głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove Gdy z Two­jego życia ‘znika’ ktoś do ko­go byłeś tak bar­dzo przyz­wycza­jony i tak bar­dzo z nim zżyty na początku czu­jesz się jak gdy­by Twój świat mo­men­ta

legalove

legalove.moblo.pl
Gdy z Two­jego życia ‘znika’ ktoś do ko­go byłeś tak bar­dzo przyz­wycza­jony i tak bar­dzo z nim zżyty na początku czu­jesz się jak gdy­by Twój świat mo­men­talnie r
Gdy z Two­jego życia ‘znika’... teksty

legalove dodano: 19 czerwca 2013

Gdy z Two­jego życia ‘znika’ ktoś, do ko­go byłeś tak bar­dzo przyz­wycza­jony i tak bar­dzo z nim zżyty, na początku czu­jesz się jak gdy­by Twój świat mo­men­talnie runął. Wszys­tko na­biera sza­rawych ko­lorów. Z dnia na dzień co­raz bar­dziej pogrążasz się w tym psychicznym dołku. Szu­kasz no­wych wrażeń, po­padasz w nałogi i całymi dniami roz­myślasz o tym, co źle zro­biłeś i dlacze­go to przyt­ra­fiło się właśnie To­bie. Ty­powe. Z cza­sem dochodzisz jed­nak do pew­nych wniosków. Uświada­miasz so­bie, że świat to nie tyl­ko ta jed­na oso­ba. Mi­mo te­go, że wciąż budząc się widzisz jej twarz, zaczy­nasz szu­kać ko­goś zastępcze­go. Mi­mo te­go, że jeszcze niedaw­no mówiłeś, że po ewen­tual­nym roz­sta­niu będziesz uni­kał związków. Na początku po­jawia się coś w rodza­ju ‘moralnego ka­ca’, bo gdzieś w głębi ser­ca na­dal czu­jesz się w ja­kiś sposób zo­bowiąza­ny. Dziw­ne? Nor­malne. [cz1]

Miłość to nie tyl­ko uczu­cie... teksty

legalove dodano: 19 czerwca 2013

Miłość to nie tyl­ko uczu­cie które czu­jemy wo­bec oso­by którą widzi­my, z którą prze­bywa­my. To jest uczu­cie którym darzy­my ko­goś wszędzie. Wys­tar­czy o niej po­myśleć, by łez­ka zakręciła się w oku, by na twarzy uka­zał się uśmiech. Nie można kochać ko­goś nie tęskniąc za nim pod­czas dłuższe­go roz­sta­nia. Kochając ko­goś pot­ra­fisz we wszys­tkim do­pat­ry­wać się tej oso­by. Tęskno­ta to nie tyl­ko uczu­cie spo­wodo­wane bra­kiem wspólnie spędzo­nego cza­su z drugą osobą. Tęskno­ta to również strach przed tym, że ta oso­ba, którą tak kocha­my, wróci cała i czy na­dal będzie tą samą osobą którą po­kocha­liśmy.

Now you've seen what I've become. Now... teksty

legalove dodano: 18 czerwca 2013

Now you've seen what I've become. Now you've seen what I can do. Now you've seen what I'm capable of. / Teraz zobaczyłeś czym się stałam. Teraz zobaczyłeś co mogę zrobić. Teraz zobaczyłeś do czego jestem zdolna .

...i znów sie­dzi­my ra­zem... teksty

legalove dodano: 16 czerwca 2013

...i znów sie­dzi­my ra­zem, znów pat­rzy­my so­bie w oczy, i znów się rozstaniemy..

Jeszcze tylko 13 dni i bye bye !    .... teksty

legalove dodano: 15 czerwca 2013

Jeszcze tylko 13 dni i bye bye ! ;) . ; ]

pomysłowe :D teksty legalove dodał komentarz: pomysłowe :D do wpisu 15 czerwca 2013
My hands are tied. My body bruised... teksty

legalove dodano: 14 czerwca 2013

My hands are tied. My body bruised, he's got me with nothing to win and nothing left to lose . < 3

http:  www.youtube.com... teksty

legalove dodano: 14 czerwca 2013

Wypady na spontanie  szalone... teksty

legalove dodano: 14 czerwca 2013

Wypady na spontanie, szalone pomysły. Patrzyłam na Ciebie, imponowałeś mi wszystkim. (...) Przy Tobie na nowo odnalazłam sens życia. Połączyła nas pasja i podobne przeżycia. (...) Alkohol już nie pomaga, Nie oglądam zdjęć, bo brak mi odwagi. (...) Chce tylko zapomnieć. Zaciskam pięści, To co nas łączyło chcę wymazać z pamięci. W moich oczach łzy, tęsknota, żal. Pusto w sercu, mimo że już kogoś mam. (...) Tego układu nie miał prawa nikt zniszczyć, Są chwile, że żałuję, że się poznaliśmy. / Gabi.

z przeszłością   D teksty legalove dodał komentarz: z przeszłością* ;D do wpisu 14 czerwca 2013
Jes­tem dla niego zła  zim­na i... teksty

legalove dodano: 14 czerwca 2013

Jes­tem dla niego zła, zim­na i os­chła i w moich oczach płonie moją wściekłością, myślałam że jak po­każe mu ja­ka pot­ra­fie być wred­na i rozwście­czo­na to będzie mi le­piej, ale nie jest. W za­mian jest mi cho­ler­nie głupio za to że jes­tem tak podła dla mo­jej je­dynej miłości, dla mo­jego je­dyne­go niesa­mowi­tego przy­jaciela. Czuję sie pod­le i nie wiem jak to nap­ra­wić, bo kocham go mi­mo że przez os­tatnie dni ra­ni mnie tak jak­by ktoś wrzu­cił mnie do wrzącej wo­dy. Ale kocham go i nic in­ne­go się nie liczy, ten ból jest nieważny.. Kocham go - to się liczy. Miłość wszys­tko wy­bacza.

A bez niego? Bez niego mlecze w... teksty

legalove dodano: 14 czerwca 2013

A bez niego? Bez niego mlecze w ogródku za ok­nem są sza­re, ja jes­tem złośli­wa, kar­tki z ka­len­darza nie chcą się wy­rywać i ciągle jest mi zimno .

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV