głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
soshin Cza­sem uświada­miamy so­bie że wal­czy­liśmy o coś co nie było war­te naszych sta­rań.. Wte­dy trze­ba poz­wo­lić te­mu odejść.. Trze­ba umieć poz­wo­lić odejś

soshin

soshin.moblo.pl
Cza­sem uświada­miamy so­bie że wal­czy­liśmy o coś co nie było war­te naszych sta­rań.. Wte­dy trze­ba poz­wo­lić te­mu odejść.. Trze­ba umieć poz­wo­lić odejść.. Ni
Cza­sem uświada­miamy so­bie  że... teksty

soshin dodano: 21 kwietnia 2015

Cza­sem uświada­miamy so­bie, że wal­czy­liśmy o coś, co nie było war­te naszych sta­rań.. Wte­dy trze­ba poz­wo­lić te­mu odejść.. Trze­ba umieć poz­wo­lić odejść.. Nie żałuj, mogłeś nig­dy nie mieć tych wspom­nień.. Nie żałuj, ale naucz się z ni­mi żyć, naucz się od­dychać.. I zaufaj mi, kiedy cza­sem mówię 'nie pat­rz wstecz', po pros­tu się nie od­wra­caj.. nie od­wra­caj.. / katjaa

Myślę  że naj­trud­niej­sza... teksty

soshin dodano: 21 kwietnia 2015

Myślę, że naj­trud­niej­sza rzeczą w przy­wiąza­niu jest poz­wo­lić te­mu odejść.

 Coś się stało. Za­nim cię... teksty

soshin dodano: 21 kwietnia 2015

-Coś się stało. Za­nim cię poz­nałam mo­je życie było całko­wicie poświęco­ne sa­mot­ności. Byłam za­marznięta i nig­dy na­wet nie myślałam że kiedyś mogę zacząć top­nieć. Wszys­tko co miałam, od­da­wałam jej ale mi­mo to byłam szczęśli­wa. Te­raz prze­pełnia mnie niewyob­rażal­na pus­tka i tkwię w ot­chłani za­pom­nienia. Mo­ja wewnętrzna la­tar­nia po­woli gaśnie a ja wiem że nie będę w sta­nie zeb­rać w so­bie siły na po­now­ne za­pale­nie jej... Dla­tego mu­sisz odejść. Za długo tkwiłam w zim­nie i te­raz męką jest ten płomień który spa­la mo­je ser­ce. Mo­ja dusza umiera cho­ciaż je­dynym po­wodem dla które­go mogłaby żyć jes­teś ty.

 Czy będziesz szczęśli­wa kiedy... teksty

soshin dodano: 21 kwietnia 2015

-Czy będziesz szczęśli­wa kiedy odejdę? Poczuła og­romny ból ja­ki spra­wiała świado­mość te­go, że widzi go po raz os­tatni. On nap­rawdę był gotów dla niej odejść. Dlacze­go nie błagał o to żeby zos­tała?! Dlacze­go do cho­lery nie sta­rał się jej zat­rzy­mać?! Każda część jej ciała i umysłu do­magała się je­go, jak więc może mu poz­wo­lić odejść?! -Po­winieneś za­pytać czy będę szczęśli­wa kiedy zos­ta­niesz. Cho­ciaż może wca­le nie po­winieneś py­tać o szczęście, bo czy kto­kol­wiek może po­wie­dzieć z czys­tym su­mieniem "Jes­tem szczęśli­wy"? Mu­sisz odejść, bo jeżeli te­go nie zro­bisz przyczy­nisz się do naszej śmier­ci. Chcę cię zat­rzy­mać ale to mnie niszczy. Uczu­cie które po­win­no przywrócić mnie do życia, ga­si i tak już płoną is­krę we mnie. I czuję, wiem to na pew­no że łączy nas coś wyjątko­wego. Kocham cię miłością której sa­ma nie ro­zumiem, pragnę cię tak bar­dzo że uciekam w sa­mot­ność. Dla­tego odejdź...

Katarzyna Wołyniec  Powroty  raczej... teksty soshin dodał komentarz: Katarzyna Wołyniec "Powroty" raczej... do wpisu 24 luty 2015
Kaja Kowalczyk? Wypadałoby podpisać    teksty soshin dodał komentarz: Kaja Kowalczyk? Wypadałoby podpisać ;) do wpisu 6 luty 2015
Pamięć to niekończąca się... teksty

soshin dodano: 3 luty 2015

Pamięć to niekończąca się histeria./ Kaja Kowalewska

Bo wszystko zaczyna się w głowie.... teksty

soshin dodano: 3 luty 2015

Bo wszystko zaczyna się w głowie. Bo w głowie się staje to, co najpiękniejsze i to, co niepojęte, to, czego chce się dotykać o każdym poranku i o każdej nocy. Miłość. Miłość w głowie się staje i pachnie tak nieprzytomnie, że odurza serce, narkotyzuje usta, nie pozwala myśleć, nie pozwala oddalić się do rzeczywistości. Miłość. Miłość bywa rozkoszna, szalona i próżna, czasem bywa kosmiczna, często wytęskniona. To przez miłość idzie oszaleć, kiedy oszaleć się wcale nie chce, kiedy strach paraliżuje powieki i dłonie. To miłość nas uskrzydla, wynosi na wyżyny, każe nam lecieć i zmysłowo obejmować przestrzenie. To przez miłość często gryziemy z bólu poduszki. Zawiązujemy ręce na supeł. Zasypiamy z podrapanym sercem. - Kaja Kowalewska / Drabina do kolorowania snów

wszystko muszę wyczyścić... teksty

soshin dodano: 3 luty 2015

wszystko muszę wyczyścić, poukładać, pozbierać, odessać./ Kaja Kowalewska

coraz głośniej milczę  coraz... teksty

soshin dodano: 3 luty 2015

coraz głośniej milczę, coraz ciszej mnie słyszysz. / Kaja Kowalewska

Siedzę więc na kolejnym zadupiu i... teksty

soshin dodano: 3 luty 2015

Siedzę więc na kolejnym zadupiu i tak mi cholernie mocno walisz w serce. / Kaja Kowalewska

ty milczysz i ja milczę    tylko to... teksty

soshin dodano: 3 luty 2015

ty milczysz i ja milczę - tylko to nas teraz łączy. -Kaja Kowalewska / Magnetyzm

Poprzednia
1
2 3 4 5 ... 35 Następna
Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Darmowe galerie i hosting zdjęć