głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
świetnie napisane..    teksty legalove dodał komentarz: świetnie napisane.. ;) do wpisu 17 lipca 2013
Wte­dy poczułam  że jes­tem dla... teksty

legalove dodano: 16 lipca 2013

Wte­dy poczułam, że jes­tem dla ko­goś ważna. Ot tak. Po pros­tu. Bo jes­tem. Bo nie trze­ba było nic więcej udo­wad­niać. Wiesz, co to dla mnie znaczyło? Jak­bym na ciem­nym, gra­fito­wym niebie uj­rzała od­da­laną o set­ki mil gwiaz­dkę. Jedną je­dyną, ale moją. Gwiaz­dkę. Z nim chciało się żyć.

  coś się stało? ostatnio jesteś... teksty

legalove dodano: 16 lipca 2013

- coś się stało? ostatnio jesteś jakaś smutna, przestałaś się odzywać. masz jakiś problem? - czasami jest tak, że musisz na chwilę przystopować, usiąść, zastanowić się nad wszystkim.. jestem smutna? to dlatego, że przestałeś zwracać na mnie uwagę. przestałam się odzywac? sam też się nie odzywałeś, postanowiłam się nie narzucać. mam jakiś problem? kocham Cię. to Ty jesteś moim problemem. ♥

świetne :  teksty legalove dodał komentarz: świetne :* do wpisu 16 lipca 2013
A gdy spot­ka­my się po la­tach i... teksty

legalove dodano: 16 lipca 2013

A gdy spot­ka­my się po la­tach i z uśmie­chem do mnie wrócisz, po­wiem Ci to, co Ty mi i tym ra­zem ja złamię Ci ser­ce, tak, że wiele cza­su będzie pot­rze­ba i miłości in­ne­go człowieka, aby móc je na no­wo pos­kle­jać. I choć będziesz się czuł pra­wie nor­malnie, to ra­ny na ser­cu po­zos­taną i będą pul­so­wać bólem za każdym ra­zem, gdy o mnie po­myślisz i wspom­nisz te piękne chwi­le, które tak bru­tal­nie zniszczyłeś.

Poz­woliła mu wrócić ko­lej­ny... teksty

legalove dodano: 16 lipca 2013

Poz­woliła mu wrócić ko­lej­ny raz - już na­wet nie zliczy, który to już. sęk w tym, że ona znów zna­lazła szczęście w ra­mionach in­ne­go. pomyślała, że znowu ją porzuci. potem wróci, odejdzie, wróci.. znała ten schemat na pamięć. miłość nie zna słowa ''dosyć''.

''Od­wróciła się do ok­na  by po... teksty

legalove dodano: 16 lipca 2013

''Od­wróciła się do ok­na, by po raz os­tatni uj­rzeć piękny wi­dok, który wi­tał ją co ra­no.. "jeszcze tu wrócę" -po­wie­działa. ciągnąc za sobą mały ku­ferek wyszła z po­koju, wy­cierając błądzącą po po­liczku łzę. Bez pożeg­nań i roz­stań, pow­ro­ty nie miałyby swo­jej ma­gii. Rozłąka uczy nas doceniać. '' | w sierpniu.. ♥

Przeszłość zaw­sze wra­ca.... teksty

legalove dodano: 16 lipca 2013

Przeszłość zaw­sze wra­ca. na­wet jak­byśmy usil­nie chcieli o niej za­pom­nieć ona i tak wróci. sęk w tym, że za każdym ra­zem gdy wraca bo­li jak naj­mniej. a kiedyś ból całko­wicie zniknie. : )

I gdy myślisz  że wszys­tko już... teksty

legalove dodano: 16 lipca 2013

I gdy myślisz, że wszys­tko już skończo­ne, gdy po­radziłaś so­bie z tym wszystkim, przy­wykłaś, że to co było już nie wróci, czu­jesz się sil­na, wol­na i pew­na siebie.. Zdarzy się coś co przy­pom­ni Ci o tym co było i zno­wu mu­sisz spierać się z prze­ciw­nościami i godzić się z tym co przy­nosi życie .

Naj­gorzej w życiu jest wte­dy... teksty

legalove dodano: 16 lipca 2013

Naj­gorzej w życiu jest wte­dy kiedy w oczach ukocha­nej oso­by widzisz tyl­ko obojętność, a dla ludzi jes­teś ni­kim, zbędną jed­nos­tką. Cier­pisz i znikąd nie ma po­mocy, bo kiedy już wrócisz do do­mu, tam również ni­kogo nie ob­chodzisz. Tak.. zde­cydo­wanie naj­gorzej jest kiedy jes­teśmy sa­mot­ni i zda­ni tyl­ko na siebie, bo jak­kolwiek głośno byśmy nie krzycze­li i tak nikt nas nie usłyszy.

pięknie napisane.. teksty legalove dodał komentarz: pięknie napisane.. do wpisu 16 lipca 2013
http:  www.youtube.com... teksty

legalove dodano: 16 lipca 2013

http://www.youtube.com/watch?v=TGx0rApSk6w | Take us down and we keep trying, 40 000 feet keep flying.. ! ♥

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV