głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove Jestem naiwna. Wiem to. Wiem bo wciąż czekam choć nie ma na kogo. Bo kocham lecz ten ktoś o tym nie wie. Staram się a on tego nie zauważa. Powiedz mi. Tak Ty kt

legalove

legalove.moblo.pl
Jestem naiwna. Wiem to. Wiem bo wciąż czekam choć nie ma na kogo. Bo kocham lecz ten ktoś o tym nie wie. Staram się a on tego nie zauważa. Powiedz mi. Tak Ty który
Jestem naiwna. Wiem to. Wiem  bo... teksty

legalove dodano: 20 lipca 2013

Jestem naiwna. Wiem to. Wiem, bo wciąż czekam, choć nie ma na kogo. Bo kocham, lecz ten ktoś o tym nie wie. Staram się, a on tego nie zauważa. Powiedz mi. Tak Ty, który mówisz, że masz nadzieję, bo warto. Ile mam jeszcze czekać? Jak dużo poświęcić by dostać to, czego się pragnie? Ile łez trzeba wylać, by ktoś zauważył? Jak kochać, by czuć, że ktoś to odwzajemnia? [ yezoo ]

   teksty legalove dodał komentarz: ;) do wpisu 20 lipca 2013
NO CO JA ZNOWU ZROBIŁAM? :... teksty

legalove dodano: 19 lipca 2013

NO CO JA ZNOWU ZROBIŁAM? :( ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

Bo nie ważny jest wiek... teksty

legalove dodano: 19 lipca 2013

Bo nie ważny jest wiek, od­ległość, ani nasza na­tura. Ważne, że jes­teś ze mną, kiedy Cię pot­rze­buję, cho­ciażby wirtualnie. :*

Bo sa­mot­ność jest ra­kiem... teksty

legalove dodano: 19 lipca 2013

Bo sa­mot­ność jest ra­kiem, który za­bija. W mie­szka­niu pa­nuje głucha cisza, która z cza­sem ro­bi się jeszcze bar­dziej cichsza. Jest zim­no, mimo że kaloryfery są podkręcone. Jest ciem­no, choć wszys­tkie lam­py są włączo­ne. Nie masz się do ko­go przy­tulić. Nikt nie pot­rzy­ma Cię za rękę. Nikt nie poczy­ta Ci książek. Nikt Ci nie po­wie, co sądzi o fil­mie, który przed chwilą obej­rzałeś. Nikt Ci nie po­może, gdy przy­pad­ko­wo zem­dle­jesz w kuchni. Nikt nie ot­rze Twych łez. A pod­czas każdej bez­sennej no­cy będziesz próbo­wał przy­pom­nieć so­bie, co to szczęście. Aż w końcu od­dasz os­tatnie tchnienie i nikt nie zapłacze nad Twoim zim­nym ciałem. Nikt nie będzie Cię wspo­minał. Nikt nie po­wie, że Cię kocha. [cz2]

Możemy so­bie na wszys­tko... teksty

legalove dodano: 19 lipca 2013

Możemy so­bie na wszys­tko poz­wo­lić. Możemy żyć, jak nam się po­doba. Wra­cać do do­mu nad ra­nem, pić i ćpać do niep­rzy­tom­ności, spać cały dzień, flir­to­wać na dys­ko­tekach, kochać się z ko­lega­mi z pra­cy, urządzać im­pre­zy w mie­szka­niu. Mar­twić się tyl­ko o siebie. Nie słuchać narze­kań. Nie wsta­wać w środ­ku no­cy do płaczące­go dziec­ka. Ale na dłuższą metę nie jest to wca­le dob­re roz­wiąza­nie i fas­cy­nujące życie. W końcu na­dej­dzie czas, w którym zda­my so­bie sprawę, że nie możemy być dłużej sa­mi. [cz1]

fajnie jest mieć świadomość  że nie tylko ja znalazłam takie osoby    teksty legalove dodał komentarz: fajnie jest mieć świadomość, że nie tylko ja znalazłam takie osoby ;) do wpisu 19 lipca 2013
Może to głupie  błahe  pros­te i... teksty

legalove dodano: 19 lipca 2013

Może to głupie, błahe, pros­te i ba­nal­ne, ale uświado­miłam so­bie, że.. że Cię potrzebuję. Potrzebuję Cię kochać i okazywać Ci to uczucie. Potrzebuję Twojego głosu. Potrzebuję wspólnego milczenia.

Prag­niemy mieć ko­goś kto... teksty

legalove dodano: 19 lipca 2013

Prag­niemy mieć ko­goś kto będzie tu­lił i kochał, kto będzie blis­ko, kto zat­rzy­ma się choć na chwilę przy nas, kto po­może się poz­bierać, gdy wszys­tko będzie się rozpadać. I nieważne jest to, czy to będzie par­tner, przy­jaciel, rodzic, sios­tra, brat czy na­wet spot­ka­na przy­pad­kiem oso­ba, która po­jawiła się w od­po­wied­nim momencie. Po pros­tu prag­niemy od­na­leźć w dru­gim człowieku brat­nią dusze choćby na chwilę.

jeśli do ko­goś przy­wiązu­jesz... teksty

legalove dodano: 19 lipca 2013

jeśli do ko­goś przy­wiązu­jesz się bar­dzo moc­no, i ten ktoś od­chodzi, coś w To­bie umiera... jeśli ko­goś kochasz, i zos­ta­jesz sam, umiera po­zos­tała część Ciebie. pa­radok­salnie; jed­na oso­ba pot­ra­fi dać i zab­rać Ci wszys­tko o czym zaw­sze marzyłeś.

Kiedyś płakałam za Tobą .  Dziś... teksty

legalove dodano: 19 lipca 2013

Kiedyś płakałam za Tobą . Dziś płaczę ze śmie­chu na sa­mo wspom­nienie te­go, że mogłam kochać ko­goś ta­kiego jak Ty. ; )

cho­ciaż nie mam pojęcia ja­ki... teksty

legalove dodano: 19 lipca 2013

cho­ciaż nie mam pojęcia ja­ki jest twój ulu­biony ko­lor, nie wiem czy pot­ra­fisz go­tować ani czy chra­piesz w no­cy. ale wiem, że chce spędzić z Tobą całą wieczność. wy­bacz mi tyl­ko jeśli kiedyś obudzę się i zmienię zda­nie. bo wie­czność to i tak za krótko, gdy ko­goś kocha się tak mocno.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV