głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
xabcdx Te­raz się poz­bierałam. Nie jes­tem już tak per­fekcyj­na jak wcześniej nie pot­ra­fię już tak pięknie żyć nie pot­ra­fię szczerze się śmiać. Ale jestem. Wsta­

xabcdx

xabcdx.moblo.pl
Te­raz się poz­bierałam. Nie jes­tem już tak per­fekcyj­na jak wcześniej nie pot­ra­fię już tak pięknie żyć nie pot­ra­fię szczerze się śmiać. Ale jestem. Wsta­je z łóż
Te­raz się poz­bierałam. Nie... teksty

xabcdx dodano: 9 czerwca 2013

Te­raz się poz­bierałam. Nie jes­tem już tak per­fekcyj­na jak wcześniej, nie pot­ra­fię już tak pięknie żyć, nie pot­ra­fię szczerze się śmiać. Ale jestem. Wsta­je z łóżka żeby przeżyć ko­lej­ny cho­ler­nie pus­ty dzień. Nie ut­rudniaj mi te­go. Nie wracaj.

Najcudowniejsze słowa jakie... teksty

xabcdx dodano: 9 czerwca 2013

Najcudowniejsze słowa jakie usłyszałam w życiu ? Właściwie było ich wiele. Od rodziców, że cieszą się z takiego dziecka i są ze mnie dumni. Od siostry, że mimo kłótni nie poradziłaby sobie beze mnie a także od przyjaciół. Ale nigdy nie zapomnę tego co usłyszałam od niego. Arogancki, chamski, podchodzący do innych z dystansem, nie mający żadnych lęków. Powiedział mi, że o nic się nie przejmował ale kiedy pojawiłam się w jego życiu tak przypadkowo, najbardziej bał się i nadal boi, że mnie straci. Że kiedyś odejdę mówiąc, że go nienawidzę i będę żałować tej znajomości. Spojrzy w moje oczy i dostrzeże w nich to że jest dla mnie nikim.
Autor cytatu: whistle

Kiedyś Ci opo­wiem jak pus­te są... teksty

xabcdx dodano: 9 czerwca 2013

Kiedyś Ci opo­wiem jak pus­te są wie­czo­ry bez Ciebie.. Gdy za to­warzys­two ro­bi mi her­ba­ta,mu­zyka, koc i Two­je zdjęcie.. To­bie pier­wsze­mu udało się prze­bić przez mur, za którym chro­niłam się przed ludźmi.. Dziś sam dokładasz do niego cegły.

Jes­tem pew­na  że zatęsknisz.... teksty

xabcdx dodano: 9 czerwca 2013

Jes­tem pew­na, że zatęsknisz. Może to będzie tyl­ko chwi­la, mo­ment, ułamek se­kun­dy ale zatęsknisz wiem to. Może będziesz wte­dy stał w ko­lej­ce po faj­ki a może będziesz słuchał dob­re­go ra­pu. Al­bo będziesz z nią, poczu­jesz jej za­pach i stwier­dzisz że nic nie dorówna mo­jemu. Ale zatęsknisz. Prze­leci Ci przed oczy­ma wszys­tko. Każdy mój uśmiech, każda łza. Każda chwi­la spędzo­na ra­zem. Zatęsknisz.

I co? Myślisz  że już... teksty

xabcdx dodano: 31 maja 2013

I co? Myślisz, że już za­pom­niałam? Że to tak po pros­tu minęło? Nie minęło. Ja­kaś cząstka je­go wciąż tkwi w mo­jej podświado­mości. Na­dal czuję je­go za­pach. Ciąglę słyszę je­go kro­ki. Da­lej widzę je­go oczy. Po­jawił się z Nikąd i do Nikąd wrócić nie potrafi.

Pa­pieros zgasł  jak nasza... teksty

xabcdx dodano: 31 maja 2013

Pa­pieros zgasł, jak nasza miłość. Bu­tel­ka po wódce jest pus­ta i stłuczo­na, le­zy przed moimi sto­pami, niczym mo­je serce... 'Sa­mot­ność to ta­ka straszna trwo­ga' śpiewał Dżem. Kiedyś słowa te nie znaczyły dla mnie nic bo obok byłeś ty. Te­raz nab­rały sensu...

Naj­bar­dziej des­truk­cyjny jest... teksty

xabcdx dodano: 31 maja 2013

Naj­bar­dziej des­truk­cyjny jest ten ból, kiedy na­wet łzy po po­liczkach nie spływają. Jak­by stanęły w oczach i przez jakąś niewidzialną blo­kadę się opierały. Po pros­tu nie ma już żad­nych środków zewnętrznych na wy­rażenie Twoich uczuć - sta­jesz się wi­docznie obojętny, a w środ­ku uwierz mi - wszys­tko drży, krzyczy, płacze, dra­pie, gry­zie, zdziera, niszczy i nikt o tym nie wie.

Wiesz jak to jest  kiedy chcesz... teksty

xabcdx dodano: 31 maja 2013

Wiesz jak to jest, kiedy chcesz spoj­rzeć pew­nej oso­bie w oczy, a nie możesz, bo po pa­ru se­kun­dach, mu­sisz od­wrócić się, kryjąc łzy ? Wiesz, jak to jest, kiedy tra­cisz od­dech, bo pat­rzysz na niego, a z je­go zacho­wania wnios­ku­jesz, że je­mu już nie za­leży? Nie wiesz? To proszę, nie pier­dol mi o tym, że czas leczy rany.

Uni­kasz włas­ne­go od­bi­cia w... teksty

xabcdx dodano: 31 maja 2013

Uni­kasz włas­ne­go od­bi­cia w lus­trze, puszczasz głośną mu­zykę i bez przer­wy coś ro­bisz, by­le tyl­ko nie zos­tać ze sobą sam na sam. Sam na sam ze swoimi pier­do­lony­mi myśla­mi, bo wte­dy przychodzą te naj­gor­sze, bo najprawdziwsze.

Czas za­pom­nieć  że był.... teksty

xabcdx dodano: 31 maja 2013

Czas za­pom­nieć, że był. Zniszczyć w so­bie wspom­nienia, które wciąż jeszcze ra­nią. Wyrzu­cić z ser­ca wszys­tkie słowa, wszys­tkie ges­ty, najsłod­sze po­całun­ki i naj­piękniej­sze spoj­rze­nia. Poz­być się wi­docznych śladów je­go obec­ności. Czas żyć życiem. Nie nim.

Wy­kaso­wałam Je­go nu­mer... teksty

xabcdx dodano: 31 maja 2013

Wy­kaso­wałam Je­go nu­mer te­lefo­nu, usunęłam sms-y i wiado­mości na gg. Imienia nie ko­jarzę je­dynie z Nim, bo znam kil­ku­nas­tu chłopaków o tym sa­mym imieniu. W za­sadzie mogłabym zat­rzeć ja­kiekol­wiek śla­dy Je­go obec­ności w moim życiu, nie było ich wiele, nikt by nie zauważył. Czy ludzie po­jawiają się tyl­ko po to, aby za­raz zniknąć? A On? Nie pla­nował zos­tać kimś więcej dla mnie niż tyl­ko ko­lej­nym wspom­nieniem? To smut­ne, że dzi­siaj wie­rzy się bar­dziej w te­lefon niż we włas­ne ser­ce. Kto ta­ki? Za­raz spraw­dzę. Nie, nie mam Je­go nu­meru te­lefo­nu. Nig­dy się nie poz­na­liśmy.

Co czujesz  gdy przegrywasz walkę?... teksty

xabcdx dodano: 30 maja 2013

Co czujesz, gdy przegrywasz walkę? Wstyd, bo przecież wszystko co zrobiłaś, mogłaś wykonać sto razy lepiej. Zawód, bo tak bardzo wierzyłaś w swoje umiejętności. Złość, bo gdzieś głęboko coś rozdziera Cię na kawałki i krzyczy, że jesteś słaba. Zazdrość, bo przecież chciałabyś być na miejscu zwycięzcy, po to tutaj jesteś. Schodzisz ze sceny, otrzymujesz gratulacje, oklaski i podziękowania. Uśmiechasz się wymuszenie. Później siadasz i prowadzisz wewnętrzną walkę ze sobą. Po co? Podnieś głowę i otrzyj łzy. Napraw błędy i wracaj na scenę. Przecież potrafisz. Dasz radę. Jesteś tu po to, aby walczyć. Nazwij siebie zwycięzcą, a później się nim stań. Zbyt trudne? Nie przesadzaj. Po prostu uwierz w siebie. [ yezoo ]
Autor cytatu: yezoo

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV