głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove Nie po­wiem Ci co to nap­rawdę jest mogę ci je­dynie po­wie­dzieć jak się czuję i te­raz to sta­lowy nóż w mo­jej tcha­wicy. Nie mogę od­dychać ale wal­czę tak

legalove

legalove.moblo.pl
Nie po­wiem Ci co to nap­rawdę jest mogę ci je­dynie po­wie­dzieć jak się czuję i te­raz to sta­lowy nóż w mo­jej tcha­wicy. Nie mogę od­dychać ale wal­czę tak dł
 Nie po­wiem Ci  co to nap­rawdę... teksty

legalove dodano: 31 lipca 2013

"Nie po­wiem Ci, co to nap­rawdę jest, mogę ci je­dynie po­wie­dzieć, jak się czuję i te­raz to sta­lowy nóż w mo­jej tcha­wicy. Nie mogę od­dychać, ale wal­czę tak długo, jak tyl­ko mogę, tak długo, jak to czuję, tak jak­bym le­ciała. Naćpa­na miłością, pi­jana własną niena­wiścią. Czy nie słyszysz szcze­rości w moim głosie kiedy mówię? Po­wie­działam Ci - to mo­ja wi­na, po­pat­rz mi w oczy. Następnym ra­zem kiedy będę wkur­wiona walnę pięściami w ścianę. Następnym ra­zem. Ale prze­cież nie będzie następne­go ra­zu, sam mówiłeś. Mam dość gierek, chcę po pros­tu Go odzys­kać, kur­wa."

No dzięki. Czemu mnie to nie dziwi ?... teksty

legalove dodano: 31 lipca 2013

No dzięki. Czemu mnie to nie dziwi ? Znowu moja wina, znowu coś spieprzyłam, popełniłam nieświadomie jakiś błąd. Tylko nie mogę znieść te­go, że cza­sami jes­teś ta­ki da­leki, zam­knięty w so­bie, obojętny wo­bec świata. Niczego nie rozumiesz. Nie zmienię się z dnia na dzień, bo tak chcesz. Mówię co myślę, musisz się z tym pogodzić, tylko miej tą świadomość, że wcale nie chciałam ranić, niestety.. wszystko przyniosło negatywne skutki i wyszło jak wyszło.

Mam niestety to samo. teksty legalove dodał komentarz: Mam niestety to samo. do wpisu 30 lipca 2013
Świetne    . teksty legalove dodał komentarz: Świetne ;) . do wpisu 30 lipca 2013
30.07.    ♥ .   You loved me for... teksty

legalove dodano: 30 lipca 2013

30.07. ^^ ♥ . | You loved me for all the wrong reasons, there's nothing but pain left here I know. What's killing me is that I'm killing you. All the mistakes that I've made... you forgave, what the fuck? You shouldn't have stayed. / Kochałeś mnie za wszystkie błędne powody, nic nie pozostało tylko ból, który znam. To co mnie zabija, jest tym, że ja zabijam ciebie. Wszystkie błędy, które popełniłam... Przebaczyłeś, co kurwa? Nie powinieneś był zostać. ; >

''Pamiętam dobrze ideał swój... teksty

legalove dodano: 29 lipca 2013

''Pamiętam dobrze ideał swój, marzeniami żyłem jak król. Siódma rano - to dla mnie noc, pracować nie chciałem, włóczyłem się. (...) To już minęło, ten klimat, ten luz, wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już.'' | Dżem ♥

jeszcze   jeszcze i więcej. chcę... teksty

legalove dodano: 29 lipca 2013

jeszcze , jeszcze i więcej. chcę więcej. więcej Ciebie. ; *

Gdzie od­naj­dziemy siebie z... teksty

legalove dodano: 29 lipca 2013

Gdzie od­naj­dziemy siebie z daw­nych czasów, zat­ra­cone ważne dla nas war­tości, poczu­cie pew­ności siebie, niezłom­ny cha­rak­ter i – co naj­ważniej­sze – duszę? Od­po­wiedź jest bar­dzo pros­ta – w nas sa­mych, w naszych przeżyciach i emoc­jach. Tyl­ko, że to jest właśnie naj­trud­niej­sze, wal­ka z sa­mym sobą, ze swoimi przeżyciami, zra­nionym zaufa­niem, zwątpieniem w dru­giego człowieka. Poczu­ciem, że tak nap­rawdę jes­teśmy na tym świecie sa­mi, a każdy ko­lej­ny człowiek spot­ka­ny na naszej drodze za­wie­dzie. [cz2]

Dlacze­go an­gażuje­my się w... teksty

legalove dodano: 29 lipca 2013

Dlacze­go an­gażuje­my się w coś, o czym wiemy, że i tak prędzej czy później będzie miało swój ko­niec? Może to ta głupia nadzieja, że jes­teśmy w sta­nie zmienić bieg pew­nych nieunik­nionych wy­darzeń? Może bez­wa­run­ko­wa wiara w coś niesa­mowi­cie niep­rawdo­podob­ne­go, coś co mogłoby od­mienić nasze życie na zaw­sze? Nie umiem te­go ok­reślić, pew­nie wszys­tko to sku­pia się w jedną, można po­wie­dzieć, że na­wet składną całość i dla­tego tak się dzieje. To też za­leży od człowieka. Chwilę można się po­bawić, ale co po­tem? Co wte­dy, gdy nastąpi nieubłagal­ny ko­niec. Al­bo nastąpi, al­bo sa­mi go spro­woku­jemy, al­bo ktoś in­ny go za nas spro­woku­je – to jest nie ważne, i tak nastąpi. [cz1]

''Miłość to to­tal­ny od­lot... teksty

legalove dodano: 29 lipca 2013

''Miłość to to­tal­ny od­lot, uza­leżnienie od dru­giej oso­by, chęć by­cia, is­tnienia. To ten do­tyk, za­pach, spoj­rze­nie, które za każdym ra­zem działa inaczej. To sza­leństwo bez opa­mięta­nia. I to coś, co widzi­my w dru­giej oso­bie bez cze­go by­libyśmy niczym.''

28.07 29.07   Waiting all day for... teksty

legalove dodano: 29 lipca 2013

28.07/29.07 | Waiting all day for loving all night. (; . i te niesa­mowi­te bi­cie ser­ca.. na myśl że dziś zno­wu się "spotkamy" . | To są te chwi­le, które przys­pie­szają bi­cie ser­ca, sprawiają, że na Naszej twarzy pojawia się uśmiech, powietrze ma inny smak, a Jego głos jest tak niewyobrażalnie uzależniający . ♥

prawdziwe :  teksty legalove dodał komentarz: prawdziwe :) do wpisu 29 lipca 2013
Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV