głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
teczowykropek nie ma to jak zawieść się na osobie której tak bardzo się ufało.... Mój Anioł Stróż zaw­sze uśmie­cha się w moim sercu. Naj­trud­niej­szy do roz­wiąza­nia kon­f

teczowykropek

teczowykropek.moblo.pl
nie ma to jak zawieść się na osobie której tak bardzo się ufało....
nie ma to jak zawieść się na... teksty

teczowykropek dodano: 3 lipca 2012

nie ma to jak zawieść się na osobie ,której tak bardzo się ufało....

Mój Anioł Stróż zaw­sze... teksty

teczowykropek dodano: 29 czerwca 2012

Mój Anioł Stróż zaw­sze uśmie­cha się w moim sercu.

Naj­trud­niej­szy do... teksty

teczowykropek dodano: 29 czerwca 2012

Naj­trud­niej­szy do roz­wiąza­nia kon­flikt, to wewnętrzny kon­flikt po­między ser­cem a rozumem.

Można kochać   odchodząc... teksty

teczowykropek dodano: 29 czerwca 2012

Można kochać - odchodząc...

Każde ser­ce ma swą uni­kalną... teksty

teczowykropek dodano: 29 czerwca 2012

Każde ser­ce ma swą uni­kalną częstot­li­wość bi­cia, jest jeszcze dru­gie, które pot­ra­fi je odeb­rać. Zwyk­le wte­dy, łączą się na zaw­sze w jed­nym ryt­mie. ~

Pędząc przez życie  nag­le... teksty

teczowykropek dodano: 29 czerwca 2012

Pędząc przez życie, nag­le uświada­miamy so­bie, że nasz czas się kończy bezpowrotnie.

Cza­sem na­wet łza w oku się... teksty

teczowykropek dodano: 29 czerwca 2012

Cza­sem na­wet łza w oku się zakręci za tym, co minęło, a cze­go nie chcieliśmy wte­dy zrobić.

Czas ma to do siebie  że... teksty

teczowykropek dodano: 29 czerwca 2012

Czas ma to do siebie, że za­piep­rza jak kur­wa w cza­sach kry­zysu i od­biera nam każdy grosz.

Naj­pierw mo­tywują do spełniania... teksty

teczowykropek dodano: 29 czerwca 2012

Naj­pierw mo­tywują do spełniania marzeń , później mówią ,że czas wszys­tko po­karze , gdy już jes­tem blis­ka ce­lu oni mówią ,że może le­piej zre­zyg­no­wać . I w końcu człowiek sam się gu­bi w tym co ma zro­bić

Każdy chcę być słońcem  które... teksty

teczowykropek dodano: 29 czerwca 2012

Każdy chcę być słońcem, które świeci na Two­je życie. Ja raczej wo­lałbym być Twoim księżycem, które świeci na Ciebie pod­czas naj­ciem­niej­szej godzi­ny, gdy brak­nie słońca.

Ściana – cmen­tarz szczęścia... teksty

teczowykropek dodano: 29 czerwca 2012

Ściana – cmen­tarz szczęścia, cmen­tarz wspom­nień.

Była moją muzą  moją... teksty

teczowykropek dodano: 29 czerwca 2012

Była moją muzą, moją ar­tys­tką. I odeszła. Zos­ta­wiła mnie tu­taj- sa­ma. Gdy nad­chodził wieczór, czułam jej brak. Już późna godzi­na, na­dal jej nie ma. I pa­miętam jak mówiła, że życie Nas nie roz­pie­szcza. Kochałam kiedy mówiła " Nas". Bo prze­cież już nie ona, nie ja, tyl­ko MY. MY ra­zem i my na zaw­sze. Cho­ciaż nie chciałam, żeby mówiła na zaw­sze, na zaw­sze to ta­kie nieok­reślo­ne nig­dy

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV