głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
everydaysad Chciałabym żeby miłość nie za­mieniła się w przy­wiąza­nie seks nie spowszechniał. Chciałabym poz­na­wać go na no­wo z każdym dniem nie znać go na wy­lot. Chcia

everydaysad

everydaysad.moblo.pl
Chciałabym żeby miłość nie za­mieniła się w przy­wiąza­nie seks nie spowszechniał. Chciałabym poz­na­wać go na no­wo z każdym dniem nie znać go na wy­lot. Chciałab
Chciałabym żeby miłość nie... teksty

everydaysad dodano: 28 sierpnia 2014

Chciałabym żeby miłość nie za­mieniła się w przy­wiąza­nie, seks nie spowszechniał. Chciałabym poz­na­wać go na no­wo z każdym dniem, nie znać go na wy­lot. Chciałabym cie­szyć i kłócić się jak dziec­ko - być szczęśli­wa i szyb­ko wy­baczać. Chciałabym mieć go zaw­sze przy so­bie i czuć je­go ciepło. Chciałabym...

Chciałabym móc zat­rzy­mać... teksty

everydaysad dodano: 28 sierpnia 2014

Chciałabym móc zat­rzy­mać co­kol­wiek przy so­bie, póki co pot­ra­fię tyl­ko zos­ta­wiać to wszys­tko gdzieś za sobą.

To co było piękne stra­ciło... teksty

everydaysad dodano: 28 sierpnia 2014

To co było piękne stra­ciło swoją war­tość, to co naj­cen­niej­sze obróciło się w mar­ność i po pros­tu by­wa również tak,ze nie chce się odej­sc,ale nie można zos­tać.

Cza­sem wy­daje mi się  że... teksty

everydaysad dodano: 28 sierpnia 2014

Cza­sem wy­daje mi się, że je­dyne co się w nas nie zmieniło to ból, że po tych wszys­tkich la­tach już tyl­ko on jest prawdziwy..

Piąta nad ra­nem.   Właśnie... teksty

everydaysad dodano: 28 sierpnia 2014

Piąta nad ra­nem. Właśnie uświado­miłam so­bie, że jes­tem cho­ler­nie sa­mot­na. Noszę to uczu­cie głębo­ko w so­bie. I to rośnie. Nie zos­tało mi zbyt dużo cza­su i boję się. Nig­dy wcześniej nie byłam tak przerażona. Samotności.

Mój te­lefon mil­czy.  Za­padł w... teksty

everydaysad dodano: 28 sierpnia 2014

Mój te­lefon mil­czy. Za­padł w śpiączkę, biedaczek a ze sta­rych zna­jomych po­zos­tały mi tyl­ko bu­re sny. Dob­rze, że jes­teś Ty, bo choć jes­teś tak da­leko to do­dajesz mi otuchy i umi­lasz mo­je dni. Chwała te­mu, kto kom­pu­ter i in­ternet stworzył, bo na­wet jeśli nie mogę Cię dot­knąć to mogę się przed Tobą ot­worzyć i po­wie­dzieć, co na ser­cu leży mi.

Mogłabym wyjść. Uciec. Mieć w... teksty

everydaysad dodano: 28 sierpnia 2014

Mogłabym wyjść. Uciec. Mieć w za­pasie ja­kieś drob­ne na bi­let i lo­dy. Pow­strzy­muje mnie jed­nak ten upor­czy­wy deszcz, który dud­ni o pa­rapet. Nie zro­zum mnie źle. Lu­bię deszcz. Lu­bię ska­kać w kałużach. Mieć mok­re włosy i pat­rzeć na siebie jak na roz­kapryszo­ne dziec­ko, które­mu ma­ma nie ku­piła ko­lej­ne­go li­zaka. Tyl­ko dziś ja­koś tak zbyt sza­ro w mo­jej głowie. Zbyt ciemno.

Sny są jak krótka his­to­ria... teksty

everydaysad dodano: 28 sierpnia 2014

Sny są jak krótka his­to­ria życia, które nig­dy się nie zdarzy.

Na­wet nieśmier­telna miłość w... teksty

everydaysad dodano: 28 sierpnia 2014

Na­wet nieśmier­telna miłość w końcu mu­si umrzeć..

Od­wrócić wszys­tko...czy to... teksty

everydaysad dodano: 28 sierpnia 2014

Od­wrócić wszys­tko...czy to możliwe czy czas zno­wu może nas uleczyć byłam czuła w twych ramionach do­cierałam do twe­go wnętrza przy­nosiłam ci miłość,której potrzebowałeś sa­mot­ność wte­dy odeszła.

 Jes­teś dla niego kimś bar­dzo... teksty

everydaysad dodano: 28 sierpnia 2014

-Jes­teś dla niego kimś bar­dzo ważnym Mary.. -Nie żar­tuj, ni­by ja­kim cudem? Zaśmiała się drżącym głosem. Eli­zabeth wy­puściła dym z ust: -Tyl­ko To­bie pot­ra­fił odmówić. Był na za­wołąnie każde­go, tyl­ko nie Twoje.. -To ab­surdal­ny powód Eli­zabeth. -Ab­surd to prze­cież Je­go dru­gie imię Maleńka..

Fa­cet nig­dy nie wie kiedy... teksty

everydaysad dodano: 28 sierpnia 2014

Fa­cet nig­dy nie wie kiedy skończyć, na­wet nie zaczynając.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV