głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
everydaysad Gdy przyg­niata życie du­simy się w sobie. I przychodzi ta­ka chwila Kiedy masz wszys­tkiego dość Kiedy płakać Ci się chce i ogar­nia Cię złość. Chciałbyś znikn

everydaysad

everydaysad.moblo.pl
Gdy przyg­niata życie du­simy się w sobie.
Gdy przyg­niata życie  du­simy... teksty

everydaysad dodano: 31 grudnia 2014

Gdy przyg­niata życie, du­simy się w sobie.

I przychodzi ta­ka chwila  Kiedy... teksty

everydaysad dodano: 31 grudnia 2014

I przychodzi ta­ka chwila Kiedy masz wszys­tkiego dość, Kiedy płakać Ci się chce i ogar­nia Cię złość. Chciałbyś zniknąć i stąd odejść, Cho­ciaż wiesz, że zro­bić tak nie możesz...

Życzę wam spełnienia wszys­tkich... teksty

everydaysad dodano: 31 grudnia 2014

Życzę wam spełnienia wszys­tkich moich marzeń.

Marze­nia marze­niami  a... teksty

everydaysad dodano: 31 grudnia 2014

Marze­nia marze­niami, a rzeczy­wis­tość i tak pos­ta­wi na swoim.

Jes­tem jedną z tych  które... teksty

everydaysad dodano: 29 grudnia 2014

Jes­tem jedną z tych, które przy­wiązują się do jed­ne­go miłego słowa. Ta, która zaw­sze wszys­tko wyol­brzy­mia. Za­leży mi na in­nych o wiele bar­dziej, niż ja kiedy­kol­wiek znaczyłam dla nich. Ro­bię so­bie nadzieję, a po­tem płaczę. Sta­ram się tyl­ko, żeby nikt nie zauważył te­go, że jes­tem smut­na. Często się śmieję bo kocham to. Ta­ka już jes­tem. Cho­ler­nie wrażli­wa i wesoła...

Nig­dy się nie zat­rzy­muj  bo... teksty

everydaysad dodano: 29 grudnia 2014

Nig­dy się nie zat­rzy­muj, bo może się oka­zać, że cel jest za jed­nym kro­kiem w przód

Idź da­lej przed siebie  Na­wet... teksty

everydaysad dodano: 29 grudnia 2014

Idź da­lej przed siebie Na­wet nie wiedząc co cię tam pcha Liczysz, że znaj­dziesz szczęście? Na­wet nie wiesz jak bar­dzo się mylisz Spo­koju również nie zaznasz De­mony przybędą w nocy Rodzi­ce czar­nych myśli Tak.. Cze­go szu­kasz przed sobą? Od­po­wie­dzi na pytanie... Tak Twych uczuć daw­no już nie ma Te łzy są puste

Wiele z nas się mar­twi o to  co by... teksty

everydaysad dodano: 29 grudnia 2014

Wiele z nas się mar­twi o to, co by było gdy­byśmy coś zro­bili... a po­win­niśmy się mar­twić o to, co będzie, gdy te­go nie zrobimy

Jak tak sie­dzisz i mil­czysz obok... teksty

everydaysad dodano: 29 grudnia 2014

Jak tak sie­dzisz i mil­czysz obok mnie chciałabym wejść do Two­jej głowy i Cię poszu­kać...Od­kryć myśli, które głębo­ko prze­de mną chowasz...

Za­gubić się można wszędzie  ale... teksty

everydaysad dodano: 18 grudnia 2014

Za­gubić się można wszędzie, ale w so­bie naj­trud­niej się odnaleźć.

wal­cz o mnie  bo ja już nie umiem... teksty

everydaysad dodano: 11 grudnia 2014

wal­cz o mnie, bo ja już nie umiem wal­czyć o siebie

Umrę tu dzi­siaj z tej... teksty

everydaysad dodano: 11 grudnia 2014

Umrę tu dzi­siaj z tej nies­pełnionej miłości. Ser­ce mi na­wet tak wol­niej bije.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV