głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove Wie że nie jest ideal­na. Nie jest wyjątko­wa. Zwykła ma­towa cza­sem przeźroczys­ta. Płocha i po­dob­na do wielu. Wie że nig­dy nie będzie chciała być kimś in­

legalove

legalove.moblo.pl
Wie że nie jest ideal­na. Nie jest wyjątko­wa. Zwykła ma­towa cza­sem przeźroczys­ta. Płocha i po­dob­na do wielu. Wie że nig­dy nie będzie chciała być kimś in­nym. J
Wie  że nie jest ideal­na. Nie jest... teksty

legalove dodano: 16 listopada 2012

Wie, że nie jest ideal­na. Nie jest wyjątko­wa. Zwykła, ma­towa, cza­sem przeźroczys­ta. Płocha i po­dob­na do wielu. Wie, że nig­dy nie będzie chciała być kimś in­nym. Jest zwykła, lu­bi ta swoją zwykłość . Zwykła dla siebie i dla Ciebie. Widziała siebie w wielu ro­lach, wiele próbo­wała grać ... tyl­ko w jed­nej się od­na­lazła - tej, którą dos­tała pier­wsze­go dnia życie.

horoskop powiedział  że niczego na... teksty

legalove dodano: 16 listopada 2012

horoskop powiedział, że niczego na siłę, że mam nie myśleć o nim tak obsesyjnie. ale jak kurwa, mam nie robić niczego na siłę, skoro inna opcja nie przynosi skutków? jak mam nie myśleć o nim często i zachłannie, skoro Go bardzo kocham i codziennie za nim tęsknię?

jestem tu bez ciebie  ale wciąż... teksty

legalove dodano: 16 listopada 2012

jestem tu bez ciebie, ale wciąż jesteś w moim samotnym umyśle. | I'm here without you, but you're still on my lonely mind .

jed­nak to tyl­ko... teksty

legalove dodano: 16 listopada 2012

jed­nak to tyl­ko przed­sta­wienie.. Ty nig­dy mnie nie kochałeś, a gdy od­szedłeś zro­zumiałam ile dla mnie znaczysz. ja byłam dla Ciebie tyl­ko za­baw­ką, którą po­bawiłeś się i rzu­ciłeś gdzieś w kąt. jak każdą inną. a te­raz już masz nową. bo po co Ci ta sta­ra? Wiem, w życiu są ważniej­sze rzeczy od miłości.. Lecz ta świado­mość nic nie da­je.. Kocham Cie i nie przes­ta­ne. te­raz gdy wszys­tko legło w gru­zach, te­raz gdy wiem ja­ki nap­rawdę jes­teś, kiedy wiem ,że chce za­pom­nieć, zakładam maskę by okłamać los, by po­zorem być szczęśliwą. ser­ce każde­go dnia za­mieniam w ka­mień. chce się ochro­nić przed bólem. lecz ra­nię tym in­nych. sta­je się ta­ka jak ty, za­daje ból tym którzy mnie naj­bar­dziej pot­rze­bują.. do­bija mnie ta ko­media jaką jest życie, a bez Ciebie ono nie ma sen­su.

Nie mam zboczonych myśli. Po prostu... teksty

legalove dodano: 16 listopada 2012

Nie mam zboczonych myśli. Po prostu mam seksowną wyobraźnię. :D

  weź wyjdź bo zaniżasz poziom .... teksty

legalove dodano: 16 listopada 2012

` weź wyjdź bo zaniżasz poziom . | haha.! ;D

chciałabym mieć tyle odwagi  aby w... teksty

legalove dodano: 15 listopada 2012

chciałabym mieć tyle odwagi, aby w ostatniej chwili podejść do Ciebie i powiedzieć, że mi zależy, tak cholernie zależy. strach był jednak silniejszy aby przyznać się do tego wcześniej. Z Twojej strony potrzebuję teraz tylko jednego, abyś powiedział kilka słów, że kiedyś w Twoim sercu też pojawi się jakiś promyk, który ma moje imię .. przytulił mnie mocno i pamiętał. ♥

I już nie wiem co myślę  co czuję... teksty

legalove dodano: 15 listopada 2012

I już nie wiem co myślę, co czuję i co mam zro­bić. Co­kol­wiek ro­bię i tak wychodzi na to, że ro­bię źle. Jak bar­dzo bym się nie sta­rała, zaw­sze znaj­dzie się coś, co nie prze­mawia do Ciebie. I zaw­sze wszys­tko jest z mo­jej wi­ny, bo jak­by inaczej. Ale pa­miętaj, to Ty jes­teś fa­cetem i to Ty po­winieneś się sta­rać. A ja ? Ja jes­tem tyl­ko ko­bietą i na­wet kiedy mówię, że nie chcę Cię widzieć, po­winieneś ro­bić tak bym zap­ragnęła widzieć Cię codzien­nie. I kiedy mówię żebyś mnie nie do­tykał, po­winieneś spra­wić bym chciała byś tyl­ko Ty trzy­mał mnie moc­no w swych ra­mionach. A kiedy mówię, że chcę święte­go spo­koju, spraw bym zaz­nała go przy To­bie.

Naj­gor­sze to chcieć i nie móc.... teksty

legalove dodano: 15 listopada 2012

Naj­gor­sze to chcieć i nie móc. Nie chodzi mi tu o jakąkol­wiek przeszkodę w pos­ta­ci pieniędzy, od­ległości itp. - tyl­ko naszą własną psychikę. Tak bar­dzo chcieli­byśmy coś ko­muś po­wie­dzieć, wyz­nać. Lecz nasz umysł na­dal się boi i błądzi. Tar­gają na­mi myśli na tak, a już po chwi­li całko­wite nie. I wte­dy napływają do oczu łzy, bo ro­bimy prob­lem sa­mi so­bie. Nikt, ani nic nam na drodze do ce­lu nie stoi! No oczy­wiście oprócz Ciebie trzy­mające­go kar­teczkę z na­pisem: "Możesz chcieć, lecz nie możesz mieć". Ot, iro­nia lo­su.

gdy­bym miała stup­ro­cen­tową... teksty

legalove dodano: 15 listopada 2012

gdy­bym miała stup­ro­cen­tową pew­ność, że czu­jesz do mnie to co ja do Ciebie, po­wie­działabym Ci jak bar­dzo Cię kocham, jak bar­dzo mi na To­bie za­leży i jak bar­dzo chciałabym, żebyś był tyl­ko mój ...

Daw­no nie było tak dob­rze jak... teksty

legalove dodano: 15 listopada 2012

Daw­no nie było tak dob­rze jak te­raz. Nie wiem czy kiedy­kol­wiek było. Dla­tego się boję. Boję się szczęścia. Boję się przy­wiąza­nia. Nie chcę te­go stra­cić. Nie chcę Ciebie stra­cić. Nicze­go nie chcę. Tyl­ko bądź przy mnie. Wte­dy i świat może się walić..

Każde­go dnia się zas­ta­nawiam... teksty

legalove dodano: 15 listopada 2012

Każde­go dnia się zas­ta­nawiam kiedy będzie okaz­ja by Ci to po­wie­dzieć. Nie mogę stworzyć jej sa­ma, nie tym ra­zem . ♥

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV