głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
   teksty legalove dodał komentarz: ;) do wpisu 20 lipca 2013
NO CO JA ZNOWU ZROBIŁAM? :... teksty

legalove dodano: 19 lipca 2013

NO CO JA ZNOWU ZROBIŁAM? :( ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

Bo nie ważny jest wiek... teksty

legalove dodano: 19 lipca 2013

Bo nie ważny jest wiek, od­ległość, ani nasza na­tura. Ważne, że jes­teś ze mną, kiedy Cię pot­rze­buję, cho­ciażby wirtualnie. :*

Bo sa­mot­ność jest ra­kiem... teksty

legalove dodano: 19 lipca 2013

Bo sa­mot­ność jest ra­kiem, który za­bija. W mie­szka­niu pa­nuje głucha cisza, która z cza­sem ro­bi się jeszcze bar­dziej cichsza. Jest zim­no, mimo że kaloryfery są podkręcone. Jest ciem­no, choć wszys­tkie lam­py są włączo­ne. Nie masz się do ko­go przy­tulić. Nikt nie pot­rzy­ma Cię za rękę. Nikt nie poczy­ta Ci książek. Nikt Ci nie po­wie, co sądzi o fil­mie, który przed chwilą obej­rzałeś. Nikt Ci nie po­może, gdy przy­pad­ko­wo zem­dle­jesz w kuchni. Nikt nie ot­rze Twych łez. A pod­czas każdej bez­sennej no­cy będziesz próbo­wał przy­pom­nieć so­bie, co to szczęście. Aż w końcu od­dasz os­tatnie tchnienie i nikt nie zapłacze nad Twoim zim­nym ciałem. Nikt nie będzie Cię wspo­minał. Nikt nie po­wie, że Cię kocha. [cz2]

Możemy so­bie na wszys­tko... teksty

legalove dodano: 19 lipca 2013

Możemy so­bie na wszys­tko poz­wo­lić. Możemy żyć, jak nam się po­doba. Wra­cać do do­mu nad ra­nem, pić i ćpać do niep­rzy­tom­ności, spać cały dzień, flir­to­wać na dys­ko­tekach, kochać się z ko­lega­mi z pra­cy, urządzać im­pre­zy w mie­szka­niu. Mar­twić się tyl­ko o siebie. Nie słuchać narze­kań. Nie wsta­wać w środ­ku no­cy do płaczące­go dziec­ka. Ale na dłuższą metę nie jest to wca­le dob­re roz­wiąza­nie i fas­cy­nujące życie. W końcu na­dej­dzie czas, w którym zda­my so­bie sprawę, że nie możemy być dłużej sa­mi. [cz1]

fajnie jest mieć świadomość  że nie tylko ja znalazłam takie osoby    teksty legalove dodał komentarz: fajnie jest mieć świadomość, że nie tylko ja znalazłam takie osoby ;) do wpisu 19 lipca 2013
Może to głupie  błahe  pros­te i... teksty

legalove dodano: 19 lipca 2013

Może to głupie, błahe, pros­te i ba­nal­ne, ale uświado­miłam so­bie, że.. że Cię potrzebuję. Potrzebuję Cię kochać i okazywać Ci to uczucie. Potrzebuję Twojego głosu. Potrzebuję wspólnego milczenia.

Prag­niemy mieć ko­goś kto... teksty

legalove dodano: 19 lipca 2013

Prag­niemy mieć ko­goś kto będzie tu­lił i kochał, kto będzie blis­ko, kto zat­rzy­ma się choć na chwilę przy nas, kto po­może się poz­bierać, gdy wszys­tko będzie się rozpadać. I nieważne jest to, czy to będzie par­tner, przy­jaciel, rodzic, sios­tra, brat czy na­wet spot­ka­na przy­pad­kiem oso­ba, która po­jawiła się w od­po­wied­nim momencie. Po pros­tu prag­niemy od­na­leźć w dru­gim człowieku brat­nią dusze choćby na chwilę.

jeśli do ko­goś przy­wiązu­jesz... teksty

legalove dodano: 19 lipca 2013

jeśli do ko­goś przy­wiązu­jesz się bar­dzo moc­no, i ten ktoś od­chodzi, coś w To­bie umiera... jeśli ko­goś kochasz, i zos­ta­jesz sam, umiera po­zos­tała część Ciebie. pa­radok­salnie; jed­na oso­ba pot­ra­fi dać i zab­rać Ci wszys­tko o czym zaw­sze marzyłeś.

Kiedyś płakałam za Tobą .  Dziś... teksty

legalove dodano: 19 lipca 2013

Kiedyś płakałam za Tobą . Dziś płaczę ze śmie­chu na sa­mo wspom­nienie te­go, że mogłam kochać ko­goś ta­kiego jak Ty. ; )

cho­ciaż nie mam pojęcia ja­ki... teksty

legalove dodano: 19 lipca 2013

cho­ciaż nie mam pojęcia ja­ki jest twój ulu­biony ko­lor, nie wiem czy pot­ra­fisz go­tować ani czy chra­piesz w no­cy. ale wiem, że chce spędzić z Tobą całą wieczność. wy­bacz mi tyl­ko jeśli kiedyś obudzę się i zmienię zda­nie. bo wie­czność to i tak za krótko, gdy ko­goś kocha się tak mocno.

jest potrzebna i co jak co  ale przed nią się chyba nigdy nie uchronimy. teksty legalove dodał komentarz: jest potrzebna i co jak co, ale przed nią się chyba nigdy nie uchronimy. do wpisu 19 lipca 2013
Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV