głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove jeszcze jeszcze i więcej. chcę więcej. więcej Ciebie. Gdzie od­naj­dziemy siebie z daw­nych czasów zat­ra­cone ważne dla nas war­tości poczu­cie pew­ności siebi

legalove

legalove.moblo.pl
jeszcze jeszcze i więcej. chcę więcej. więcej Ciebie.
jeszcze   jeszcze i więcej. chcę... teksty

legalove dodano: 29 lipca 2013

jeszcze , jeszcze i więcej. chcę więcej. więcej Ciebie. ; *

Gdzie od­naj­dziemy siebie z... teksty

legalove dodano: 29 lipca 2013

Gdzie od­naj­dziemy siebie z daw­nych czasów, zat­ra­cone ważne dla nas war­tości, poczu­cie pew­ności siebie, niezłom­ny cha­rak­ter i – co naj­ważniej­sze – duszę? Od­po­wiedź jest bar­dzo pros­ta – w nas sa­mych, w naszych przeżyciach i emoc­jach. Tyl­ko, że to jest właśnie naj­trud­niej­sze, wal­ka z sa­mym sobą, ze swoimi przeżyciami, zra­nionym zaufa­niem, zwątpieniem w dru­giego człowieka. Poczu­ciem, że tak nap­rawdę jes­teśmy na tym świecie sa­mi, a każdy ko­lej­ny człowiek spot­ka­ny na naszej drodze za­wie­dzie. [cz2]

Dlacze­go an­gażuje­my się w... teksty

legalove dodano: 29 lipca 2013

Dlacze­go an­gażuje­my się w coś, o czym wiemy, że i tak prędzej czy później będzie miało swój ko­niec? Może to ta głupia nadzieja, że jes­teśmy w sta­nie zmienić bieg pew­nych nieunik­nionych wy­darzeń? Może bez­wa­run­ko­wa wiara w coś niesa­mowi­cie niep­rawdo­podob­ne­go, coś co mogłoby od­mienić nasze życie na zaw­sze? Nie umiem te­go ok­reślić, pew­nie wszys­tko to sku­pia się w jedną, można po­wie­dzieć, że na­wet składną całość i dla­tego tak się dzieje. To też za­leży od człowieka. Chwilę można się po­bawić, ale co po­tem? Co wte­dy, gdy nastąpi nieubłagal­ny ko­niec. Al­bo nastąpi, al­bo sa­mi go spro­woku­jemy, al­bo ktoś in­ny go za nas spro­woku­je – to jest nie ważne, i tak nastąpi. [cz1]

''Miłość to to­tal­ny od­lot... teksty

legalove dodano: 29 lipca 2013

''Miłość to to­tal­ny od­lot, uza­leżnienie od dru­giej oso­by, chęć by­cia, is­tnienia. To ten do­tyk, za­pach, spoj­rze­nie, które za każdym ra­zem działa inaczej. To sza­leństwo bez opa­mięta­nia. I to coś, co widzi­my w dru­giej oso­bie bez cze­go by­libyśmy niczym.''

28.07 29.07   Waiting all day for... teksty

legalove dodano: 29 lipca 2013

28.07/29.07 | Waiting all day for loving all night. (; . i te niesa­mowi­te bi­cie ser­ca.. na myśl że dziś zno­wu się "spotkamy" . | To są te chwi­le, które przys­pie­szają bi­cie ser­ca, sprawiają, że na Naszej twarzy pojawia się uśmiech, powietrze ma inny smak, a Jego głos jest tak niewyobrażalnie uzależniający . ♥

prawdziwe :  teksty legalove dodał komentarz: prawdziwe :) do wpisu 29 lipca 2013
  hahahahahahaha.   co Cię taki... teksty

legalove dodano: 28 lipca 2013

- hahahahahahaha. - co Cię taki bawi? - to takie śmieszne.. hahahaha. - czyli co? - Ty jesteś dla mnie wszystkim, a ja dla Ciebie nikim, zabawne.

chciałam tyl­ko Cię kochać  czuć... teksty

legalove dodano: 27 lipca 2013

chciałam tyl­ko Cię kochać, czuć Twój za­pach w pob­liżu.. widzieć Twój stęskniony wzrok, gdy się żeg­na­my i abyś uśmie­chał się na po­wita­nie.. chciałam tyl­ko abyś Ty mnie kochał.. ♥

Nie kocham Cię. Jeszcze nig­dy tak... teksty

legalove dodano: 27 lipca 2013

Nie kocham Cię. Jeszcze nig­dy tak pod­le się nie czułam. Uwierz. Żałuję te­go co się stało. Nie jes­tem w sta­nie spoj­rzeć Ci w oczy. Wiem co czu­jesz. Czu­jesz się tak jak ja kiedyś. Wy­bacz ale ja na­dal za Nim tęsknie.

Błąd niektórych ludzi po­lega na... teksty

legalove dodano: 27 lipca 2013

Błąd niektórych ludzi po­lega na tym, że nie mówią jas­no o swoich uczu­ciach, gro­madzą je w so­bie, nie dzielą się ni­mi z in­ny­mi, a po­tem biadolą w sa­mot­ności, że nikt ich nie kocha. Zakładają maskę z wy­ryso­wanym uśmie­chem i błądzą po sza­rych uliczkach codzien­ności udając, że wszys­tko jest dob­rze i tak trwają w nieus­tającym cier­pieniu, które sa­mi so­bie zgotowali.

Słowa nig­dy nie mogą być puste.... teksty

legalove dodano: 27 lipca 2013

Słowa nig­dy nie mogą być puste. Gdy mówi­my "kocham", kochaj­my naprawdę. Gdy mówi­my "jest dob­rze", mówmy z uśmie­chem na twarzy. Gdy mówi­my "jest naj­gorzej", mówmy ze łza­mi w oczach. Słowa nie po­win­ny być puste..

I znowu jest dobrze. Jest... teksty

legalove dodano: 27 lipca 2013

I znowu jest dobrze. Jest zajebiście. Za to dziękuję. Nie zmieniajmy już niczego, dobrze? Niech już tak zostanie, niech już tak będzie przez cały czas. | Dob­rze, że życie jest niep­rze­widy­wal­ne. Gdy­byśmy zna­li każdą se­kundę nasze­go życia większość z nas po­pełniłaby samobójstwo.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV