głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
everydaysad Kiedyś usiądę i będę się śmiać że tak bar­dzo płakałam za Tobą. Jadę da­lej! Mi­jają dni nie widzę znaków je­dyną oz­naką jest to że zbłądziłem. I znów wra­cam

everydaysad

everydaysad.moblo.pl
Kiedyś usiądę i będę się śmiać że tak bar­dzo płakałam za Tobą.
Kiedyś usiądę i będę się... teksty

everydaysad dodano: 4 listopada 2014

Kiedyś usiądę i będę się śmiać, że tak bar­dzo płakałam za Tobą.

Jadę da­lej!    Mi­jają dni  nie... teksty

everydaysad dodano: 2 listopada 2014

Jadę da­lej! Mi­jają dni, nie widzę znaków, je­dyną oz­naką jest to, że zbłądziłem. I znów wra­cam się, do os­tatnich roz­stajów. Często zaś po drodze znów się gu­bię, pat­rząc na zna­ki, które ktoś pos­ta­wił

Śle­pe sza­leństwo...  nie... teksty

everydaysad dodano: 2 listopada 2014

Śle­pe sza­leństwo... nie wiedząc kim jestem. Zmie­rzam w ja­kimś kierunku, myśląc, że za dro­gow­ska­zem ukaże się kolejny, który upew­ni mnie, że to właści­wa droga.

  Czy uważasz  że brak mi piątej... teksty

everydaysad dodano: 2 listopada 2014

"-Czy uważasz, że brak mi piątej klepki? -Tak, na to wygląda. Od­biło ci, zbzi­kowałaś, dos­tałaś fioła. Ale coś ci po­wiem w sek­re­cie. Tyl­ko wa­riaci są coś war­ci."

Na początku naszej zna­jomości... teksty

everydaysad dodano: 31 października 2014

Na początku naszej zna­jomości ,gdy by­liśmy blis­ko siebie ser­ce mi biło jak osza­lałe,czułam jak krew mi bu­zuje w żyłach i czułam jak stad­ko mo­tyli kręci się w moim brzuchu.Przy To­bie się unosiłam. Te­raz nie jes­teśmy blis­ko ,zacho­wuje­my dys­tans jak nig­dy.Nie czuję się tak jak kiedyś ,ale to nic ,dam rade. Cho­ciaż zro­biłeś to co zrobiłeś. Chcę byś był szczęśliwy.

Przeszłości roz­dra­pywać nie... teksty

everydaysad dodano: 31 października 2014

Przeszłości roz­dra­pywać nie będę bo to niszczy, a cza­su nie cofnę. Dla­tego pod­noszę wy­soko głowę, żeby le­piej widzieć to co jest jeszcze prze­de mną.

Byłam cicha. Cicha z zewnątrz. W... teksty

everydaysad dodano: 31 października 2014

Byłam cicha. Cicha z zewnątrz. W środ­ku pełno kon­fliktów. Krzyczałam. Błagałam. Płakałam. Umierałam… Byłam niedostępna. Każde słowo umie­szczałam roz­ważnie w zda­niu, aby brzmiało wiary­god­nie. Kłamałam. Kłamałam, że jes­tem szczęśli­wa. To właśnie to szczęście roz­dra­pywało ra­ny. Szczęście in­nych. Brak po­mocy. Byłam nieuf­na. Nikt, ale to ab­so­lut­nie nikt nie zas­karbił so­bie mo­jego zaufa­nia. Byłam sa­ma. „Jes­teśmy sa­mi na­wet gdy kocha­my i kochają nas, i tak prędzej czy później zaczy­na prze­rażać ich ten chaos w nas” Dziś wiem jed­no. Nie chcę umierać tyl­ko dla­tego, że mi nie wychodzi. W tym mo­men­cie jes­tem nie­szczęśli­wa i nies­pełniona. Chcę odejść z te­go świata z uśmie­chem na twarzy. Szczęśli­wa, że do­konałam te­go, cze­go miałam do­konać i spełniłam plan, z ja­kim przyszłam na ten świat.

Oczy­wiście  że to mogło... teksty

everydaysad dodano: 31 października 2014

Oczy­wiście, że to mogło przejść... lecz nie mogło się udać.Teore­tycznie by­liśmy dla siebie stworze­ni. W prak­ty­ce by­liśmy dwo­ma puzzla­mi, które kształtem pa­sowały ideal­nie, ale nie tworzyły spójne­go obrazu.

Spadłam w prze­paść już wiele... teksty

everydaysad dodano: 31 października 2014

Spadłam w prze­paść już wiele ra­zy, ale zaw­sze ja­koś udało mi się przeżyć. Lecz kiedyś mi się to nie uda i po pros­tu zniknę na zawsze.

Byłeś pier­wszym mężczyzną  na... teksty

everydaysad dodano: 31 października 2014

Byłeś pier­wszym mężczyzną ,na myśl o którym uśmie­chałam się z czys­tej ra­dości, a nie pożąda­nia. A wiesz kiedy zro­zumiałam, że się za­kochałam? Kiedy pier­wszą myślą po obudze­niu było Two­je imię.

Trzebα Się Wypłαkαć  Od Tego... teksty

everydaysad dodano: 31 października 2014

Trzebα Się Wypłαkαć, Od Tego Mαmy Noce, By Być Słαbym I Tworzyć, Bądź Płαkαć. Dostαliśmy W Posiαdαnie Noc, By Być Ludźmi, Którymi Nie Jesteśmy Zα Dniα.

szczęścia trze­ba szu­kać w... teksty

everydaysad dodano: 31 października 2014

szczęścia trze­ba szu­kać w so­bie,a nie naokoło.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV