głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
memoirs Nie patrz na mnie jak masz oczy puste nie zobaczę w nich uczuć ale przejrzę jak w lustrze. Jeśli jes­teś w sta­nie zro­bić pier­wszy krok jes­teś w sta­nie po­g

memoirs

memoirs.moblo.pl
Nie patrz na mnie jak masz oczy puste nie zobaczę w nich uczuć ale przejrzę jak w lustrze.
Nie patrz na mnie  jak masz oczy... teksty

memoirs dodano: 7 września 2012

Nie patrz na mnie, jak masz oczy puste nie zobaczę w nich uczuć, ale przejrzę jak w lustrze.

Jeśli jes­teś w sta­nie zro­bić... teksty

memoirs dodano: 3 września 2012

Jeśli jes­teś w sta­nie zro­bić pier­wszy krok, jes­teś w sta­nie po­godzić się z porażką.

Kiedy jes­teś szczęśli­wy... teksty

memoirs dodano: 31 sierpnia 2012

Kiedy jes­teś szczęśli­wy, cie­szysz się mu­zyką. Kiedy jes­teś smut­ny, ro­zumiesz ją.

Niektórzy codzien­nie... teksty

memoirs dodano: 31 sierpnia 2012

Niektórzy codzien­nie udo­wad­niają, że ich mózgi służą tyl­ko do koor­dy­nac­ji ruchowej.

Mając swoją opi­nie nie licz na... teksty

memoirs dodano: 31 sierpnia 2012

Mając swoją opi­nie nie licz na po­par­cie tłumu.

Są ludzie zbyt in­te­ligen­tni... teksty

memoirs dodano: 31 sierpnia 2012

Są ludzie zbyt in­te­ligen­tni, by objąć ro­zumem czyjąś głupotę.

Za błędy z przeszłości nie... teksty

memoirs dodano: 31 sierpnia 2012

Za błędy z przeszłości nie war­to płacić inną osobą.

W tłumie uczo­nych mądrym nie jest... teksty

memoirs dodano: 31 sierpnia 2012

W tłumie uczo­nych mądrym nie jest ten, kto się od­wróci, a ten kto zawróci.

Ten  kto nie pot­ra­fi przyjąć... teksty

memoirs dodano: 31 sierpnia 2012

Ten, kto nie pot­ra­fi przyjąć cier­pienia, nie umie też być szczęśliwy.

Sie­dzi­my nap­rze­ciw siebie... teksty

memoirs dodano: 31 sierpnia 2012

Sie­dzi­my nap­rze­ciw siebie, wpat­rze­ni w bez­kresną ot­chłań naszych niepew­ności. Nie ma­my pojęcia co ro­bić, a z bólu nie czu­jemy już nic. Po­ziom ad­re­nali­ny wzras­ta, jes­teśmy ry­zykan­ta­mi. I wza­jem­nie w siebie pat­rzy­my, jak w ob­ra­zek, bez słowa wy­jaśnień. Kil­ka kroków w przód, lecz kil­ka­naście w tył. I po co mi­jamy się wciąż? Czy to ma ja­kiś sens? Burzy­my so­bie wza­jem­nie ten porządek, który wy­dawał być się naj­lep­szym. Kąsa­my wsze­lakie nadzieje znaj­dujące się po­nad głowa­mi. Po­nad chmu­rami kry­jemy wszys­tko, co po­win­no być wy­pisa­ne na naszych twarzach. Zga­duje­my siebie wza­jem­nie, układa­my ko­lej­ne kom­pi­lac­je własnych nie-us­ta­leń.

Jeśli pod­stępnie drażnisz... teksty

memoirs dodano: 31 sierpnia 2012

Jeśli pod­stępnie drażnisz słabości in­nych, jaw­nie od­kry­wasz swoje.

Człowiek całe życie uczy się być... teksty

memoirs dodano: 31 sierpnia 2012

Człowiek całe życie uczy się być tyl­ko, al­bo, aż... człowiekiem.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV