głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
everydaysad Myślę że nie zdra­da nie kłam­stwo a roz­cza­rowa­nie drugą osobą dop­ro­wadza Nas do skra­ju załama­nia. Wy­niszcza w Nas resztki człowie­czej wiary. Od­biera

everydaysad

everydaysad.moblo.pl
Myślę że nie zdra­da nie kłam­stwo a roz­cza­rowa­nie drugą osobą dop­ro­wadza Nas do skra­ju załama­nia. Wy­niszcza w Nas resztki człowie­czej wiary. Od­biera sk
Myślę  że nie zdra­da  nie... teksty

everydaysad dodano: 2 października 2014

Myślę, że nie zdra­da, nie kłam­stwo, a roz­cza­rowa­nie drugą osobą, dop­ro­wadza Nas do skra­ju załama­nia. Wy­niszcza w Nas resztki człowie­czej wiary. Od­biera skraw­ki po­zos­tającej nadziei.

Wal­ka o ko­goś kto te­go nie... teksty

everydaysad dodano: 27 września 2014

Wal­ka o ko­goś kto te­go nie chce z góry jest ska­zana na porażkę.

Zaw­sze jest MBDJJZ   miało być... teksty

everydaysad dodano: 27 września 2014

Zaw­sze jest MBDJJZ - miało być dob­rze, jest jak zwyk­le.

nasza miłość jest jak ja­kiś... teksty

everydaysad dodano: 27 września 2014

nasza miłość jest jak ja­kiś de­ser, który wys­tygł i już nam nie sma­kuję, a od­grze­wany to już nie to samo

Te­raźniej­szość po­zos­ta­je... teksty

everydaysad dodano: 27 września 2014

Te­raźniej­szość po­zos­ta­je zamknięta, przyszłość wygląda jak przeszłość. Wiem już, że przeg­ram za każdym razem.

Cza­sami le­piej spa­lić za sobą... teksty

everydaysad dodano: 27 września 2014

Cza­sami le­piej spa­lić za sobą mos­ty i zacząć no­wy roz­dział naz­wa­ny sza­rością sa­mot­ności Codzien­nie zaczy­nając dzień od wspom­nień je­go gorące­go ciała w je­sien­ne dwie no­ce

kłótnie za kłótniami.... teksty

everydaysad dodano: 26 września 2014

kłótnie za kłótniami. zdys­tan­so­wałam się, z mo­jej stro­ny nie oz­naczało to, że mi nie za­leży. po pros­tu w niektórych mo­men­tach do­ce­niamy sprawę z większej od­ległości, kiedy widzi­my jej całok­ształt, a nie tyl­ko część. nie to, że o To­bie nie myślałam, bo myślałam codzien­nie, ale jeśli nie nab­rałabym po­wiet­rza nie prze­siąknięte­go Twoim za­pachem, to nig­dy nie do­wie­działabym się jak wiele dla mnie znaczysz. co z te­go? jak już cie nie ma?

Nic tak nie roz­budza w człowieku... teksty

everydaysad dodano: 26 września 2014

Nic tak nie roz­budza w człowieku nadziei, jak od­ro­bina naiwności.

I by­wają chwi­le ta­kie jak... teksty

everydaysad dodano: 26 września 2014

I by­wają chwi­le ta­kie jak ta..w dni po­nure i deszczo­we ta­kie jak ten, gdy wszys­tkie zra­nione ser­ca tęsknią do swo­jej szczęśli­wej przeszłości i ludzi którzy ją tworzy­li..ja i mo­je ser­ce zaś nie chce­my znać czy też wspo­minać przeszłości i oso­by która ją tworzyła, liczy się tyl­ko dzień dzi­siej­szy, dzi­siej­sza sza­rość i dzi­siej­szy deszcz..bo czy war­to żyć dniem pop­rzed­nim na­wet jeśli był nad wy­raz słoneczny ?

Cza­sem gu­bię się w moim... teksty

everydaysad dodano: 26 września 2014

Cza­sem gu­bię się w moim tem­pe­ramen­cie, dla­tego nie ok­reślaj mnie za pier­wszym ra­zem, kiedy mnie zo­baczysz - jes­tem in­na niż za ko­gokol­wiek mnie weźmiesz.

jak mozna mowic komus kocham a... teksty

everydaysad dodano: 26 września 2014

jak mozna mowic komus kocham a pozniej tak poprostu sobie odejsc?

Cza­sami le­piej zna­leźć... teksty

everydaysad dodano: 26 września 2014

Cza­sami le­piej zna­leźć swo­je miej­sce w bałaga­nie, niż poukładać wszys­tko po swojemu.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV