głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove Miłość to nie tyl­ko uczu­cie które czu­jemy wo­bec oso­by którą widzi­my z którą prze­bywa­my. To jest uczu­cie którym darzy­my ko­goś wszędzie. Wys­tar­czy o

legalove

legalove.moblo.pl
Miłość to nie tyl­ko uczu­cie które czu­jemy wo­bec oso­by którą widzi­my z którą prze­bywa­my. To jest uczu­cie którym darzy­my ko­goś wszędzie. Wys­tar­czy o niej po
Miłość to nie tyl­ko uczu­cie... teksty

legalove dodano: 19 czerwca 2013

Miłość to nie tyl­ko uczu­cie które czu­jemy wo­bec oso­by którą widzi­my, z którą prze­bywa­my. To jest uczu­cie którym darzy­my ko­goś wszędzie. Wys­tar­czy o niej po­myśleć, by łez­ka zakręciła się w oku, by na twarzy uka­zał się uśmiech. Nie można kochać ko­goś nie tęskniąc za nim pod­czas dłuższe­go roz­sta­nia. Kochając ko­goś pot­ra­fisz we wszys­tkim do­pat­ry­wać się tej oso­by. Tęskno­ta to nie tyl­ko uczu­cie spo­wodo­wane bra­kiem wspólnie spędzo­nego cza­su z drugą osobą. Tęskno­ta to również strach przed tym, że ta oso­ba, którą tak kocha­my, wróci cała i czy na­dal będzie tą samą osobą którą po­kocha­liśmy.

Now you've seen what I've become. Now... teksty

legalove dodano: 18 czerwca 2013

Now you've seen what I've become. Now you've seen what I can do. Now you've seen what I'm capable of. / Teraz zobaczyłeś czym się stałam. Teraz zobaczyłeś co mogę zrobić. Teraz zobaczyłeś do czego jestem zdolna .

...i znów sie­dzi­my ra­zem... teksty

legalove dodano: 16 czerwca 2013

...i znów sie­dzi­my ra­zem, znów pat­rzy­my so­bie w oczy, i znów się rozstaniemy..

Jeszcze tylko 13 dni i bye bye !    .... teksty

legalove dodano: 15 czerwca 2013

Jeszcze tylko 13 dni i bye bye ! ;) . ; ]

pomysłowe :D teksty legalove dodał komentarz: pomysłowe :D do wpisu 15 czerwca 2013
My hands are tied. My body bruised... teksty

legalove dodano: 14 czerwca 2013

My hands are tied. My body bruised, he's got me with nothing to win and nothing left to lose . < 3

http:  www.youtube.com... teksty

legalove dodano: 14 czerwca 2013

Wypady na spontanie  szalone... teksty

legalove dodano: 14 czerwca 2013

Wypady na spontanie, szalone pomysły. Patrzyłam na Ciebie, imponowałeś mi wszystkim. (...) Przy Tobie na nowo odnalazłam sens życia. Połączyła nas pasja i podobne przeżycia. (...) Alkohol już nie pomaga, Nie oglądam zdjęć, bo brak mi odwagi. (...) Chce tylko zapomnieć. Zaciskam pięści, To co nas łączyło chcę wymazać z pamięci. W moich oczach łzy, tęsknota, żal. Pusto w sercu, mimo że już kogoś mam. (...) Tego układu nie miał prawa nikt zniszczyć, Są chwile, że żałuję, że się poznaliśmy. / Gabi.

z przeszłością   D teksty legalove dodał komentarz: z przeszłością* ;D do wpisu 14 czerwca 2013
Jes­tem dla niego zła  zim­na i... teksty

legalove dodano: 14 czerwca 2013

Jes­tem dla niego zła, zim­na i os­chła i w moich oczach płonie moją wściekłością, myślałam że jak po­każe mu ja­ka pot­ra­fie być wred­na i rozwście­czo­na to będzie mi le­piej, ale nie jest. W za­mian jest mi cho­ler­nie głupio za to że jes­tem tak podła dla mo­jej je­dynej miłości, dla mo­jego je­dyne­go niesa­mowi­tego przy­jaciela. Czuję sie pod­le i nie wiem jak to nap­ra­wić, bo kocham go mi­mo że przez os­tatnie dni ra­ni mnie tak jak­by ktoś wrzu­cił mnie do wrzącej wo­dy. Ale kocham go i nic in­ne­go się nie liczy, ten ból jest nieważny.. Kocham go - to się liczy. Miłość wszys­tko wy­bacza.

A bez niego? Bez niego mlecze w... teksty

legalove dodano: 14 czerwca 2013

A bez niego? Bez niego mlecze w ogródku za ok­nem są sza­re, ja jes­tem złośli­wa, kar­tki z ka­len­darza nie chcą się wy­rywać i ciągle jest mi zimno .

Czy zas­ta­nawiałeś się kiedyś... teksty

legalove dodano: 14 czerwca 2013

Czy zas­ta­nawiałeś się kiedyś do cze­go nasza zna­jomość dąży? Bo tak ciągle py­tamy siebie nawza­jem czy nam za­leży, ale na czym? Na ba­wieniu się sobą? Nie widzę w tym ani gra­ma miłości, nic, ab­so­lut­ne ze­ro. Może po pros­tu po­win­nam naz­wać Cię tyl­ko ko­legą 'od ser­ca'. Ta­ki, który zas­po­kaja mo­je pot­rze­by blis­kości, który cza­sem coś miłego mi po­wie, czy na­piszę. Mam już do­syć two­jego zas­ta­nawiania się nad tym wszys­tkim. Na­wet nie zda­jesz so­bie spra­wy jak to człowieka wy­kańcza. Więc al­bo zos­taw mnie w spo­koju i zni­kaj, al­bo zmień swo­je nas­ta­wienie do mnie..

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV