głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
everydaysad Pot­rze­buję Cię... bo Cię kocham... Wybaczyłam.... Ale Ty za­biłeś we mnie wiarę i nadzieję.... Tak bar­dzo żałuję że wcześniej nie po­wie­dzieliśmy STOP... Te

everydaysad

everydaysad.moblo.pl
Pot­rze­buję Cię... bo Cię kocham... Wybaczyłam.... Ale Ty za­biłeś we mnie wiarę i nadzieję.... Tak bar­dzo żałuję że wcześniej nie po­wie­dzieliśmy STOP... Te­raz
Pot­rze­buję Cię... bo Cię... teksty

everydaysad dodano: 5 września 2014

Pot­rze­buję Cię... bo Cię kocham... Wybaczyłam.... Ale Ty za­biłeś we mnie wiarę i nadzieję.... Tak bar­dzo żałuję, że wcześniej nie po­wie­dzieliśmy STOP... Te­raz to już niemożli­we... Wy­bacz, że nie pot­ra­fię już wal­czyć... To­pię się we włas­nym smut­ku i umieram we włas­nym cierpieniu...

Nie pat­rzyć w przeszłość to... teksty

everydaysad dodano: 5 września 2014

Nie pat­rzyć w przeszłość, to zo­baczyć lep­szą przyszłość...

Cza­sem trze­ba z bólem odejść... teksty

everydaysad dodano: 5 września 2014

Cza­sem trze­ba z bólem odejść od ludzi, żeby dot­rzeć do siebie.

Na­wet małe pla­ny by­wają... teksty

everydaysad dodano: 5 września 2014

Na­wet małe pla­ny, by­wają wiel­kim bezsensem.

Wiado­me jest że życie jest... teksty

everydaysad dodano: 5 września 2014

Wiado­me jest, że życie jest dość skom­pli­kowa­ne i każde­go dnia rzu­ca kłody pod no­gi. Wielu ludziom spra­wia ra­dość gdy pot­kniemy się o ta­kie kłody, ale jeżeli jes­teśmy dob­ry­mi uczniami szkoły życia to nau­czy­my się te kłody przes­ka­kiwać i skok za­kończyć pi­ruetem by in­nym szczęki opadły.

Wiem na pew­no że w życiu nic nie... teksty

everydaysad dodano: 5 września 2014

Wiem na pew­no,że w życiu nic nie jest pew­ne z wyjątkiem śmierci.

By­cie sobą bez wyu­czo­nych... teksty

everydaysad dodano: 5 września 2014

By­cie sobą, bez wyu­czo­nych ma­sek jest aż tak trud­ne? Nie ma nic bar­dziej wstyd­li­wego, niż stra­cenie włas­ne­go życia, żyjąc tak jak in­ni chcą.

By­cie sobą bez wyu­czo­nych... teksty

everydaysad dodano: 5 września 2014

By­cie sobą, bez wyu­czo­nych ma­sek jest aż tak trud­ne? Nie ma nic bar­dziej wstyd­li­wego, niż stra­cenie włas­ne­go życia, żyjąc tak jak in­ni chcą.

Kocham Ciebie od tak za to że... teksty

everydaysad dodano: 5 września 2014

Kocham Ciebie od tak za to, że jes­teś przy mnie i oka­zujesz mi swoją miłość. Kocham Ciebie za każdą chwilę, którą mi poświęcasz, za wy­rozu­miałość do moich hu­morów, żartów i do moich głupich po­mysłów. Kocham Ciebie za to,że umiesz mnie rozśmie­szyć do łez i za to, że w gor­szych chwi­lach po­wodu­jesz uśmiech na mo­jej twarzy. Kocham Ciebie za wszys­tko i za nic, bo prze­cież nie is­tnieje żaden powód miłości i nie ma żad­nej de­finic­ji miłości. Nie ma też słów, które od­dałyby choć w połowie to jak bar­dzo Ciebie kocham .

No­we życie  Bez Niego  Be­ze... teksty

everydaysad dodano: 1 września 2014

No­we życie Bez Niego Be­ze mnie Na­dal czuję Cząstkę przeszłości Gdzieś w mroku Mo­jego serca

Spot­ka­li się za późno żeby... teksty

everydaysad dodano: 29 sierpnia 2014

Spot­ka­li się za późno, żeby przeżyć to, o czym marzy­li tak długo. I za wcześnie, żeby przes­tać o tym marzyć.

Prawda. Ra­ni jak nożem.... teksty

everydaysad dodano: 29 sierpnia 2014

Prawda. Ra­ni jak nożem. Myślisz że żyjesz naprawde? Na­wet nie wiesz w jak dużym jes­tem błędzie. Ocze­kujesz sprawiedliwości? Nig­dy sie jej nie doczekasz. Bo to wszys­tko jest tyl­ko pięknym kłamstwem.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV