głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
everydaysad To co Ci te­raz po­wiem zab­rzmi jak sza­leństwo.... ale jes­tem pew­na że my będziemy ra­zem jeszcze nie te­raz ale w przyszłości na pew­no to będzie trwała re

everydaysad

everydaysad.moblo.pl
To co Ci te­raz po­wiem zab­rzmi jak sza­leństwo.... ale jes­tem pew­na że my będziemy ra­zem jeszcze nie te­raz ale w przyszłości na pew­no to będzie trwała re­lac­
To co Ci te­raz po­wiem  zab­rzmi... teksty

everydaysad dodano: 28 października 2014

To co Ci te­raz po­wiem, zab­rzmi jak sza­leństwo.... ale jes­tem pew­na, że my będziemy ra­zem, jeszcze nie te­raz, ale w przyszłości na pew­no, to będzie trwała re­lac­ja. Nie pat­rz tak na mnie, nie zwa­riowałam. Tak, te­raz jes­tem z nim i jest mi dob­rze, ale to coś w środ­ku pod­po­wiada mi, że nas do siebie "ciągnie" to jeszcze pot­rwa, ale uwierz na słowo, że będziemy ra­zem.

Sta­ram się ro­bić dob­re rzeczy... teksty

everydaysad dodano: 28 października 2014

Sta­ram się ro­bić dob­re rzeczy, dać z siebie wszys­tko, ale i tak czuję, że to nie ja roz­daję karty.

Codzien­nie inaczej pat­rzysz na... teksty

everydaysad dodano: 28 października 2014

Codzien­nie inaczej pat­rzysz na świat, choć te sa­me oczy, choć to sa­mo ser­ce, a jed­nak każdy dzień jest in­ny

gdy­by tak ludzie pot­ra­fili... teksty

everydaysad dodano: 28 października 2014

gdy­by tak ludzie pot­ra­fili mówić myśla­mi, łat­wiej byłoby wy­razić uczucia.

Wracaj do domu  ona czeka na Ciebie z... teksty

everydaysad dodano: 28 października 2014

Wracaj do domu, ona czeka na Ciebie z otwartym sercem i ma tyle spraw, że nie wie, w co włożyć ręce. Nie pij po pracy, bo to nie służy dobrze. Kochaj ją sercem i nie patrz na pieniądze. Ręce trzymaj przy sobie, słowa blokuj gdzieś w gardle. Ciesz się z tego, że ją masz - to najbardziej jest ważne. Daj jej swoje ciepło, ogrzej, kiedy płacze, Kiedy w nocy nie zasypia - wstań, zaparz herbatę, Posiedź z nią trochę i porozmawiaj szczerze. Kobieta tego pragnie, potrzebuje to pewne. Bądź jej jedynym, ale nie tylko na zasięg. Wielb ją codziennie, to proste - tak da się. Wtulony w ramiona tej jednej dziewczyny życia, Bądź pewny, że to ona, bądź przy niej, nie znikaj. Obiecaj sobie coś, co obiecuje się raz, Bądź gotów oddać za Nią życie nie zależnie, jak.

Oddać za nią życie  za miłość... teksty

everydaysad dodano: 28 października 2014

Oddać za nią życie, za miłość twego serca - prawdziwą, To ona będzie zawsze, Ty oddaj za nią wszystko. Potem popatrz na kartki, w nich wyryte te imię, Twojej ukochanej, prawdziwej i jedynej - imię. Myśl więcej, idź tą drogą którą prowadzi serce. Nie myśl nigdy o tym, co mogłaby dać jeszcze, Po prostu przytul mocno i nie pozwól odejść, Niech śmieje się zawsze, tylko dzięki Tobie. Może być najlepsza i mów jej co dzień "Kocham", Że jest piękna, jak gwiazdka, przynajmniej w Twoich oczach. Bądź dla niej prawdziwy i nie miej jej na pokaz. Po prostu bądź lojalny, po prostu tylko kochaj, Nie denerwuj się, kiedy coś jej nie wychodzi. Właśnie, ona chce dobrze, ale nie zawsze to łatwe, Przecież uczucia nie są zgrane na pendrive'ie. Bądź gotów oddać życie za nią wszędzie i zawsze

Jes­teś ważną częścią moich... teksty

everydaysad dodano: 25 października 2014

Jes­teś ważną częścią moich wspom­nień ale nie marzeń, bo nie mogę marzyć o tym cze­go nig­dy nie będę mieć tyl­ko dla siebie myśl

Marzyła  by świat uz­nał ją za... teksty

everydaysad dodano: 25 października 2014

Marzyła, by świat uz­nał ją za sza­loną, szu­kała miłości, przy­go­dy i spełnienia, które przywróciłyby jej życie. Chciała zat­ra­cić się w tańcu i poz­wo­lić, by po ko­niu­szki palców wy­pełniła ją ek­sta­za, chciała nau­czyć się zno­sić os­karżenia o zdradę i nie zdradzić włas­nej duszy oraz zna­leźć ko­goś, z kim usiadłaby w og­niu i wyjątko­wo - nie cof­nęła się. Prag­nęła po­całun­ku z stru­gach deszczu i osiągnięcia głębi swo­jej ra­dości oraz umiejętności roz­cza­ro­wa­nia ko­goś, aby po­zos­tać wier­na swo­jej praw­dzie.

Sa­mot­ność nie jest straszna... teksty

everydaysad dodano: 25 października 2014

Sa­mot­ność nie jest straszna - to tyl­ko cicha, poz­ba­wiana światła pus­tka w której cier­pi się głodem... Ciepła

Pod­czas  gdy ja tak so­bie... teksty

everydaysad dodano: 25 października 2014

Pod­czas, gdy ja tak so­bie tęsknię i cze­kam za Tobą, Ty za­pomi­nasz, że kiedy­kol­wiek istniałam...

On był jak poez­ja   ba­wił... teksty

everydaysad dodano: 25 października 2014

On był jak poez­ja - ba­wił, rozśmie­szał i da­wał ra­dość. Chciał, choć sam miał te­raz być, dać jej poczu­cie bez­pie­czeństwa. Za­pew­niał, że jest szczęśli­wy i że nic się między ni­mi nie zmieniło. Wie­dział, że Ona pot­rze­buje ta­kich słów i chciał jej to dać... Lecz cza­sami... był ner­wo­wym, nies­po­koj­nym duchem. Choć do­ceniał, że jest z nim, to nie pot­ra­fił te­go wy­razić. Chciał być w porządku, ale ją tyl­ko ranił. ­ Słowem... Geste­m... Spojrzeniem...­ Milczeniem... A Ona... Wie­działa, ja­ki jest i choć bar­dzo cier­piała - była cier­pli­wa. Tyl­ko cza­sem za­dawała so­bie py­tanie - czy war­to? Czy na­dal ma swo­je niebo czy już nie?

Smut­ne jest to... że człowiek... teksty

everydaysad dodano: 25 października 2014

Smut­ne jest to... że człowiek który nie ma dla ko­go żyć, przes­ta­je też żyć dla sa­mego siebie.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV