głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
kochananamalowana ... Jed­nak miłość nie da­je i nig­dy nie da­wała szczęścia. Wręcz prze­ciw­nie zaw­sze jest niepo­kojem po­lem bit­wy ciągiem bez­sennych no­cy pod­czas któryc

kochananamalowana

kochananamalowana.moblo.pl
... Jed­nak miłość nie da­je i nig­dy nie da­wała szczęścia. Wręcz prze­ciw­nie zaw­sze jest niepo­kojem po­lem bit­wy ciągiem bez­sennych no­cy pod­czas których za
...  Jed­nak miłość nie da­je i... teksty

kochananamalowana dodano: 28 sierpnia 2012

...] Jed­nak miłość nie da­je i nig­dy nie da­wała szczęścia. Wręcz prze­ciw­nie, zaw­sze jest niepo­kojem, po­lem bit­wy, ciągiem bez­sennych no­cy, pod­czas których za­daje­my so­bie mnóstwo py­tań, dręczą nas wątpli­wości. Na praw­dziwą miłość składa się ek­sta­za i udręka. /c

To  co dziś jest... teksty

kochananamalowana dodano: 28 sierpnia 2012

To, co dziś jest rzeczy­wis­tością, wczo­raj było niereal­nym marzeniem. /c

Na­wet gdy przy­jaciel działa... teksty

kochananamalowana dodano: 28 sierpnia 2012

Na­wet gdy przy­jaciel działa wbrew to­bie, wciąż jest twoim przyjacielem. /c przekonał mnie .

Co jest najśmie­szniej­sze w... teksty

kochananamalowana dodano: 28 sierpnia 2012

Co jest najśmie­szniej­sze w ludziach: Zaw­sze myślą na od­wrót: spie­szy im się do do­rosłości, a po­tem wzdychają za ut­ra­conym dzieciństwem. Tracą zdro­wie by zdo­być pieniądze, po­tem tracą pieniądze by odzys­kać zdro­wie. Z troską myślą o przyszłości, za­pomi­nając o chwi­li obec­nej i w ten sposób nie przeżywają ani te­raźniej­szości ani przyszłości. Żyją jak­by nig­dy nie mieli um­rzeć, a umierają, jak­by nig­dy nie żyli. /c

Praw­dzi­wa miłość poz­wa­la... teksty

kochananamalowana dodano: 28 sierpnia 2012

Praw­dzi­wa miłość poz­wa­la każde­mu iść swoją drogą, bo to nie może w żaden sposób od­da­lić od siebie dwóch Połówek./c

Jak mam roz­poznać swoją drugą... teksty

kochananamalowana dodano: 28 sierpnia 2012

Jak mam roz­poznać swoją drugą połówkę? Nie bojąc się ry­zyka. Ry­zyka po­rażki, od­rzu­cenia, roz­cza­rowań. nig­dy nie wol­no nam re­zyg­no­wać z poszu­kiwań miłości. Ten, kto przes­ta­je szu­kać, przeg­ry­wa życie. /c

Gdy już znaj­dziesz swoją drogę... teksty

kochananamalowana dodano: 28 sierpnia 2012

Gdy już znaj­dziesz swoją drogę, nie lękaj się. Miej od­wagę po­pełniać błędy. Roz­cza­rowa­nia, po­rażki, zwątpienie to narzędzia, który­mi posługu­je się Bóg, by wska­zać nam właściwą drogę. /c

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc... teksty

kochananamalowana dodano: 28 sierpnia 2012

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci. /c

Ser­ce oba­wia się cier­pień... teksty

kochananamalowana dodano: 28 sierpnia 2012

Ser­ce oba­wia się cier­pień [...] Po­wiedz mu, że strach przed cier­pieniem jest straszniej­szy niż sa­mo cier­pienie. I że żad­ne ser­ce nie cier­piało nig­dy, gdy sięgało po swo­je marzenia.../c moje największe w życiu motto

Kiedy ktoś umiera  uni ces twieniu... teksty

kochananamalowana dodano: 28 sierpnia 2012

Kiedy ktoś umiera, uni ces twieniu ule ga jed na cząstka kos mo su. Wszys­tko co czuł, cze go doświad czył, co poz nał, zni ka wraz z je go odejściem, tak jak zni kają łzy na deszczu/ c skojarzyło mi się z moją kochaną babcią na której herbatkę z nadzieją czekam do dzisiaj wiedząc że nigdy jej nie zrobi i wierząc że kiedys sie spotkamy,

Ta lent jest da rem uni wer salnym... teksty

kochananamalowana dodano: 28 sierpnia 2012

Ta lent jest da rem uni wer salnym, ale pot rze ba wiel kiej od wa gi, żeby go wy korzys tać. Nie bój się być najlepsza./c

Dla szan­sy za­ryzy­kuj wszys­tko... teksty

kochananamalowana dodano: 28 sierpnia 2012

Dla szan­sy za­ryzy­kuj wszys­tko i trzy­maj się z da­leka wszys­tkiego, co ci pro­ponu­je spo­koj­ne życie./c

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV