głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
everydaysad Myślę że świat jest jed­nym wiel­kim pudłem nies­pełnionych prag­nień i marzeń. Niech każdy z nas roz­pa­li w so­bie is­kierkę nadziei. Prze­cież pudło to tyl­k

everydaysad

everydaysad.moblo.pl
Myślę że świat jest jed­nym wiel­kim pudłem nies­pełnionych prag­nień i marzeń. Niech każdy z nas roz­pa­li w so­bie is­kierkę nadziei. Prze­cież pudło to tyl­ko kar
Myślę  że świat jest jed­nym... teksty

everydaysad dodano: 25 stycznia 2015

Myślę, że świat jest jed­nym, wiel­kim pudłem nies­pełnionych prag­nień i marzeń. Niech każdy z nas roz­pa­li w so­bie is­kierkę nadziei. Prze­cież pudło to tyl­ko kar­ton, spłonie szybko.

jest ta­ki nieopi­sany smutek  we... teksty

everydaysad dodano: 25 stycznia 2015

jest ta­ki nieopi­sany smutek we wszys­tkim co nastąpi

je­dyne co mogę po­wie­dzieć na... teksty

everydaysad dodano: 24 stycznia 2015

je­dyne co mogę po­wie­dzieć na swo­je us­pra­wied­li­wienie to to, że nie mam nic do powiedzenia

Każda podróż da­je możli­wość... teksty

everydaysad dodano: 24 stycznia 2015

Każda podróż da­je możli­wość spoj­rze­nia na wszys­tko z in­nej perspektywy.

Już zbli­za sie ... do­gania mnie... teksty

everydaysad dodano: 24 stycznia 2015

Już zbli­za sie ... do­gania mnie nie pot­ra­fię już biec....siły mi brak, opuści­li mnie odi­zolo­walam się... tak ... Nie mam siły by biec

To nie zbrod­nia zgu­bić siebie na... teksty

everydaysad dodano: 24 stycznia 2015

To nie zbrod­nia zgu­bić siebie na zakrętach życia. Zbrod­nią jest już nig­dy po siebie nie powrócić.

Życie pisze nam różne... teksty

everydaysad dodano: 24 stycznia 2015

Życie pisze nam różne sce­nariu­sze, raz lep­sze in­nym ra­zem gor­sze tak jak reżyserzy, ale to od nas za­leży, czy ze złego sce­nariu­sza stworzy­my perełkę

nie ma praw­dy  jest tyl­ko in­ny... teksty

everydaysad dodano: 24 stycznia 2015

nie ma praw­dy, jest tyl­ko in­ny pogląd

Wszys­tkie ce­le  pla­ny... teksty

everydaysad dodano: 24 stycznia 2015

Wszys­tkie ce­le, pla­ny, marzenia... Wszys­tkie złości, nieporozumienia... Krzyk, gniew, niedomówienia... Roz­cza­rowa­nie, żal, ból za tym cze­go pragnę... Dzięki te­mu wie­działam ze żyje! To co zos­tało po mnie to tyl­ko obojętność w której tonę i cisza którą tak trud­no przerwać... Może jeszcze... Kil­ka py­tań i brak od­po­wie­dzi która męczy... Kil­ka wspom­nień o których trud­no zapomnieć... Kil­ka ran które wy­leczyć miał czas...

Nie o to chodzi aby być pew­nym... teksty

everydaysad dodano: 24 stycznia 2015

Nie o to chodzi aby być pew­nym siebie, lecz być pew­nym te­go co się chce

Ide tam gdzie sens w bez­sensie... teksty

everydaysad dodano: 24 stycznia 2015

Ide tam gdzie sens w bez­sensie po­kazu­je ser­cu szczęścia bezkres.

Przychodzi ta­ki mo­ment w życiu... teksty

everydaysad dodano: 24 stycznia 2015

Przychodzi ta­ki mo­ment w życiu człowieka, że trze­ba um­rzeć, żeby móc żyć. Psycho­logo­wie na­zywają to kry­zysem, załama­niem, ducho­wym prze­budze­niem, ale za­pew­niam was, że to jest for­ma śmierci.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV