głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
niunialubiszto Nie nie przepraszaj że nie okazałem się tym na którego całe życie czekałaś. Ja cię dobrze rozumiem bo wtedy gdy zaczęłaś czekać jeździły tylko zardzewiałe peka

niunialubiszto

niunialubiszto.moblo.pl
Nie nie przepraszaj że nie okazałem się tym na którego całe życie czekałaś. Ja cię dobrze rozumiem bo wtedy gdy zaczęłaś czekać jeździły tylko zardzewiałe pekae
 Nie  nie przepraszaj  że nie... teksty

niunialubiszto dodano: 3 stycznia 2015

"Nie, nie przepraszaj, że nie okazałem się tym, na którego całe życie czekałaś. Ja cię dobrze rozumiem, bo wtedy, gdy zaczęłaś czekać, jeździły tylko zardzewiałe pekaesy, a przecież wymarzeni wybrańcy serc nie jeżdżą zardzewiałymi pekaesami, więc tamten mężczyzna nie przyjechał, no a ja teraz tak trochę jakbym się podszywał pod niego, ale już jest metro, pendolino i inne wynalazki, więc myślałem, że może spróbuję, bo nawet poprzez cztery wymiary można się zjawić w trzy pędy, więc przyjechałem i mówię, że oto jestem, no ale ty wzruszasz ramionami, że to jakieś nieporozumienie. W porządku, myślę sobie, dla ciebie mogę mieć na imię Nieporozumienie, ale zostaniemy razem, co?" ~ Piotr Adamczyk

 A jednak ja również czasami... teksty

niunialubiszto dodano: 3 stycznia 2015

"A jednak ja również czasami potrzebowałabym przytulenia, poddania się i wtulenia w męskie ramiona. Potrzebowałabym przytulenia, które daje poczucie bezpieczeństwa..." Fabio Volo- Jeszcze jeden dzień / ruda

Myślisz  że cho­ry ro­zum można... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

Myślisz, że cho­ry ro­zum można odróżnić od cho­rej duszy? Py­tam z cieka­wości. Ja miałem cho­re wszys­tko. Każdą po­jedyn­czą komórkę. Ale to już minęło. Może nie jes­tem całkiem zdro­wy, ale z pew­nością jes­tem uleczony.

Żeby przeżywać życie  trze­ba... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel.

 ...  na­leży ule­gać swoim... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

[...] na­leży ule­gać swoim prag­nieniom wte­dy, kiedy nad­chodzą, i nic nie odkładać na później.

Słowa są naj­większym oszus­twem... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

Słowa są naj­większym oszus­twem, na ja­kie fa­ceci nas na­bierają. Myślałaś, że poz­nałaś anioła, bo mówi do ciebie wszys­tkie te cho­ler­nie ważne słowa? Głupia. Anioły po pros­tu są, nie muszą nic mówić, nie udają, że cię znają. Nie muszą. Są, gdy ich pot­rze­bujesz. Anioły są tyl­ko dla ciebie.

Tej no­cy zro­zumiałem  dlacze­go... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

Tej no­cy zro­zumiałem, dlacze­go mój oj­ciec pił, gdy umarła ma­ma. Wódka była tej no­cy jak tlen. Zno­wu można było oddychać.

Mężczyźni z re­guły nie mają... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

Mężczyźni z re­guły nie mają prob­lemów z mówieniem o miłości. Pod wa­run­kiem, że do­tyczy to ich miłości do mo­tocyk­la, sa­mocho­du, piłki nożnej lub do nich sa­mych. O tej os­tatniej mogą mówić prak­tycznie nieprzerwanie.

Nie może być dla ko­biet większej... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

Nie może być dla ko­biet większej udręki niż mężczyz­na, który jest tak dob­ry, tak wier­ny, tak kochający, tak niepow­tarzal­ny i który nie ocze­kuje żad­nych przyrzeczeń.

W mężczyźnie nie ma nic bar­dziej... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

W mężczyźnie nie ma nic bar­dziej se­xy niż je­go umiejętność słuchania.

Prze­cież pra­wie każde  nig­dy... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

Prze­cież pra­wie każde "nig­dy" można ja­koś obejść.

Na spędze­nie ze sobą  całego... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

Na spędze­nie ze sobą "całego życia" mają tak nap­rawdę szansę ci, którzy spo­tykają się od­po­wied­nio późno.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV