głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
świetne.     teksty legalove dodał komentarz: świetne. ; ) do wpisu 2 czerwca 2013
...FUCKING high. And I don't think... teksty

legalove dodano: 2 czerwca 2013

...FUCKING high. And I don't think that I'll see him again, but we shared a moment that will last till the end. / Cholernie odurzona. I nie sądzę, że go jeszcze kiedyś zobaczę, ale dzieliliśmy chwile, które trwać będą do końca. ♥

Gdy ktoś ko­go kochasz... teksty

legalove dodano: 1 czerwca 2013

Gdy ktoś ko­go kochasz naj­bar­dziej wbi­je Ci nóż w ser­ce, chcąc nie chcąc zaczy­nasz pat­rzeć na niego in­ny­mi oczami. Widzisz go pop­rzez ból które­go spodziewałeś się od wszys­tkich, tyl­ko nie od niego.

Nie wiesz jak to jest  kiedy nie... teksty

legalove dodano: 1 czerwca 2013

Nie wiesz jak to jest, kiedy nie możesz się na niczym skon­cen­tro­wać, czas Ci się dłuży, wszys­tko Cię de­ner­wu­je, a za­razem masz to gdzieś. Nas­trój zmienia Ci się w ciągu 15 se­kund, a Ty nie wiesz co Ci jest i co masz ze sobą zrobić.

lubię :  teksty legalove dodał komentarz: lubię :) do wpisu 1 czerwca 2013
Życie nig­dy nie jest usłane... teksty

legalove dodano: 1 czerwca 2013

Życie nig­dy nie jest usłane różami. Zdarzają się tyl­ko ta­kie mo­men­ty, krótkie chwi­le, gdy wy­daje się, że ma­my to, cze­go pragnęliśmy. Z cza­sem oka­zuje się, że to był tyl­ko przed­smak te­go, co mog­liśmy mieć, bo prze­cież znów się nie udało.

Zaw­sze gdy obej­rzę film o... teksty

legalove dodano: 1 czerwca 2013

Zaw­sze gdy obej­rzę film o ideal­nie szczęśli­wym za­kończe­niu, to uważam go za bez­nadziej­ny i tyl­ko ze łza­mi wzrusze­nia, niedo­wie­rza­nia, a szczególnie zaz­drości i żalu pow­tarzam so­bie: życie ta­kie nie jest, życie ta­kie nie jest... Bo­wiem życie jest lep­sze, o wiele, bo nie da się nic przewidzieć.

Bo cza­sem le­piej po­gadać z... teksty

legalove dodano: 1 czerwca 2013

Bo cza­sem le­piej po­gadać z kimś ko­go się nie widziało parę lat, niż z kimś ko­go się widzi codzien­nie .

Ciągle uświada­miasz mnie  że... teksty

legalove dodano: 1 czerwca 2013

Ciągle uświada­miasz mnie, że jes­tem Ci pot­rzeb­na, ważna, że za­leży Ci na mnie. A ja nie pot­ra­fię te­go zro­zumieć, nie umiem. Przeszłość wra­ca, gdy doświad­czasz złych rzeczy one się za tobą ciągną, nie dają o so­bie za­pom­nieć. Pot­ra­fią zruj­no­wać te­raźniej­szość . Właśnie mnie coś ta­kiego ruj­nu­je, ja­kieś od­rzu­cenie, ut­ra­ta. Nie wiem, co po­wodu­je to, że nie wierzę w siebie, nie lu­bię a wręcz nie na widzę siebie. Muszę z tym coś zro­bić, bo wiem, że to Cię de­ner­wu­je. Bo jes­teś je­dyną osobą, która mi wkłada do głowy, że tak nie jest. To trud­ne, ot tak zmienić po­dejście do sa­mej siebie. Jed­nak muszę wal­czyć.

Kocham Cię  bo cały wszechświat... teksty

legalove dodano: 1 czerwca 2013

Kocham Cię, bo cały wszechświat sprzy­jał mi w tym, bym mogła Cię poz­nać. : ***

zajebiste to jest.  P teksty legalove dodał komentarz: zajebiste to jest. ;P do wpisu 1 czerwca 2013
kocham Cię    ♥ teksty

legalove dodano: 1 czerwca 2013

kocham Cię ;) ♥

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV