głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
angela050219922 Spot­kałam kiedyś ko­goś kto po­kazał mi jak się praw­dzi­wie kocha. Spróbo­wałam. Od­dałam całą swą miłość całą siebie aby poczuć jak to jest. Poczułam. Kocha

angela050219922

angela050219922.moblo.pl
Spot­kałam kiedyś ko­goś kto po­kazał mi jak się praw­dzi­wie kocha. Spróbo­wałam. Od­dałam całą swą miłość całą siebie aby poczuć jak to jest. Poczułam. Kochałam bez
 Spot­kałam kiedyś ko­goś  kto... teksty

angela050219922 dodano: 6 marca 2015

`Spot­kałam kiedyś ko­goś, kto po­kazał mi jak się praw­dzi­wie kocha. Spróbo­wałam. Od­dałam całą swą miłość, całą siebie aby poczuć jak to jest. Poczułam. Kochałam bez gra­nic, nieświado­ma skutków tej ‘’bez­gra­nicznej miłości’’. Poz­nałam je. Te­raz roz­glądam się za kimś, kto mnie te­go tak sa­mo per­fekcyj­nie oduczy. Le­piej jest jed­nak zaz­nać tej jed­nej je­dynej miłości a po­tem cier­pieć, niż nie doświad­czyć te­go cu­dow­ne­go uczu­cia, nie wie­dzieć. To doświad­cze­nie to­warzyszy mi na każdym kro­ku. Żyję, kocham, ufam. Ale tak do końca to żyję dla siebie, kocham siebie i ufam tyl­ko so­bie. Aby uchro­nić się przed tak og­romnym zra­nieniem. Wierzę, że mi się uda, jes­tem już prze­cież dużą dziew­czynką, jes­tem sil­na.

 co­raz częściej widzę  że... teksty

angela050219922 dodano: 6 marca 2015

`co­raz częściej widzę, że trzy­manie dys­tansu jest my­lone z bu­dowa­niem wokół siebie niewidzial­ne­go mu­ru niedo­puszczające­go ludzi, którzy chcą się zbliżyć... lecz to nor­malna reak­cja ob­ronna zra­nione­go człowieka.

 Pat­rzę jak roz­kwi­ta róża i... teksty

angela050219922 dodano: 6 marca 2015

`Pat­rzę jak roz­kwi­ta róża i mi­jają dni. Pat­rzę jak trus­kawki czer­wienieją i mi­jają tygodnie. Pat­rzę jak rośnie zboże i mi­jają miesiące. Pat­rzę jak rosną drze­wa i mi­jają lata. Nie zat­rzy­masz cza­su, ani skutków je­go mijania. Możesz je­dynie pat­rzeć jak zmienia się świat i zmieniają się ludzie..

Wsta­jesz   upa­dasz   kochasz... teksty

angela050219922 dodano: 6 marca 2015

Wsta­jesz upa­dasz kochasz niena­widzisz czas ucieka! zno­wu gdzieś idziesz Pośpiech brak cza­su Uciekasz nie znasz i nie poznajesz szu­kasz znaj­du­jesz zno­wu gubisz czas ucieka... nie czeka

 Są rzeczy których nie wlicza się... teksty

angela050219922 dodano: 6 marca 2015

`Są rzeczy których nie wlicza się w suk­ces, to nie sława, pieniądze czy władza. Suk­ces to budzić się ra­no i cie­szyć się na to co mu­simy zro­bić tak bar­dzo ze chcesz wyf­runąć z do­mu, to pra­ca z ludźmi których się kocha . suk­ces to zdol­ność łącze­nia się ze światem i po­rusza­nia ludzkich uczuć to łącze­nie ludzi którzy ma­ja wspólne marze­nia to za­sypianie wie­czo­rem z uczu­ciem spełnionej mis­ji. Suk­ces to ra­dość, wol­ność i przy­jaźń, to również miłość.

 Za­sypiać i budzić się u bo­ku... teksty

angela050219922 dodano: 6 marca 2015

`Za­sypiać i budzić się u bo­ku ko­goś, z kim seks to nie tyl­ko be­zuczu­ciowa przy­jem­ność, a prag­nienie poz­na­wania siebie każde­go dnia, każdej no­cy... Tęskno­ta za blis­kością kocha­nego ciała, w jed­nym łóżku i w jed­nej pościeli.

W mo­men­cie gdy jes­teś da­leko... teksty

angela050219922 dodano: 6 marca 2015

W mo­men­cie gdy jes­teś da­leko od do­mu, da­leko od ludzi, których kochasz, życie na­biera sen­su. Wiesz, że masz gdzie wra­cać, wiesz, że ktoś na Ciebie cze­ka. To przy­jem­ne uczu­cie. Tęsknisz. Jest też i dru­ga stro­na me­dalu... W mo­men­cie gdy jes­teś sam, poz­na­jesz siebie, od­kry­wasz za­kamar­ki swo­jej duszy, o ja­kich nie zda­wałeś so­bie spra­wy, że is­tnieją. I mówię tu o sa­mot­ności, która pot­ra­fi za­bić ale też o ta­kiej, która pot­ra­fi roz­począć zu­pełnie no­wy etap w Twoim życiu. Etap poz­na­wania sa­mego siebie.

 Możesz ciągle kogoś tłumaczyć... teksty

angela050219922 dodano: 23 luty 2015

"Możesz ciągle kogoś tłumaczyć, ciągle usprawiedliwiać, wybaczać. Możesz przymykać oko na to, że cię rani. Ale z czasem przychodzi taki moment - jeden szczegół, który sprawia, że już nie potrafisz. Coś pęka, pojawia się złość, poczucie żalu i krzywdy. Tak, przecież nigdy nie liczyłeś na wzajemność, na wdzięczność... A mimo wszystko czujesz się zdradzony."

Na Walentynki przesyłam całusów... teksty

angela050219922 dodano: 9 luty 2015

Na Walentynki przesyłam całusów kilka, delikatnych jak muśnięcie motylka... Myślę, że jak je poczujesz, to mi się zrewanżujesz.

 Samotność to ciężki orzech do... teksty

angela050219922 dodano: 31 stycznia 2015

`Samotność to ciężki orzech do zgryzienia, mało kto potrafi ją znieść, a wielu o niej marzy, nie wiedząc tego, że najgorszą formą, która niszczy piękno człowieczeństwa jest właśnie ona. Z każdym dniem popadam w samotność coraz głębiej, bo zapominam o uczuciach, ludziach i świecie. Moje serce, które toczy nieustaną wojnę z rozumem, buduje ściany zamiast mostów, ale przecież żadna noc nie jest aż tak ciemna, abyśmy nie mogli odnaleźć choć jednej gwiazdy. Czas chyba wyciągnąć rękę i pogodzić się z życiem takim jakim jest.

 Kto się waha  ten przegrywa. Nie... teksty

angela050219922 dodano: 31 stycznia 2015

`Kto się waha, ten przegrywa. Nie możemy udawać, że nas nie uprzedzono. Wszyscy słyszeliśmy przysłowia, cytaty filozofów, dziadków ostrzegających nas, żebyśmy nie trwonili czasu, tych cholernych poetów wzywających, by chwytać dzień. A jednak czasem musimy przeżyć to sami. Musimy popełniać własne błędy. Musimy sami się na nich uczyć.(...) mitrężyć, hamować i przewlekać, dopóki sami nie zrozumiemy.Że wiedza jest lepsza niż domysły, że przebudzenie jest lepsze niż sen i że nawet największe niepowodzenie, nawet najgorszy, najbardziej nieodwracalny błąd jest sto razy lepszy niż niepodjęcie próby.

 Czas ucieka. Czas na nikogo nie... teksty

angela050219922 dodano: 31 stycznia 2015

`Czas ucieka. Czas na nikogo nie czeka. Czas leczy rany. Wszyscy chcielibyśmy mieć więcej czasu. Czas wstać, dorosnąć. Czas zapomnieć, czas..

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV