głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
everydaysad Mnóstwo ra­zy spot­kałam się z wy­rażeniem nig­dy nie jest za późno bądź le­piej późno niż wca­le ale praw­da jest ta­ka że cza­sem jest za późno i po­mimo nasz

everydaysad

everydaysad.moblo.pl
Mnóstwo ra­zy spot­kałam się z wy­rażeniem nig­dy nie jest za późno bądź le­piej późno niż wca­le ale praw­da jest ta­ka że cza­sem jest za późno i po­mimo naszych
Mnóstwo ra­zy spot­kałam się z... teksty

everydaysad dodano: 3 sierpnia 2014

Mnóstwo ra­zy spot­kałam się z wy­rażeniem "nig­dy nie jest za późno" bądź "le­piej późno niż wca­le", ale praw­da jest ta­ka, że cza­sem jest za późno i po­mimo naszych szcze­rych chęci, nie możemy nap­ra­wić te­go, co już zos­tało zro­bione. Mu­simy się po­godzić z tym, iż czas le­ci nap­rzód, nie cze­ka na nas. W niektórych przy­pad­kach jest zwyczaj­nie za późno, by coś do­konać lub naprawić.

są w głowie ta­kie fur­tki... teksty

everydaysad dodano: 1 sierpnia 2014

są w głowie ta­kie fur­tki, których le­piej nie otwierać co gor­sza - są takie, których zam­knąć nie potrafię

My  niet­rwa­li  za­gubieni w... teksty

everydaysad dodano: 1 sierpnia 2014

My- niet­rwa­li, za­gubieni w jas­nym mro­ku codzienności. My- naiw­ni, łaknący nieis­tniejącej już miłości. My- zaszuf­ladko­wani, ob­rzu­cani ka­mien­ny­mi ste­reoty­pami. My- ludzie, śle­pi i pogrążeni. Os­tatnim pod­ry­giem oka­leczo­nego ser­ca od­czu­wamy tęsknotę za za tym co było

I tak odej­dziesz wszys­cy odchodzą teksty

everydaysad dodano: 1 sierpnia 2014

I tak odej­dziesz,wszys­cy odchodzą

I tak nap­rawdę tyl­ko jed­na... teksty

everydaysad dodano: 1 sierpnia 2014

I tak nap­rawdę tyl­ko jed­na chwi­la spra­wiła, że upadło wszystko.

Nieważne ja­ki jes­teś dob­ry... teksty

everydaysad dodano: 1 sierpnia 2014

Nieważne ja­ki jes­teś dob­ry, ważne ile pot­ra­fisz znieść.

Żeby przeżywać życie  trzeba... teksty

everydaysad dodano: 1 sierpnia 2014

Żeby przeżywać życie, trzeba widzieć w nim sens. Żeby chcieć rano wstać z łóżka, trzeba widzieć w tym jakiś cel.

Nieśmiałość jest pier­wszym... teksty

everydaysad dodano: 1 sierpnia 2014

Nieśmiałość jest pier­wszym kro­kiem ku nicości.

Po­dob­no życie to sztuka  Czy­li... teksty

everydaysad dodano: 1 sierpnia 2014

Po­dob­no życie to sztuka Czy­li też kwes­tia gustu Nie bądź więc ignorantem I za­nim po­wiesz, że ktoś je marnuje Wejdź choć na chwilę w je­go skórę.

Po­dob­no życie to sztuka  Czy­li... teksty

everydaysad dodano: 1 sierpnia 2014

Po­dob­no życie to sztuka Czy­li też kwes­tia gustu Nie bądź więc ignorantem I za­nim po­wiesz, że ktoś je marnuje Wejdź choć na chwilę w je­go skórę.

Żeby zna­leźć się w czyiymś... teksty

everydaysad dodano: 1 sierpnia 2014

Żeby zna­leźć się w czyiymś życiu, naj­pierw trze­ba od­na­leźć się w swoim

Jest ta­ka bez­radna i mała... teksty

everydaysad dodano: 1 sierpnia 2014

Jest ta­ka bez­radna i mała, za­gubiona wśród złych emoc­ji, Na­wet tych dob­rych, lecz już daw­no za­pom­nianych, W ciem­ności za­wikłanych i strasznie po­gubionych

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV