głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove Nigdy nie zapomnij że byłeś przy Niej szczęśliwy. Niech tych wspomnień nie przyćmi teraz nienawiść która i tak jest udawana bo najchętniej w akcie dzikiej despe

legalove

legalove.moblo.pl
Nigdy nie zapomnij że byłeś przy Niej szczęśliwy. Niech tych wspomnień nie przyćmi teraz nienawiść która i tak jest udawana bo najchętniej w akcie dzikiej desperacji
Nigdy nie zapomnij że byłeś przy... teksty

legalove dodano: 22 czerwca 2013

Nigdy nie zapomnij, że byłeś przy Niej szczęśliwy. Niech tych wspomnień nie przyćmi teraz nienawiść, która i tak jest udawana, bo najchętniej w akcie dzikiej desperacji wróciłbyś do Niej, dając Jej tyle szans, ile będzie potrzeba, żeby w końcu było dobrze. / yeeaaah .

Nag­le oka­zuje się ze uczu­cia... teksty

legalove dodano: 22 czerwca 2013

Nag­le oka­zuje się, ze uczu­cia ra­nią. Jeżeli te­go nie wiesz, to w końcu uświado­mi Ci to oso­ba, która ich nie szanuje. ;)

To koniec  Nie wie­działa czy na... teksty

legalove dodano: 22 czerwca 2013

To koniec - Nie wie­działa, czy na końcu na­pisa­nego zda­nia po­win­na pos­ta­wić wyk­rzyk­nik, kropkę, czy może znak zapytania.

jes­teś dla mnie jak chwi­la... teksty

legalove dodano: 22 czerwca 2013

jes­teś dla mnie jak chwi­la wscho­du i zacho­du słońca - co dzień, jed­na je­dyna od początku do końca. ♥

Co z te­go że dru­ga połowa... teksty

legalove dodano: 22 czerwca 2013

Co z te­go, że dru­ga połowa cze­ka gdzieś na ciebie, sko­ro to jest na dru­gim końcu świata, nig­dy się nie spot­ka­cie, um­rze­cie w sa­mot­ności po nie­szczęśli­wym życiu nie wiedząc na­wet o swoim istnieniu.

dokładnie  teksty legalove dodał komentarz: dokładnie ;) do wpisu 22 czerwca 2013
Odziana w obojętność z... teksty

legalove dodano: 22 czerwca 2013

Odziana w obojętność z sa­tys­fak­cją będę spoglądać w Two­je oczy. I nieważne, że wrócę do do­mu i za­leję się łzami. Bo udo­wad­niając so­bie, że jes­tem sil­na osiągnę dużo więcej niż stracę. Ko­niec cze­goś oz­nacza początek, który może być war­ty nasze­go cierpienia.

Zaw­sze możesz odejść. Bo... teksty

legalove dodano: 22 czerwca 2013

Zaw­sze możesz odejść. Bo zaw­sze masz wybór. Nig­dy nie ma tyl­ko jed­ne­go wyjścia. To Ty na zaw­sze zos­ta­jesz od­po­wie­dzial­ny za swo­je czy­ny. Za miłość, którą ut­ra­cisz idąc inną ścieżką. Za brak in­tymności, gdy wy­bierasz kieru­nek sławy. Za słowa wy­powie­dziane zbyt szyb­ko. Za to co ro­bisz, i cze­go nig­dy nie zro­biłeś. Możesz, bo to jest Two­je życie. I nikt in­ny za Ciebie go nie przeżyje.

Na­piszę ty­siąc słów że mnie... teksty

legalove dodano: 22 czerwca 2013

Na­piszę ty­siąc słów, że mnie nie ob­chodzisz, a na ko­niec kur­sywą i naj­mniej­szą czcionką na­piszę, jak dob­rze umiem kłamać. ;)

 kochasz go?  tak.  to mu... teksty

legalove dodano: 22 czerwca 2013

- kochasz go? - tak. - to mu powiedz w końcu ! - nie. bo widzisz to jest tak jak z zakupami. widzisz wymarzoną rzecz na wystawie, a wiesz, że Cię na nią nie stać.

Cza­sem je­dynym spo­sobem by... teksty

legalove dodano: 22 czerwca 2013

Cza­sem je­dynym spo­sobem, by przełknąć pi­gułkę roz­sta­nia, jest se­parac­ja z życiem i rozwód z rzeczywistością.

you were the love of my life... teksty

legalove dodano: 22 czerwca 2013

you were the love of my life, darkness, the light. this is a portrait of a tortured you and I is this the, is this the, is this the end? I'll wrap my hands around your neck so tight with love, love, love.. A thousand times I tempted fate, a thousand times I played this game, a thousand times that I have said. today, today, today. | Byłeś miłością mojego życia, mrokiem, światłością. oto portret storturowanych Ciebie i mnie. czy to jest, czy to jest, czy to jest koniec? owinę swe ręce wokół Twojej szyi tak mocno z miłością, miłością, miłością. ♥

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV