głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
teczowykropek Nie myśl! Jeśli okaże się że ktoś myśli bądź myślał po­dob­nie os­karżą Cię o plagiat! Te­lepa­tycznie do­tykam Twoich drżących dłoni a Ty głaszczesz mo­je włos

teczowykropek

teczowykropek.moblo.pl
Nie myśl! Jeśli okaże się że ktoś myśli bądź myślał po­dob­nie os­karżą Cię o plagiat!
Nie myśl! Jeśli okaże się  że... teksty

teczowykropek dodano: 16 stycznia 2013

Nie myśl! Jeśli okaże się, że ktoś myśli bądź myślał po­dob­nie - os­karżą Cię o plagiat!

Te­lepa­tycznie do­tykam Twoich... teksty

teczowykropek dodano: 16 stycznia 2013

Te­lepa­tycznie do­tykam Twoich drżących dłoni, a Ty głaszczesz mo­je włosy.

a który tyl­ko do­daje jej uro­ku... teksty

teczowykropek dodano: 16 stycznia 2013

a który tyl­ko do­daje jej uro­ku; żeby w no­cy przy­tulała się do moich pleców i mruczała coś pod no­sem; żeby jej głos nig­dy nie cichł; żeby jej za­pach wciąż uno­sił się na ko­rytarzu; żeby na­dal nie lu­biła mle­ka; żeby zaw­sze kręciła no­sem widząc kożuch na ka­kao. Żeby nie miała mnie dość. Żeby była. Żeby była szczęśli­wa. Na niczym więcej mi nie za­leży. Amen.

Dro­gi Boże   dziękuję Ci za... teksty

teczowykropek dodano: 16 stycznia 2013

Dro­gi Boże, dziękuję Ci za dzień dzi­siej­szy i proszę jeszcze o jut­ro, a jeśli mogę to proszę i o całą przyszłość. Daj siłę mnie i jej, żeby już nie moczyła po­duszki kryształowy­mi stru­myka­mi łez; żeby częściej się uśmie­chała i była po­god­na; żeby częściej przek­rzy­wiała głowę w bok w sposób, który tak uwiel­biam; żeby częściej prze­nikał ją dreszcz chłod­nych no­cy i jeszcze chłod­niej­szych po­ranków zak­ra­pianych pier­wszy­mi pro­myka­mi słońca; żeby za­bierała mi swe­ter; żeby grzała chłod­ne dłonie w moich kie­sze­niach lub na kub­ku ciepłej cze­kola­dy; żeby zaw­sze tak układała włosy; żeby wróciła do niej cieka­wość świata i po­goda ducha; żeby jej oczy pięknie lśniły w blas­ku gwiazd; żeby na jej po­liczkach zaw­sze gościł ru­mieniec, które­go tak nie lu­bi,

Iro­nia lo­su kiedy za­sypiasz z... teksty

teczowykropek dodano: 15 stycznia 2013

Iro­nia lo­su kiedy za­sypiasz z kub­kiem ka­wy w dłoni, kiedy uśmie­chasz się mając w oczach łzy, kiedy jes­teś człowiekiem szczęśli­wym a masz ty­le zmar­twień,kiedy tęskni­my za kimś a nie możemy się z nim spot­kać,kiedy mil­czysz a masz ochotę wszys­tko wyk­rzyczeć .Bo to właśnie życie.. bo to właśnie Twój los, Two­ja ironia.

w końcu !!!!!! :  gratuluje !!!!!: : : : : :  teksty teczowykropek dodał komentarz: w końcu !!!!!! :) gratuluje !!!!!:):):):):):) do wpisu 28 grudnia 2012
Są ludzie dla których ...  drob­ny... teksty

teczowykropek dodano: 18 grudnia 2012

Są ludzie dla których ... drob­ny gest dob­ro­ci nic nie znaczy , ale są i ta­cy dla których jest on wiel­kim skar­bem .

Jak często się uśmie­chasz  gdy w... teksty

teczowykropek dodano: 18 grudnia 2012

Jak często się uśmie­chasz, gdy w środ­ku tak nap­rawde płaczesz?

To przyk­re kiedy ludzie idą obok... teksty

teczowykropek dodano: 18 grudnia 2012

To przyk­re kiedy ludzie idą obok siebie, a nie ze sobą. Nie dos­trze­gają znaków, ig­no­rują dro­gow­ska­zy, pędzą bez opa­mięta­nia, a w końcu gu­bią wspólne ścieżki.

Spójrz w tył  oceń swo­je życie... teksty

teczowykropek dodano: 18 grudnia 2012

Spójrz w tył, oceń swo­je życie, jeżeli uz­nasz, że Twa przeszłość jest zła, nie do­konałeś nicze­go wielkiego- - nic stra­cone­go, masz w so­bie tą siłę, uwierz w to!, obierz swój cel, dąż do niego su­mien­nie, nie pod­da­waj się!, nig­dy!, Pa­miętaj, że tyl­ko sil­ni przet­rwają, a świat jest dob­ry tyl­ko dla tych, którzy nieus­tannie walczą.

Jeśli czu­jesz  że Two­je życie... teksty

teczowykropek dodano: 18 grudnia 2012

Jeśli czu­jesz, że Two­je życie roz­pa­da się na ma­lut­kie ka­wałeczki, mu­sisz być w sta­nie zna­leźć w so­bie siłę, aby się pod­nieść i wszys­tkie cząsteczki złożyć w jedną, niepow­tarzalną całość.

Wyjątko­wy człowiek jest jak... teksty

teczowykropek dodano: 18 grudnia 2012

Wyjątko­wy człowiek jest jak czte­rolis­tna ko­niczy­na [...]. Spo­tyka­ny rzad­ko, ale da­je wiele ra­dości i nadziei na szczęście [...].

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV