad dodano: 5 sierpnia 2014

Od­dychaj. Słucham uważnie każde­go słowa ja­kie mówisz. Nie próbuj ob­wi­niać rzeczy, które po­ciągnęły Cię na dno tyl­ko zo­bacz. Jes­tem po Two­jej stro­nie, od­licza­jac dni do by­cia przy To­bie kiedy śpisz, kiedy marzysz. Zos­taw całą wściekłość za sobą i zro­zum, że to ja. Wstrzy­maj, dopóki nie odejdę, po­nieważ które­goś dnia będziemy pot­rze­bowa­li ko­goś kto zro­zumie rzeczy, które czy­nią nas wolnymi.

Dziś jest je­den z tych dni  kiedy... teksty

everydaysad dodano: 3 sierpnia 2014

Dziś jest je­den z tych dni, kiedy wo­lałabym być sa­ma i móc wszys­tko wyrzu­cić z siebie krzycząc na całe gardło.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV