głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
hirrokomi Frien­ds are an­gels who lift us to our feet when our win­gs ha­ve troub­le re­mem­be­ring how to fly. cytaty hirrokomi Kiedy kocha się tak nap­rawdę czys­ta i

hirrokomi

hirrokomi.moblo.pl
Frien­ds are an­gels who lift us to our feet when our win­gs ha­ve troub­le re­mem­be­ring how to fly. cytaty hirrokomi
Frien­ds are an­gels who lift us to... teksty

hirrokomi dodano: 11 października 2013

Frien­ds are an­gels who lift us to our feet when our win­gs ha­ve troub­le re­mem­be­ring how to fly. / cytaty/ hirrokomi

Kiedy kocha się tak nap­rawdę... teksty

hirrokomi dodano: 11 października 2013

Kiedy kocha się tak nap­rawdę czys­ta i niewinną miłością prag­nie się wyłącznie dob­ra dru­giej oso­by. .Na­wet jeśli miało by się to wiązać z naszym bólem i cier­pieniem. Bo miłość jest całko­wicie poz­ba­wiona egoizmu. Tyl­ko fałszy­wa miłość mówi "kocham cię" wiec mu­sisz ze mną być, ona nie liczy się z uczu­ciami dru­giej strony... ; hirroomi

Czy sa­mot­na egzys­ten­cja w... teksty

hirrokomi dodano: 11 października 2013

Czy sa­mot­na egzys­ten­cja w cier­pieniu by­wa mniej bo­les­na od cier­pienia w tłumie . ? Naj­wi­doczniej tak . Ra­nią naj­bar­dziej Ci co kochają , ro­bią to z wiel­ka miłością , ro­bią to czu­le , spo­koj­nie , bez pośpie­chu z fałszy­wym uśmie­chem na twarzy . Ja­kie to strasznie urocze i za­razem fas­cy­nuja­ce jak naj­lep­szy przy­jaciel w jed­nej chwi­li sta­je się Twoim naj­większym wro­giem . Niena­wiść to też uczu­cie , mniej ogar­nięte ale jest . Czy nie można za­liczyć te­go właśnie uczu­cia do ja­kiegoś sta­nu miłości . ? Bo w końcu je­go siła prze­bija wszys­tko , praw­da . ? Pot­ra­fimy w niej trwać bar­dzo długo , o ile nie na­wet wie­cznie , tak sa­mo jak w miłości . / hirrokomi

Wi­tam w moim świecie:    uczuć... teksty

hirrokomi dodano: 11 października 2013

Wi­tam w moim świecie: - uczuć sprze­danych na stra­gano­wym bazarze, - miłości rozłożonej na teat­ralnych des­kach, - wer­te­row­skich nadziejach, za­bitych strzelbą fałszy­wych wyznań. - przeg­niłych marze­niach uk­ry­tych na dnie skrzynki. - ut­ra­cenia siebie pośród poszu­kiwań war­tości ważnych i mniej ważnych. / cytaty/ hirrokomi

 Cze­mu się tniesz?  zapytała... teksty

hirrokomi dodano: 11 października 2013

-Cze­mu się tniesz?- zapytała -Po­nieważ na bliz­ny po fałszy­wej miłości nie straczy mi miej­sca na ser­cu.- odpowiedział... / cytaty/ hirrokomi

Mogłeś od ra­zu po­wie­dzieć mi... teksty

hirrokomi dodano: 11 października 2013

Mogłeś od ra­zu po­wie­dzieć mi żeg­naj, niż kar­mić mnie fałszy­wymi za­pew­nieniami o swo­jej miłości./ hirrokomi

Nigdy nie byłam człowiekiem o... teksty

hirrokomi dodano: 10 października 2013

Nigdy nie byłam człowiekiem o wielkich ambicjach. Zbyt łatwo płakałam. Nie miałam głowy do nauk ścisłych. Słowa często mnie zawodziły. Kiedy inni się modlili, ja tylko poruszałam ustami. / hirrokomi

Kto przestał być przyjacielem... teksty

hirrokomi dodano: 10 października 2013

Kto przestał być przyjacielem, nigdy nim nie był. To nie jest tak, że z wiekiem tracimy przyjaciół przyjaciół, po prostu zdajemy sobie sprawę kto tak naprawdę zasługiwał na to miano. Je*ać tych co w oczy przyjaciele, a za plecami [CENZURA]. Budzą zaufanie mówiąc fałszywe rzeczy, prawda jest taka, że najchętniej wbiliby nóż w plecy. "Pie*dol dwulicowców, fałszywi koledzy, cieszą ryj jak cię widzą, po czym wbiją nóż w plecy" - Słoń /cytaty/ hirrokomi

Powiedziałas raz  nic nas już nie... teksty

hirrokomi dodano: 10 października 2013

Powiedziałas raz "nic nas już nie łaczy " to po chuja się dalej ze mna przyjaźnisz bo ja kurwa nie wiem / hirrokomi

Fałszywa przyjaźń   kiedy... teksty

hirrokomi dodano: 10 października 2013

Fałszywa przyjaźń - kiedy potrzebujesz wsparcia, pocieszenia i tych kilku słów "wszystko będzie dobrze", słyszysz jedynie "mam cię w dupie". / cytaty/ hirrokomi

Nigdy nie walcz o przyjaźń  o... teksty

hirrokomi dodano: 10 października 2013

Nigdy nie walcz o przyjaźń, o prawdziwą wcale nie trzeba, a o tą fałszywą nie warto. ; cytaty/ hirrokomi

Wiele przejść trzeba  nie ma łatwo... teksty

hirrokomi dodano: 10 października 2013

Wiele przejść trzeba, nie ma łatwo, wierz mi, By dojść tam gdzie odpoczywają Ci co wiele przeszli. / cytaty/ hirrokomi

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV