głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove Już tak długo wyt­rzy­małam bez Two­jej obec­ności. Nie pa­mietam juz jak to jest mieć Cię przy so­bie. Pragnę byś mnie przy­tulił. Lecz wiem że to już się nie

legalove

legalove.moblo.pl
Już tak długo wyt­rzy­małam bez Two­jej obec­ności. Nie pa­mietam juz jak to jest mieć Cię przy so­bie. Pragnę byś mnie przy­tulił. Lecz wiem że to już się nie wy­darzy
Już tak długo wyt­rzy­małam bez... teksty

legalove dodano: 6 kwietnia 2013

Już tak długo wyt­rzy­małam bez Two­jej obec­ności. Nie pa­mietam juz jak to jest mieć Cię przy so­bie. Pragnę, byś mnie przy­tulił. Lecz wiem, że to już się nie wy­darzy. Ciągle szu­kam cze­goś w moim życiu. Cze­goś, co Ciebie zastąpi. Lecz nie znajdę. Będę cze­kać. Będe cze­kać, aż niebo spad­nie, a my sta­niemy się jednością.

'bo ja już tak bardzo bym chciała... teksty

legalove dodano: 6 kwietnia 2013

'bo ja już tak bardzo bym chciała, dać ten status na 'w związku z użytkownikiem..' ' :D.

mówi się  że 'czas leczy rany... teksty

legalove dodano: 4 kwietnia 2013

mówi się, że 'czas leczy rany, jed­nak z cza­sem tyl­ko się godzi­my z rzeczy­wis­tością, przyz­wycza­jamy do bólu i tęskno­ty- o ile można się do te­go przyz­wyczaić, po pros­tu ak­ceptu­jemy ko­leje losu, a czas nam tyl­ko w tym po­maga, nie leczy .

Trud­no jest dać ko­lejną szansę... teksty

legalove dodano: 4 kwietnia 2013

Trud­no jest dać ko­lejną szansę dru­giej oso­bie, lecz cza­sem oka­zuje się, że naj­trud­niej jest ją dać sa­memu sobie.

Wiele ra­zy zmie­szałeś ją z... teksty

legalove dodano: 4 kwietnia 2013

Wiele ra­zy zmie­szałeś ją z błotem, mi­mo, że miała rację. Cho­ciaż cię kocha, ra­niłeś ją każde­go dnia. Lałeś na jej opi­nię. Ko­ledzy by­li dla ciebie dużo większym auto­ryte­tem niż ona. Za­walałeś wiele ra­zy, ale ser­ce nie poz­wa­lało jej nie dać ci ko­lej­nej szan­sy. Dbała o ciebie, jak mogła. Cza­sem na­wet nie po­kazy­wała po so­bie, ile wy­siłku ją to kosztu­je. Płakała przez ciebie po no­cach, a ty myślałeś, że jest szczęśli­wa.

dajmy sobie czas. nie wiem ile.. po... teksty

legalove dodano: 4 kwietnia 2013

dajmy sobie czas. nie wiem ile.. po prostu odpocznijmy od siebie trochę. sam wiesz, że ja tego nie chcę, ale stało się to koniecznością. nie piszmy do siebie, nie rozmawiajmy ze sobą, nie zmuszajmy się.. bo zmuszamy się, prawda? ilekroć odzywasz się do mnie wyczuwam, że robisz to z poczucia obowiązku. nie mam siły. czekać i myśleć, dlaczego tak się stało.. a kiedyś oddałbyś za mnie życie .

no właśnie ..  p teksty legalove dodał komentarz: no właśnie .. ;p do wpisu 4 kwietnia 2013
  Nie. Ciebie będę pamiętała.... teksty

legalove dodano: 4 kwietnia 2013

- Nie. Ciebie będę pamiętała. Zapomnieć chcę o uczuciu, którym Cię darzę - po czym podeszła, pocałowała go po raz ostatni, aby dobrze zapamiętać smak jego słodkich ust i wyszła, zostawiając go na środku korytarza. Nie wiem, co zrobił po jej odejściu, nie wiem, czy zatęskni, zda sobie ze wszystkiego sprawę. Nie wiem. Wiem, że przed nią ciężkie dni, w których musi nauczyć się żyć bez swojego osobistego anioła.. [cz3]

  To kurwa kim? Dziewczyną do... teksty

legalove dodano: 4 kwietnia 2013

- To kurwa kim? Dziewczyną do towarzystwa, potrzebna na jakiś czas? Wiesz jak ja się teraz czuję?.. Wiem, wiem, że jest Ci to obojętne, co czuję , bo Ty przecież nie masz uczuć, nie potrafisz kochać, a pozwoliłeś żebym ja pokochała Ciebie. Zrozum tak będzie dla mnie lepiej. Ja się niszczę od, moja dusza umiera. Dałam Ci czas, o który prosiłeś, a teraz próbujesz mi wmówić, że sobie coś ubzdurałam, że nie obiecałeś, że na coś mi odpowiesz. Więc życzę Ci szczęścia i powodze­nia, i mam tylko nadzieję, że któregoś dnia zatęsknisz za mną tak, jak ja tęsknić będę, bo nadal Cię kocham. - Wiem, że mnie kochasz i to jest w tym najgorsze. Bo mimo wszystko nigdy nie chciałem Cię zranić . Mogę Ci czegoś życzyć? - Tak. Bym szybko zapomniała o.. - O mnie? [cz2]

  Chciałam się z Tobą pożegnać... teksty

legalove dodano: 4 kwietnia 2013

- Chciałam się z Tobą pożegnać - poowiedziała stojąc w drzwiach wejściowych a po policzku płynęły jej łzy. - Tylko po to tu przyszłaś? - spytał obojętnym tonem. - Chyba tak. Chciałam Cię po raz ostatni zobaczyć. Nie mam siły już kochać za nas dwoje, udawać , że mnie nie ranisz i wierzyć w to, że zacznie Ci na mnie zależeć. - Już Ci mówiłem, co sądzę o uczuciach. Było dobrze jak czasami przychodziłaś, byliśmy wtedy razem, ale jak zrobił się z tego obowiązek to przestało mi się podobać, bo.. - Przestań! - krzyknęła - Teraz udowad­niasz mi, że byłam dla Ciebie zabawką. - Nie byłaś zabawką. [cz1]

  dałabyś mu trze­cią szansę?... teksty

legalove dodano: 4 kwietnia 2013

- dałabyś mu trze­cią szansę? - tak. - ale prze­cież dwa ra­zy tak bar­dzo Cię zranił.. - tak, to praw­da. ale jest jeszcze coś. - co takiego? - ja Go kocham. Kocham Go tak bar­dzo, że dałabym wsadzić so­bie szty­let w ser­ce po raz trze­ci dla cho­ciażby kil­ku chwil, które po­daro­wałby tyl­ko mnie.

I mam taką nadzieję  że kiedyś... teksty

legalove dodano: 4 kwietnia 2013

I mam taką nadzieję, że kiedyś przy­pad­kiem bądź nie, zaj­rzysz w mo­je myśli, przeczy­tasz tą, pi­saną pod wpływem nag­ro­madzo­nych emoc­ji, prze­pełnioną bólem, tęsknotą za czymś cze­go nie było, lecz is­tniało w moich marze­niach, że jeszcze się odez­wiesz, i uświado­misz so­bie że tyl­ko To­bie pot­ra­fiłam zaufać, tyl­ko To­bie dałam taką szansę, lecz te­go nie zauważyłeś. A może nie chciałeś zauważyć? A ja głupia i naiw­na ciągle wierzę w to, że się po­jawisz na no­wo w moim życiu. Błagam Cię, po­wiedz że mnie niena­widzisz, że jes­tem ni­kim, że nic dla Ciebie nie znaczę... będzie mi chy­ba lżej niż te­raz, gdy zni­kasz bez słowa i na­wet nie wiem czy mogę mieć nadzieję że jeszcze będziesz.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV