głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
everydaysad Is­kier­ka nadziei związa­nej na cien­kiej lin­ce zaufa­nia Zer­wać może ją każda naj­bliższa na­wet lek­ka ra­na Niczym ka­tana przet­nie i za­boli że to do cz

everydaysad

everydaysad.moblo.pl
Is­kier­ka nadziei związa­nej na cien­kiej lin­ce zaufa­nia Zer­wać może ją każda naj­bliższa na­wet lek­ka ra­na Niczym ka­tana przet­nie i za­boli że to do cze­
Is­kier­ka nadziei związa­nej na... teksty

everydaysad dodano: 1 sierpnia 2014

Is­kier­ka nadziei związa­nej na cien­kiej lin­ce zaufa­nia, Zer­wać może ją każda naj­bliższa na­wet lek­ka ra­na, Niczym ka­tana, przet­nie i za­boli, że to do cze­go dążysz, Spa­da w niena­wiści to­ni i się w niej uto­pi

Gdzie znikłeś przy­jacielu... teksty

everydaysad dodano: 1 sierpnia 2014

Gdzie znikłeś przy­jacielu, znikłeś z po­la widze­nia, Nie do po­myśle­nia, a jed­nak, ciebie tu­taj nie ma. Od lat tak wielu, szu­kam u ludzi zro­zumienia

Mówisz że jes­tem zła?? Nie to... teksty

everydaysad dodano: 1 sierpnia 2014

Mówisz że jes­tem zła?? Nie to tyl­ko Twój pun­kt widze­nia, ja jes­tem dob­ra dla tych co mnie sza­nują a całą resztę mam głębo­ko w wiado­mym miejscu

Jeśli człowiek  jest... teksty

everydaysad dodano: 1 sierpnia 2014

Jeśli człowiek, jest rzeczy­wiście kimś tak wiel­kim, jak zakłada, to tak nap­rawdę nig­dy nie jest w sta­nie do końca pojąć is­to­ty swo­jego by­tu. Nie można zam­knąć człowieka w jed­nej de­finic­ji, bo każda de­finic­ja og­ra­nicza. Nie można ująć w słowa nies­kończo­ności, je­dynie niez­nacze­nie nak­reślić jej kształt.

Kiedy poczuła do­tyk Je­go dłoni... teksty

everydaysad dodano: 28 lipca 2014

Kiedy poczuła do­tyk Je­go dłoni- wie­działa, że tyl­ko one mogą otu­lić jej ser­ce, tyl­ko Je­mu może od­dać ta szczególną cząstkę duszy przez­naczo­nej tyl­ko jed­nej osobie.. Im bliżej tym dalej Im moc­niej Go kochała tym sil­niej­szą bu­dował zaporę Mo­je ser­ce roz­pa­da się na mi­liony kawałków Ko­lej­ny raz, os­tatni raz

Wiem  że się zagubiłam.  Ale to... teksty

everydaysad dodano: 28 lipca 2014

Wiem, że się zagubiłam. Ale to, co mnie prze­raża naj­bar­dziej to to, że zaczy­nam czuć się jak w domu. Wiem, nie mogę zos­tać tu na zawsze.

Umarłam z tęskno­ty  365 raz w roku. teksty

everydaysad dodano: 28 lipca 2014

Umarłam z tęskno­ty, 365 raz w roku.

No­wy dzień  przy­nosi także... teksty

everydaysad dodano: 28 lipca 2014

No­wy dzień, przy­nosi także no­we złudzenia.

Jes­teś w tym sa­mym miej­scu... teksty

everydaysad dodano: 28 lipca 2014

Jes­teś w tym sa­mym miej­scu już ty­le cza­su. W za­sadzie większość swo­jego do­tychcza­sowe­go życia. Wy­daje Ci się, że nie możesz żyć bez tych wszys­tkich Ludzi, którzy Cię otaczają. Przychodzi czas, w którym wy­jeżdzasz i mu­sisz pożeg­nać się z całym tym otocze­niem. W Twoim ser­cu po­zos­tały już tyl­ko sa­me wspom­nienia. Jest Ci bar­dzo ciężko. Myślisz, że so­bie nie po­radzisz. Jedziesz w zu­pełnie in­ne miej­sce. Z biegiem cza­su os­wa­jasz się z myślą, że jes­teś da­leko. Poz­na­jesz no­wych Ludzi. Pow­stają no­we, nieza­pom­niane wspom­nienia. A po pew­nym cza­sie, kiedy mu­sisz znów wy­jechać jes­teś pew­na, że to bez Nich nie wyob­rażasz so­bie życia

Przy­jacielu kochałam Cię na­dal... teksty

everydaysad dodano: 28 lipca 2014

Przy­jacielu,kochałam Cię,na­dal kocham,choć trochę inaczej,bo Two­je odejście zmieniło tą miłość.Zmieniło mnie, a może Nas,bo to ja pier­wsza odeszłam.Lecz jak można odejść,sko­ro się nig­dy nie było? Jak można kochać,sko­ro się od­rzu­ciło? Można,wciąż mogę przyjacielu.

a czas i tak dla kazdego jest... teksty

everydaysad dodano: 27 lipca 2014

a czas i tak dla kazdego jest okrutny. w moment zniszczy chwile, na ktore czekalismy cale zycie.

Lubię czytać i pić kawę sama.... teksty

everydaysad dodano: 27 lipca 2014

Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV