głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
everydaysad Cza­sami wstaję ra­no i zas­ta­nawiam się czy nie po­winienem obudzić się jeszcze raz... w in­nym życiu. Cie­szyć się że się zaczęło czy płakać że się skończyło

everydaysad

everydaysad.moblo.pl
Cza­sami wstaję ra­no i zas­ta­nawiam się czy nie po­winienem obudzić się jeszcze raz... w in­nym życiu.
Cza­sami wstaję ra­no i... teksty

everydaysad dodano: 18 września 2014

Cza­sami wstaję ra­no i zas­ta­nawiam się czy nie po­winienem obudzić się jeszcze raz... w in­nym życiu.

Cie­szyć się  że się zaczęło... teksty

everydaysad dodano: 18 września 2014

Cie­szyć się, że się zaczęło, czy płakać, że się skończyło?

Było war­to...cho­ciaż na... teksty

everydaysad dodano: 18 września 2014

Było war­to...cho­ciaż na chwilę. Kochać to cu­dow­na rzecz, po­mimo że sa­memu się zos­tało.

Wiesz  nie proszę o nic więcej... teksty

everydaysad dodano: 6 września 2014

Wiesz, nie proszę o nic więcej Niż być w twoich ra­mionach I uciec od wszys­tkiego zła Bo wszys­tkiego się wyrzekłem By być przy to­bie Wiesz, nie przes­taję myśleć O tym, że jes­tem za­kocha­ny Chcę ci wyz­nać Że jes­tem tyl­ko niewol­ni­kiem Który nie umie żyć bez ciebie Kiedy przyszłaś Wdarłaś się do mo­jej oso­by Za­paliłaś światło Na­pełniłaś mnie wiarą Ty­le cza­su szu­kałem Ale na­reszcie cię od­na­lazłem Tak idealną Jaką cię wyob­rażałem Jak igłę w sto­gu siana Szu­kałem cię be­zus­tannie Jak śla­du w morzu Tak trud­ne­go do od­na­lezienia Ty­le cza­su szu­kałem Ale na­reszcie cię od­na­lazłem Tak idealną Jaką cię wyob­rażałem Wiesz, chcę ci wyz­nać Że nie mogę ci się op­rzeć Nie przes­taję myśleć Że zro­biłbym to co niemożli­we By po­zos­tać blis­ko ciebie

Szu­kam dob­ra  choć wiem  że go... teksty

everydaysad dodano: 6 września 2014

Szu­kam dob­ra, choć wiem, że go tam nie ma... Szu­ka ciepła lecz czu­je tyl­ko chłód... Szu­kam wiary, a wszys­tko wciąż za­wodzi...

Ba­wisz się uczuciami   Po­jawiasz... teksty

everydaysad dodano: 5 września 2014

Ba­wisz się uczuciami, Po­jawiasz się, A po­tem trzas­kasz drzwiami.

Kiedy jed­no z nas jest... teksty

everydaysad dodano: 5 września 2014

Kiedy jed­no z nas jest za­kocha­ne dru­gie obojętność uda­je. Ta­ka to nasza gra.

Cza­sami gwiaz­dy zdają się być... teksty

everydaysad dodano: 5 września 2014

Cza­sami gwiaz­dy zdają się być bliżej niż marze­nia ,że będziemy razem

Każdy z Nas kiedyś coś stra­cił... teksty

everydaysad dodano: 5 września 2014

Każdy z Nas kiedyś coś stra­cił, właśnie tra­ci, al­bo do­piero stra­ci. Każdy z Nas ko­goś zos­ta­wił, zos­ta­wia, al­bo zos­ta­wi. Każdy z Nas był kiedyś zos­ta­wiony, jest właśnie porzu­cany, al­bo będzie porzu­cony. Każdy z Nas był zra­niony, jest ra­niony, al­bo do­piero cze­ka go zra­nienie. Każdy z Nas zra­nił, właśnie ra­ni, al­bo do­piero zra­ni. Kiedy ktoś Nas zos­ta­wił, pa­miętaj­my, że my też ko­goś zos­ta­wiliśmy. Kiedy ktoś Nas zra­nił, wie­dzmy, że my też zra­niliśmy.

by­wają ta­kie chwi­le ze... teksty

everydaysad dodano: 5 września 2014

by­wają ta­kie chwi­le ze cza­sami wra­camy do przeszłości myśli­my o tym co się wy­darzyło co było i ja­cy ludzie nas otacza­li . porównując to wiele się zmieniło kiedyś naj­lepsi przy­jaciele a dzi­siaj sam so­bie od­po­wiedz w przeszłości było inaczej nie le­piej nie gorzej tyl­ko po pros­tu inaczej dziś jest inaczej przechodząc nie pot­ra­fimy po­wie­dzieć cześć co u ciebie przechodzi­my jak ob­cy ludzie chodź w ser­cu po­zos­tały wy­pom­nienia

by­wają ta­kie chwi­le ze... teksty

everydaysad dodano: 5 września 2014

by­wają ta­kie chwi­le ze cza­sami wra­camy do przeszłości myśli­my o tym co się wy­darzyło co było i ja­cy ludzie nas otacza­li . porównując to wiele się zmieniło kiedyś naj­lepsi przy­jaciele a dzi­siaj sam so­bie od­po­wiedz

Pa­miętam jak kiedyś by­liśmy... teksty

everydaysad dodano: 5 września 2014

Pa­miętam jak kiedyś by­liśmy pew­ni,że zaw­sze będziemy istnieć.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV